Resultaten 1 tot 7 van de 7

Onderwerp: Is de Islam verspreid met het Zwaard ?

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.941
  Reputatie Macht
  19

  Is de Islam verspreid met het Zwaard ?

  Islam verspreid met Zwaard

  Een veel voorkomend beeld over de Islaam is dat van een Arabier op een kameel die door de woestijn heen schrijd, met de Qor-aan in de ene hand en een sabel in de andere, waarbij men ten keuze gesteld wordt om de Islaam te accepteren of het hoofd te verliezen.

  1.) Eenieder die zich in de Islaam verdiept heeft, weet dat het onder dwang laten overgaan tot de Islaam verboden is. De godsdienst is niet verspreid met het zwaard. Er waren militaire confrontaties tussen de Islamitische staat en de aanwezige wereldmachten van Rome en Perzië. Maar de gebieden die veroverd werden, kwamen onder Islamitisch bewind waarbij de bevolkingsgroepen vrij waren om hun eigen overtuigingen te behouden. Moslims hebben geregeerd over Egypte, Palestina en Libanon sinds de 8e eeuw, onderwijl omvangrijke Christelijke gemeenschappen voort bestonden in de afgelopen 13 eeuwen. Moslims hebben voor 780 jaar over Spanje geregeerd en voor 1000 jaar over India, zonder dat de grote meerderheid over ging tot de Islaam.

  2.) De grootste moslimland in de wereld vandaag de dag is Indonesië, met meer dan 200 miljoen inwoners, waar ze nog nooit één moslim soldaat hebben gezien. Islaam heeft zich daar, in Maleisië en in de Filippijnen verspreid door handel. Dit was ook het geval in West-Afrikaanse landen zoals Nigeria, Ghana, Senegal, Tsjaad en Nigeria. Ook is het zo dat Islaam de snelst groeiende godsdienst is in Amerika[1][2][3][4] , met dagelijks zo'n 300 a 500 mensen die zich overgeven aan het Islamitisch monotheïsme. Dit vindt plaats zonder enig soldaat of zelfs enig missionair.


  Voetnoten:

  [1] Larry B. Stammer, Times Religion Writer, "First Lady Breaks Ground With Muslims," Los Angeles Times, Home Edition, Metro Section, Part B, May 31, 1996, p. 3.

  [2] Timothy Kenny, "Elsewhere in the World," USA Today, Final Edition, News Section, February 17, 1989, p. 4A.

  [3] Geraldine Baum, "For Love of Allah," Newsday, Nassau and Suffolk Edition, Part II, March 7, 1989, p. 4.

  [4] Ari L. Goldman, "Mainstream Islam Rapidly Embraced By Black Americans," New York Times, Late City Final Edition, February 21, 1989, p. 1.

 2. #2
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2006
  Locatie
  Oost-vlaanderen
  Berichten
  188
  Reputatie Macht
  14
  Mij ga je niet horen zeggen dat de Moslims hun geloof hebben opgedrongen door zware repressie van andersdenkenden. Maar je moet ook de historische feiten kunnen zien. De vroegere Arabische wereld en de Islamitische godsdienst waren zeer nauw met elkaar verbonden. In 500 had niemand nog gehoord van de Arabische volkeren en een tweehondertal jaren later hadden ze een wereldrijk bijeen verovert.

  De Islam is wat de arabische volkeren heeft verenigt. De profeet mohammed zelf heeft de Islam duidelijk gelinkt met de gezagvoerend instituut, zoals alle opvolgende heersers. En daar zat zeker een expanionistisch trekje in. Je verovert niet de helft van het Byzantijnse rijk in een 'militair conflictje', voor zoiets heb je een groots aangepakt veroveringsplan nodig. Bovendien waren deze plannen vaak het werk van Islamitische heersers die op eigen houtje handelden. Zo heeft de grote Turkse heerser Atlan steeds de soevereniteit van de orthodoxe kerk over Turkije (destijds Anatolie) herkent, en hij had nooit de intenties zijn veroveringstochten tot daar te strekken. Gedurende de jaren werd het verzwakte byzantijnse rijk het slachtoffer van Seldjoekse plunderingen en werd het langzamerhand 'gekoloniseerd' door de kleinere bonzen van het Turkse leger.

  Het gaat dus niet op om algemene uitspraken te doen over hoe die Islam verspreid is. Zo zijn de landen in de Balkan zich steeds blijven verzetten omdat de Islam zo bloedig werd opgedrongen dat ze zelf nu nog bij de ouderen gehaat is, hetgeen zelf meespeelde in de burgeroorlogen daar.

  Iedereen denkt dat zijn zinnegeving van zijn geloof het best is, en het is uitgesloten dat ook veel heersers zich in het verleden niet hebben bezondigd aan het misbruiken van godsdiensten om van het krachtige wapen gebruik te maken.
  alle menschen werden bruder

 3. #3
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.941
  Reputatie Macht
  19
  Hallo lievinie

  In de Edele Koran lezen we, (vertaling)  Er is geen dwang in de godsdienst.Waarlijk,
  de rechte leiding is duidelijk onderscheiden
  van de dwaling,en hij die de Thagoet* verwerpt
  en in Allah gelooft: hij heeft zeker het stevigste
  houvast gegrepen,dat niet breken kan.En Allah is
  Alhorend,Alwetend.


  [Surah Al-Baqarah vers: 256]

  ____________________
  * 'Thagoet': Letterlijk 'degene die overschrijdt':
  hier de Satan en afgodsbeelden.


  Wat individuen doen die buiten de perken gaan van de Islaam, daar heeft de Islaam niets mee te maken.

  Verder adviseer ik jou om het leven en de biografie van de profeet Mohammed vanuit de betrouwbare boeken eens te lezen.En ook de mensen met kennis dus de geleerden erover na te vragen.En je zult zien waar de Islaam voor staat erg mooi is.


  Verder dank je wel.

 4. #4
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  Mar 2006
  Berichten
  17
  Reputatie Macht
  0
  IS DE ISLAM VERSPREID DOOR HET ZWAARD?

  Vraag: Hoe kan de Islam een religie van vrede genoemd worden als het is verspreid door het zwaard?

  Antwoord:

  Het is een algemene klacht onder sommige niet-Moslims, dat de Islam niet de miljoenen volgelingen over de hele wereld zou hebben, als het niet verspreid zou zijn door het gebruik van geweld. De volgende punten zullen het duidelijk maken, dat het niet de door de kracht van het zwaard kwam, maar dat de kracht van de waarheid, logica en redelijkheid verantwoordelijk was en is voor de snelle verspreiding van de Islam in de wereld.

  1. Islam stamt af van het woord vrede.
  Islam is afkomstig van het oorspronkelijke woord ‘salaam’, dat vrede betekent. Het betekent ook de overgave van iemands wil aan Allah. Dus de Islam is een religie van vrede, die nodig is om iemands wil over te geven aan de wil van de Schepper, Allah.

  2. Soms moet er geweld gebruikt worden om de vrede te handhaven.
  Het is niet voor alle mensen in het voordeel als er constante vrede en harmonie op de aarde zou zijn. Er zijn velen, die het willen verstoren voor hun eigen gewin. Soms is er geweld nodig om de vrede te handhaven. Het is precies om deze reden dat we de politie hebben die soms geweld gebruikt tegen criminelen en antisociale elementen om de vrede in het land te bewaren. De Islam verkondigt vrede. Op hetzelfde moment beveelt het zijn volgelingen om te vechten als er onderdrukking is. Tijdens het gevecht tegen de onderdrukking kan het, op sommige momenten, nodig zijn om geweld te gebruiken. In de Islam mag er alleen geweld worden gebruikt om de vrede en rechtvaardigheid te handhaven.

  3. De mening van de historicus De Lacy O’Leary.
  Het beste antwoord op de misvatting dat de Islam was verspreid door het zwaard wordt gegeven door de bekende historicus De Lacy O’Leary in het boek “Islam at de cross road” (pagina 8 ):
  “De geschiedenis maakt het duidelijk, dat de legende van de fanatieke Moslims die gewelddadig de wereld rondgingen en de Islam opdrongen met het zwaard aan de andere rassen één van de meest bizar absurde mythes is die de historica ooit hebben herhaald.”


  4. De Moslims heerste 800 jaar over Spanje.
  De Moslims heerste ongeveer 800 jaar over Spanje. De Moslims hebben in Spanje nooit het zwaard gebruikt als dwangmiddel om mensen te bekeren. Later kwamen de Christelijke Kruisvaarders in Spanje en deze wonnen van de Moslims. Er was toen geen enkele Moslim meer in Spanje die openlijk de Adhaan (de oproep tot gebed) kon geven.

  5. 14 miljoen Arabieren zijn Koptische Christenen:
  De Moslims waren 1400 jaar lang de heersers van Arabië. Voor een paar jaar hebben de Engelsen geheerst en de Fransen heersten voor een paar jaar. Over het algemeen heersten de Moslims 1400 jaar lang Arabië. Toch zijn er vandaag de dag 14 miljoen Koptische Christenen, dat wil dus zeggen Christenen sinds generaties. Als de Moslims het zwaard hadden gebruikt dan zou er nu geen enkele Arabische christen meer over zijn.

  6. Meer dan 80% in India is niet-Moslim.
  De Moslims heersten duizenden jaren over India. Als ze het hadden gewild, dan hadden ze de macht om elke niet-Moslim in India te bekeren tot de Islam. Vandaag de dag is meer dan 80% van de inwoners van India niet-Moslim. Al deze niet-Moslims zijn getuigen dat de Islam niet is verspreid met het zwaard.

  7. Indonesië en Maleisië.
  Indonesië is een land dat het hoogste aantal Moslims ter wereld heeft. Het grootste deel van de inwoners van Maleisië is Moslim. Iemand kan zich afvragen, “Welk Moslim leger is er geweest in Indonesië en Maleisië?”

  8. De Oost Kust van Afrika.
  Op dezelfde manier heeft de Islam zich snel verspreid aan de Oost Kust van Afrika. Iemand kan zich weer afvragen, als de Islam met het zwaard werd verspreid, “Welk Moslim leger is er geweest aan de Oost Kust van Afrika?”

  9. Thomas Carlyle.
  De beroemde historicus, Thomas Carlyle, refereert in zijn boek, “Heroes en Hero worship”, naar de misvatting over de verspreiding van de Islam: “Het zwaard inderdaad, maar waar krijg jij je zwaard? Elke nieuwe mening, als die begint is om precies te zijn in een minderheid van één. In het hoofd van één man. Daar verblijft het. Ãa€°ÃƒÂ©n man alleen van de gehele wereld gelooft het, het is één man tegen alle mannen. Dat hij een zwaard pakt en het ermee probeert te verspreiden, zal weinig voor hem doen. Jij moet jouw zwaard pakken! In het geheel, iets zal zich vanzelf verspreiden als dat het kan.”

  10. Er is geen dwang in de religie.
  Met welk zwaard is de Islam verspreid? Zelfs als Moslims het hadden dan konden ze het niet gebruiken want de Qoer’aan zegt, in het volgende vers:
  “Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk te onderscheiden van de dwaling.” [Qoer’aan 2:256]

  11. Het Zwaard van het Intellect.
  Het is het zwaard van intellect. Het zwaard dat de harten en de gedachten van de mensen overwint. De Qoer’aan zegt in Surah Nahl, hoofdstuk 16, vers 125”
  “Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze.” [Qoer’aan 16:125]

  12. Een toename van de wereld religies van 1934 tot 1984.
  Een artikel in het Reader’s Digest ‘Almanac’ jaar boek 1986, geeft de statistieken van de toename in percentage van de grote religies van de wereld in een halve eeuw, van 1934 tot 1984. Dit artikel is ook verschenen in het ‘The Plain Truth’ magazine. Bovenaan stond de Islam, dat was toegenomen met 235% en het christendom was toegenomen met 47%. Men kan zich afvragen welke oorlog zich afspeelde in deze eeuw, die zoveel miljoenen bekeerde tot de Islam?

  13. De Islam is de snelst groeiende religie in Amerika en Europa.
  Vandaag de dag is de Islam de snelst groeiende religie in Amerika. De snelst groeiende religie in Europa is de Islam. Welk zwaard dwingt mensen in het Westen om de Islam in zulke grote aantallen te accepteren?

  14 Dr. Joseph Adam Pearson.
  Dr. Joseph Adam Pearson zegt terecht, “Mensen die zich druk maken dat de atoom-wapenhandel in de handen komt van de Arabieren, vergeet te realiseren dat de ‘Islamitische bom’ allang gedropt is, het viel op de dag dat MOHAMMED (saws) werd geboren.”

 5. #5
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2006
  Locatie
  Oost-vlaanderen
  Berichten
  188
  Reputatie Macht
  14
  Je bekijkt de wereldgeschiedenis toch net iets te romantisch. Wat veel Moslims het westen verwijt heeft de Arabische wereld ook gedaan: het oprichten van kolonie's. Je zegt dat er nooit een leger in oost-Afrika is geweest? Hoe komt het dat er tot in Oost-afrika Sultanaten en Kalifaten werden opgericht; en laat mijn expliciet zijn; deze stadstaten werden niet geregeerd door zwarten, maar door Arabieren?

  En dat geldt net zo voor 'Insulinde' en India. Laat het mij kort stellen; deze landen werden verovert, geplaatst onder een lokaal Arabisch bewind en van hieruit werd de Islam gepromoot vanuit de handel, het onderwijs en de wetgevende macht, met nadruk op het laatste, want men beschikte immers nog over godsdienstvrijheden, doch moest men zich aanpassen aan de taxen en de Islamitische wetgeving die vanaf dan werd ingevoerd.

  Het gaat hier dus niet om schattige handelaren die met een boek rondlopen, maar net als ooit het christendom in het romeinse rijk wereldverspreid is geworden, om heersers die de leer gebruikten om hun gezag te centraliseren en hun economische belangen te beschermen.

  Ik kan mij bijvoorbeeld niet inbeelden dat een Arabische handelaar handel zou drijven met een polytheist, of dat een Arabische vorst een christen zou laten onderwijzen in zijn instelllingen.

  En dan heb je nog steeds de basisvraag: hoe komt de Islam in Noordafrika en Perzië anyway. Als iedereen daar met vredelievende bedoelingen rondliep, zie ik niet in wat ze daar kwamen doen. van onderdrukking is geen sprake. De byzantijnen kenden geen intresse in de Arabische streken. Tot in de 10 de eeuw werden de moslims gesignaleerd in Zuid-Frankrijk, waar Karel Martel ze volgens de legende verdreef.

  Mijn punt is: iedere godsdienst wordt misbruikt, omdat machthebbers het nu eenmaal intrss vinden zo een grote groep mensen voor hun kar te spannen. Dus maak je geen illusies. In de naam van Allah is reeds evenveel bloed vergoten als in de naam van God, hoe dat ook in tegenstelling moge zijn met de leer.
  alle menschen werden bruder

 6. #6
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  34

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 7. #7
  Sahabah
  Risala gast
  absolute onzin dat er in naam van Allah de almatige alwijze de verheven bloed is gevloeid.

  Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze.aa‚¬? [Qoeraa‚¬a„¢aan 16:125]

  aa‚¬Å“Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk te onderscheiden van de dwaling.aa‚¬? [Qoeraa‚¬a„¢aan 2:256]

  beschuldig niet de heer der werelden van bloed maar het ongeloof komt van de satan de dwalende de atheisten ver verheven is de dienaar van allah en de heer der werelden van deze beschuldiging.

  en ja sommige mensen noemen zich ten onrechte moeslim en misbruiken het of uit ontwetendheid ongaan ze ongeloof ( zondes) deze zijn alleen aan zich zelf te verwijten en niet aan de islam want deze leert ons vrede en de verspiegeling van deze is de leer van de satan

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 2 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 2 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Islam in ...
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Islam video's
  Reacties: 6
  Laatste Bericht: 05-03-09, 21:00
 2. Greetings from Islam
  Door jassu in forum Anasheed
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 25-05-07, 18:57
 3. What is Islam?
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Islam video's
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 01-01-07, 22:11
 4. Islam is als............
  Door Najoua M in forum Gedichten
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 26-03-06, 00:05
 5. ABC of Islam
  Door Jamal in forum Gedichten
  Reacties: 6
  Laatste Bericht: 14-12-05, 10:29

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •