Resultaten 1 tot 4 van de 4

Onderwerp: De eigenschappen van Allah swt

 1. #1
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Amsterdam
  Berichten
  814
  Reputatie Macht
  15

  De eigenschappen van Allah swt

  De uitspraken van de grote geleerden over de Eigenschappen van Allah


  Hier volgt een samenvatting van de vaststaande meningen van de vier grote imams omtrent de Namen en Eigenschappen van Allah. Ik vraag Allah om de intentie achter dit werk onvermengd te laten zijn en ons te leiden naar het rechte pad.


  Imam Aboe Haniefah (moge Allah hem genadig zijn)

  Imam Aboe Haniefah zegt: aa‚¬Å“Aan Allah behoort een Hand, een Gezicht en een Nafs, zoals Hij te kennen geeft in de Koran. Dus datgene wat Allah aan Zichzelf toeschrijft in de Koran wat betreft Gezicht, Handen en Nafs, zijn Eigenschappen van Allah waarvan de hoedanigheid niet bekend is. En het is niet toegestaan om Zijn Hand te vertalen met Zijn Macht of Zijn Gunst, want dit is een ontkenning van Zijn Eigenschappenaa‚¬Â¦aa‚¬? [1]

  Ook zegt hij: aa‚¬Å“De Eigenschappen van Allah zijn anders van hoedanigheid dan onze eigenschappen. Zijn Kennis is anders dan onze kennis, Zijn Macht is anders dan onze macht, Zijn Zicht is anders dan ons zicht, Zijn Gehoor is anders dan ons gehoor en Zijn Spraak is anders dan onze spraak.aa‚¬? [2]

  Verder zegt hij met betrekking tot Allahaa‚¬a„¢s Woorden (interpretatie van de betekenis):

  aa‚¬Å“Allahaa‚¬a„¢s Hand is boven hun handen.aa‚¬? (Soerat al-Fath: 10)

  aa‚¬Å“Zijn Hand is anders dan die van Zijn schepselen.aa‚¬? [3]

  Bovendien zegt imam Aboe Haniefah: aa‚¬Å“Waarlijk, Allah bevindt Zich boven de hemelen en niet op aarde.aa‚¬? Een man vroeg hem vervolgens: aa‚¬Å“Hoe zit het dan met de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

  aa‚¬Å“En Hij is met jullie.aa‚¬? (Soerat al-Hadied: 4)

  Hierop antwoordde imam Aboe Haniefah: aa‚¬Å“Dit is net alsof jij iemand een brief schrijft waarin je zegt: ,,Ik ben met jou,aa‚¬? en toch ben jij van hem verwijderd.aa‚¬? [4]


  Imam Maalik (moge Allah hem genadig zijn)

  Dja'far ibnoe 'Abdillah zegt: aa‚¬Å“Toen wij een keer bij Maalik zaten, kwam een man binnenstappen en vroeg: ,,O Aboe 'Abdillah, Allah heeft Zich boven Zijn Troon verheven, hoe heeft Hij Zich verheven?aa‚¬? Imam Maalik werd naar aanleiding van deze vraag ontzettend boos en het klamme zweet brak hem uit. Hij hief vervolgens zijn hoofd en gooide een stokje weg dat hij eerder in zijn hand had en zei: ,,Wat betreft de hoedanigheid van (de Eigenschappen van) Allah, dit gaat ons verstand te boven. Wat betreft het zich verheffen, (de betekenis hiervan) is bekend, het geloven in het feit dat Allah zich boven Zijn Troon heeft verheven is verplicht en het vragen ernaar is een religieuze innovatie (bid'ah)aa‚¬Â¦aa‚¬? [5]


  Imam Ash-Shafi'i (moge Allah hem genadig zijn)

  Toen Ash-Shafici gevraagd werd over de Eigenschappen van Allah, zei hij[6]: aa‚¬Å“Waarlijk, Allah is Horende, bezit Twee Handen op basis van de volgende Uitspraak (interpretatie van de betekenis):

  aa‚¬Å“Welnee, Zijn Beide Handen zijn uitgestrekt.aa‚¬?
  (Soerat Al-Maaaa‚¬a„¢idah: 64)

  Hij bezit een Rechterhand op basis van de volgende Uitspraak (interpretatie van de betekenis):

  aa‚¬Å“En de hemelen zijn opgerold in zijn Rechterhand.aa‚¬?
  (Soerat Az-Zoemar: 67)

  Hij bezit een Gezicht op basis van de volgende Uitspraak (interpretatie van de betekenis):

  aa‚¬Å“En er rest slechts het Gezicht van jouw Heeraa‚¬Â¦aa‚¬?
  (Soerat Ar-Rahmaan: 27)

  En Hij bezit een Voet op basis van de volgende overlevering: aa‚¬Å“Totdat de Heer, de Verhevene, Zijn voet daarin plaatst.aa‚¬? (al-Boechari en Moeslim)


  Imam Ahmad (moge Allah hem genadig zijn)

  Imam Ahmad heeft gezegd: aa‚¬Å“Wie beweert dat Allah niet praat, is een ongelovige (Kaafir)aa‚¬? [7]

  Ook zei hij: aa‚¬Å“Wie beweert dat Allah niet gezien zal worden in het Hiernamaals is ongelovige een verloochenaar van de Koran.aa‚¬? [8]

  Slotwoord

  Als wij de uitspraken van deze grote imams omtrent de Namen en Eigenschappen van Allah bestuderen, dan valt ons op dat deze uitspraken geheel met elkaar overeenstemmen. Zij hanteren allemaal hierin de richtsnoer van de Koran en de authentieke Soennah die vrij is van verdraaiing, ontkenning en het trekken van vergelijkingen als het gaat om de Namen en Eigenschappen van Allah. Dus de ware gelovige bevestigt alle Namen en Eigenschappen die Allah aan Zichzelf heeft toegekend of door de Profeet (vrede zij met hem) aan Hem zijn toegekend zonder in te gaan op de hoedanigheid.

  Tot slot dient eenieder te begrijpen dat de Eigenschappen van Allah anders zijn dan die van Zijn schepselen, want niemand is gelijk aan Hem wat betreft Zichzelf, Zijn Eigenschappen en Zijn Daden.

  Ik vraag Allah om de moslims baat te geven middels deze woorden en dat Hij hun harten verenigt op basis van één geloofsleer, namelijk die van de Koran en de authentieke Soennah en alle lof zij Allah.
  -------------------------------------------------------------------------

  [1] Al-Fiqh al-Absat met Tahqieq van al-Khawthari, blz 56, uitgeverij aa‚¬ËœAnwaaraa‚¬a„¢ in Cairo

  [2] Al-Fiqh al-Akbar met uitleg van Al-Qaari, blz. 302, uitgeverij aa‚¬ËœDaar al-Kotob al-3ilmiahaa‚¬a„¢ in Bairoet

  [3] Al-Fiqh al-Absat met Tahqieq van al-Khawthari, blz 56, uitgeverij aa‚¬ËœAnwaaraa‚¬a„¢ in Cairo

  [4] Al-Asmaaaa‚¬a„¢ was-Sifaat, boekdeel 2, blz. 170

  [5] Al-Hiliyyah, boekdeel 6, blz. 325-326

  [6] Al-Ictiqaad van Ash-Shafici en At-Tabaqaat van Ibnoe Abi Yaclah

  [7] As-soennah, blz. 71, uitgeverij aa‚¬ËœDaar al-Kotob al-3ilmiahaa‚¬a„¢ in Bairoet

  [8] Tabaqaat al-Hanaabilah, boekdeel 1, blz. 59 en 145
  Kennis is datgene wat nut heeft, niet datgene wat onthouden wordt. - Ash-Shaafi’ie Rahimaho Allah

  اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين و ارحم شهداءهم أجمعين و الحمد لله رب العالمين

 2. #2
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Amsterdam
  Berichten
  814
  Reputatie Macht
  15
  Het bewijs dat Allah in het bezit is van handen

  Alle lof zij Allah, de Heer van de werelden en vrede en zegeningen zij met onze profeet Mohammed.

  Binnen de islamitische geloofsleer zijn er diverse ayaaa‚¬a„¢s en overleveringen te vinden, die aantonen dat Allah wel degelijk handen heeft. Zo zegt Allah in de Koran (betekenis) : ,,En niet hebben zij Allah geacht met de Achting die Hem toekomt, terwijl de algehele aarde in Zijn greep zal zijn op de Dag der Opstanding en de hemelen zullen opgerold zijn in Zijn Rechterhand. Verheerlijkt en Verheven is Hij boven de veelgodendienst die zij bedrijven.aa‚¬? (Az-Zomar: 67)

  Ook zegt Allah tegen Iblies, toen hij weigerde te prosterneren voor Adam vrede zij met hem (betekenis): aa‚¬Å“Hij (Allah) zei: ,,O iblies! Wat heeft jou ervan weerhouden om te prosterneren voor wat (Aadam) ik met Mijn beide Handen heb geschapen?aa‚¬? (Saad: 75)

  Verder zegt Allah (betekenis): aa‚¬Å“Zien zij dan niet dat wij voor hen vee hebben geschapen onder wat Onze Handen hebben gemaakt, zodat zij daarvan bezitters zijn?aa‚¬? (Yaasin:71)

  En als antwoord op wat de joden Hem toeschreven, zegt Allah soebhaanahoe wata3aalaa in soerat al-Maaaa‚¬a„¢ida, aya 46 (betekenis): ,,De joden zeiden: aa‚¬Å“De Hand van Allah is gebonden (gierig)aa‚¬?. Mogen hun handen gebonden zijn en mogen ze vervloekt zijn vanwege wat ze zeiden. Welnee, Zijn beide Handen zijn wijd geopend; Hij verschaft (voorziening) zoals Hij wilaa‚¬Â¦aa‚¬?. Het feit dat Allah hier van aa‚¬Å“beideaa‚¬? Handen spreekt, duidt aan dat Allah daadwerkelijk twee Handen heeft. Allah soebhaanahoe wata3aalaa spreekt immers expliciet van aa‚¬Å“beideaa‚¬? Handen in Zijn antwoord op de Arabische uitdrukking aa‚¬Å“de hand is gebondenaa‚¬? die aa‚¬Å“gierigaa‚¬? betekent. Hij herhaalt deze bij de Arabieren bekende uitdrukking niet, maar zegt: aa‚¬Å“Zijn beide Handen zijn wijd geopend.aa‚¬? . Hij spreekt hier dus van aa‚¬Å“beide Handenaa‚¬? die hij als eigenschap (sifah) heeft.

  Daarnaast vinden wij in de Soennah van de profeet vrede zij met hem de volgende overlevering: ,,Allah neemt Zijn hemelen in Zijn Hand en de aarde in Zijn andere Hand.aa‚¬? (Boechari, Moeslim, Aboe Daawoed, Ibnoe Maadjah en Ahmed)


  Ook zegt de Profeet vrede zij met hem: ,,De rechtvaardigen bevinden zich op de Dag der Opstanding op Manaabir (Kansels) van Licht aan de Rechterhand van de Meest Barmhartige en Zijn beide Handen zijn rechts.aa‚¬? (Moelsim)

  Ook zegt Ibnoe 3abaas: ,,Het allereerste dat Allah schiep was de Pen. Vervolgens nam Hij deze Pen in Zijn Rechterhand en de beide Handen van mijn Heer zijn rechts.aa‚¬?

  Verder zegt de profeet vrede zij met hem: ,,Als iemand een liefdadigheid uitgeeft van zijn goed (bezit) aa‚¬“Allah accepteert alleen het goede-, dan zal de Meest Barmhartige deze liefdadigheid met Zijn Rechterhand aannemen, al is het slechts een dadel. En deze (liefdadigheid) zal vervolgens groeien in de Hand van de Meest Barmhartige tot een omvang die groter is dan een berg.aa‚¬? (Boechari en Moeslim)

  Er zijn nog meer van dit soort overleveringen die sahieh (authentiek) zijn en die zelfs in Boekharie en/of Moeslim zijn vermeld. We zullen ze inshaaaa‚¬a„¢Allah in de toekomst vertalen en plaatsen.

  Samenvattend kunnen wij zeggen dat Ahl As-soennah in het feit geloven dat Allah handen en andere eigenschappen bezit, zoals Hij dit aangeeft in de koran en de Soennah van de profeet vrede zij met hem, zonder in te gaan op de hoedanigheid van deze eigenschappen of één van Allahaa‚¬a„¢s eigenschappen te vergelijken met die van Zijn schepselen.

  Ahl al-Bid3ah daartegenover verwerpen deze eigenschappen en daarmee ook datgene wat Allah aan zichzelf heeft toegekend in de Koran en de Soennah. Dit omdat zij de eigenschappen van Allah niet konden bevestigen zonder overeenstemming vast te stellen tussen Zijn eigenschappen en die van Zijn schepsels.

  En vrede en zegeningen zij met onze profeet vrede zij met hem.
  Kennis is datgene wat nut heeft, niet datgene wat onthouden wordt. - Ash-Shaafi’ie Rahimaho Allah

  اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين و ارحم شهداءهم أجمعين و الحمد لله رب العالمين

 3. #3
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10
  :assal:

  :djazak: voor het plaatsen van deze nuttige informatie. Moge allah subhan wata'ala ons belonen voor al het goede en ons vergeven voor al het slechte. Moge wij tot de mensen behoren die allah subhan wata'ala zullen ontmoeten op de dag des oordeels en onder zijn schaduw mogen staan. AMien Ya rab al3alamien.

  :wasalam:
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 4. #4
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Jamal";p="46776
  :assal:

  :djazak: voor het plaatsen van deze nuttige informatie. Moge allah subhan wata'ala ons belonen voor al het goede en ons vergeven voor al het slechte. Moge wij tot de mensen behoren die allah subhan wata'ala zullen ontmoeten op de dag des oordeels en onder zijn schaduw mogen staan. AMien Ya rab al3alamien.

  :wasalam:

  Allahuma Ameen Yarab el3alameen

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأملOnderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Jouw slechte en goede eigenschappen
  Door OegtNajat in forum Gezelligheid
  Reacties: 19
  Laatste Bericht: 28-04-10, 11:31
 2. De eigenschappen van de vrouw die men dient te huwen
  Door UmmYahya in forum Het huwelijk in de Islam
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 18-01-10, 13:09
 3. Belangrijke Fundamenten m.b.t. de namen & eigenschappen van Allaah
  Door NL-Ismail-Mohammadi in forum Tawhied
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 22-09-09, 22:24
 4. Shaykh Bin Baaz: De eigenschappen van Ahlus-Sunnah! [Audio]
  Door Umar in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 24-02-09, 22:02
 5. De eigenschappen van de vrouw die men dient te huwen
  Door Moe'tasima in forum Het huwelijk
  Reacties: 9
  Laatste Bericht: 20-11-07, 20:28

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •