Bismillahi Rahmani Rahim, Alhamdulillahi Rabbil 'Âlamin was-salatu was-salamu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ahlihi wa ashabihi aj'ma'in amma' ba'd.

In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

As-salam 'alaykum warahmatullahi wa barakatuh beste broeder of zuster,


Alle lof is aan Allah Die de Tijd heeft gecreëerd en sommige tijden beter heeft gemaakt dan andere, sommige maanden, dagen en nachten beter heeft gemaakt dan andere, wanneer beloningen vele malen worden vermenigvuldigd als Genade voor Zijn dienaren. Dit moedigt hen aan om meer goede daden te verrichten en maakt hen enthousiaster om Hem te aanbidden, zodat de moslim zijn pogingen hernieuwt om een grotere beloning te behalen, zichzelf voor te bereiden op de dood en zich klaar te maken voor de Dag des Oordeels.

De beste tien dagen van het jaar zullen aanstaande dinsdag 16 oktober of woensdag 17 oktober aanbreken, insha'Allah. Dit is afhankelijk van het waarnemen van de nieuwe maan.

Dit zijn de eerste tien dagen van de maand Dhû-l-Hijjah die Allah verkiest boven alle andere dagen van het jaar. Deze periode van aanbidding brengt vele voordelen met zich mee, zoals de mogelijkheid om je fouten te verbeteren en eventuele tekortkomingen of gemiste zaken te herstellen.

De deugdzaamheid van deze tien dagen is op vele zaken gebaseerd:

Ibn 'Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

"Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn door Allah dan deze tien dagen." De mensen vroegen, "Niet eens jihad voor de zaak van Allah?" Hij zei, "Niet eens jihad voor de zaak van Allah, behalve in het geval van een man die ging vechten en zichzelf en zijn rijkdom opgaf voor de zaak, en met niks terugkwam." (Bukhari)

'Abdullah ibn 'Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

"Er zijn geen dagen groter in het zicht van Allah en waarin goede daden meer geliefd zijn voor Hem dan deze tien dagen, dus reciteer gedurende deze tijd veel Tahlil, Takbir en Tahmid." (Ahmad)

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft ons opgedragen veel Tasbih ("Subhana'Allah"), Tahlil ("La ilaha ill-Allah"), Tahmid ("Al-Hamdulillah") en Takbir ("Allahu Akbar") op te zeggen gedurende de eerste tien dagen van Dhû-l-Hijjah, en het hardop te zeggen in de moskee, thuis, op straat en elke plaats waar het toegestaan is Allah te gedenken en Zijn Naam hardop te noemen, als een handeling van aanbidding en als een proclamatie van de grootheid van Allah de Verhevene. Mannen zouden deze termen hardop moeten reciteren en vrouwen zacht op.

Eén van de beste daden die men gedurende deze dagen kan verrichten, is het verrichten van de Hajj naar het Huis van Allah. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

"Een geaccepteerde Hajj brengt geen kleinere beloning dan het Paradijs." (Bukhari & Muslim)

Voor degenen die helaas niet op Hajj kunnen gaan, wees niet bedroefd! Je kunt deze gezegende periode benutten met het aanbidden van Allah, gebed, Qur'an lezen, Allah gedenken, smeekbeden verrichten, vasten, liefdadigheid geven, de ouders eren, familiebanden versterken, aansporen wat goed is en verbieden wat slecht is, en andere goede daden en handelingen van aanbidding. Daarnaast is het zeer aangeraden om te vasten op de 9e dag van Dhû-l-Hijjah, ook wel de Dag van 'Arafat genoemd.

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) werd gevraagd over het vasten op de dag van 'Arafa en hij zei:

'' Het compenseert de zonden van het voorgaande jaar en van het komende jaar.'' [Overgeleverd van Abu Qatada vermeld door muslim]

En ten slot: Eén van de meest belangrijke zaken om gedurende deze tien dagen te doen is oprecht berouw tonen aan Allah en alle vormen van ongehoorzaamheid en zonde op te geven. Berouw betekent terugkomen tot Allah en zich onthouden van alle daden, openlijk en geheim, waar Hij niet van houdt, uit spijt voor wat er gebeurd is, het onmiddellijk opgeven en vastberaden zijn er nooit in terug te vallen, stevig vasthouden aan de Waarheid door te doen waar Allah de Barmhartige van houdt.

Als een moslim een zonde pleegt moet hij zich haasten om berouw te tonen, zonder uitstel. Ten eerste omdat hij niet weet wanneer hij zal sterven en ten tweede omdat de ene slechte daad tot een andere leidt.

Berouw op speciale momenten is erg belangrijk, want in de meeste gevallen richten mensen hun gedachtes gedurende deze tijden op aanbidding en willen graag het goede doen wat er toe leidt dat ze hun zonden inzien en spijt hebben van het verleden. Berouw is te allen tijde een plicht, maar wanneer de moslim oprecht berouw combineert met goede daden gedurende deze dagen, is dit een teken van succes insha'Allah. Allah zegt namelijk in de Edele Qur'an (interpretatie van de betekenis):

"Maar hij, die berouw heeft, gelooft en goed doet, zal waarschijnlijk tot de geslaagden behoren." {Qs 28:67}

Laat dus deze onschatbare en onvervangbare tien dagen niet onbenut. Haast je om goede werken te verrichten voordat je sterft, voordat jij je eigen nalatigheid en je falen om te handelen, betreurt. Want de tijd van vertrek is nabij, de reis is angstaanjagend, misvattingen zijn wijdverspreid en de weg is lang. Stel daarom jezelf open voor de zachte wind Barmhartigheid van jouw Heer gedurende deze tien dagen. Want Allah zal, wie Hij wil, aanraken met deze zachte wind, en wie er door aangeraakt is, zal gelukkig zijn op de Dag des Oordeels en tot Allah zullen wij terugkeren en aan Hem zullen wij rekenschap afleggen.

Moge Allah onze geliefde profeet Muhammad en zijn familie en metgezellen zegenen, Allahumma amin!

Subhanaka Allahumma wa bih'amdik, ash-hadu alla illaha illa anta, astaghfiruka wa atûba ilayk.

Wa 'alaykum as-salam warahmatullah,


Projectgroep Moslims In Dialoog
Moslims.In.Dialoog@hotmail.com