Resultaten 1 tot 2 van de 2

Onderwerp: Manieren van de Du’at

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.941
  Reputatie Macht
  19

  Manieren van de Du'at

  Manieren van de Du’at

  Door Shaykh ’Abdul-’Aziz ibn Baz (sunnahonline.com)
  Vertaald door AlMutaqqun.tk  Shaykh ’Abdul-’Aziz bin Baz (rahimahullah) heeft gezegd:

  “De etiquette, manieren en eigenschappen die de du’at (uitnodigers tot de islam) nodig hebben, zijn voldoende uitgelegd door Allah de Machtige en Majestueuze in vele ayat en op vele verschillende plaatsen in de Nobele Qur’an. En onder deze noodzakelijk etiquette zijn:


  1. Oprechtheid

  Het is verplicht voor de da’i (uitnodiger) om ikhlas (oprechtheid en puurheid van intenties en handelingen) voor Allah te hebben en niet te willen pronken of te verlangen naar een reputatie of de lofprijzingen en complimenten van de mensen. De da’i zou alleen op moeten roepen tot Allah zoekende naar het Gezicht van Allah, zoals Hij (Degene die vrij is van alle imperfecties) zegt:

  Zeg: "Dit is mijn weg: ik roep op tot Allah op grond van een duidelijk bewijs.” {Yusuf 12:108}

  En Allah heeft gezegd:

  En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt. {Fussilat 41:33}

  Het is dus noodzakelijk om ikhlas te hebben en alleen op te roepen tot Allah en dit is de meest belangrijke etiquette en de grootste eigenschap; dat je met jouw da’wah het Gezicht van Allah en het Huis van het Hiernamaals zoekt.


  2. Kennis

  Om de mensen uit te nodigen met ‘ilm (kennis) en niet met onwetendheid:

  Zeg: "Dit is mijn weg: ik roep op tot Allah op grond van een duidelijk bewijs.” {Yusuf 12:108}

  Kennis is dus een essentiële plicht in het oproepen tot Allah. Pas dus op voor het oproepen tot Allah gebaseerd op onwetendheid en pas op voor het spreken zonder gepaste kennis. Onwetendheid vernietigt en het veroorzaakt corruptie, geen hervorming en correctie. O aanbidder van Allah, vrees dus Allah en pas op voor het spreken over Allah zonder gepaste kennis en roep niet op tot iets voordat men er kennis over heeft en inzicht in wat Allah en Zijn Boodschapper (sallAllahu alaihi wa salaam) gezegd hebben. Het is dus verplicht voor de student van de kennis en de da’i om kennis te hebben van en inzicht te hebben in hetgeen waar ze naar uitnodigen en de bewijzen ervoor te kennen.


  3. Mildheid en Zachtaardigheid

  O da’i, tot de noodzakelijke akhlaq waar men over moet beschikken, behoort dat je mild en verdraagzaam bent in je da’wah en dat je er aardig en geduldig in bent zoals alle Boodschappers (alaihimu salatu wa salaam). Pas op dat je niet gehaast, hard en onbuigzaam bent in je da’wah maar wees geduldig, mild en zachtaardig. In dit verband zijn reeds enkele bewijzen voorafgegaan, zoals de woorden van Allah:

  Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze. {an-Nahl 16:125}

  En Hij zegt:

  En het was dankzij de Barmhartigheid van Allah dat jij zacht met hen was. En als je streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteengegaan. {Al-’Imran 3:159}

  En tegen Musa en Harun (alayhimu salaam) heeft Hij gezegd:

  Doch spreekt tot hem op welwillende wijze, opdat hij er lering uit moge trekken, of vrezen. {Ta Ha 20:44}

  Aishah (radiAllahu anha) heeft overgeleverd in een authentieke hadith dat de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) zet: “O Allah! Degene die een waker is over een zaak betreffende mijn Ummah en zachtaardig voor haar is, wees zachtaardig voor hem. En degene die een waker is over een zaak betreffende mijn Ummah en hard voor haar is, wees dan hard voor hem.” [Muslim 12/212]

  O dienaar van Allah, het is dus noodzakelijk voor jou om zachtaardig te zijn in jouw da’wah en om niet hard te zijn voor de mensen. Keer de mensen niet af van het geloof door jouw hardheid, onwetendheid en ander soortgelijk gedrag. Wees daarentegen mild, verdraagzaam en geduldig en wees zacht en aangenaam in je spraak zodat je woorden een effect mogen hebben op de harde broeder of zodat ze een effect mogen hebben op degene tot wie je de oproep richt. Dan zullen de mensen jouw oproep en uitnodiging eerder appreciëren. Ongepaste onbuigzaamheid zorgt dat mensen afstand nemen in plaats van dichterbij komen en het zorgt voor verdeeldheid in plaats van eenheid. Daarom is het een plicht om zachtaardig te zijn, zoals is overgeleverd door Aishah (radiAllahu anha) dat de Boodschapper (sallAllahu alaihi wa salaam) heeft gezegd: “Zachtaardigheid gaat nergens binnen zonder dat datgene erdoor verfraaid wordt en het wordt nergens uit verwijderd zonder dat datgene wordt verminkt.” [Muslim 16/146]

  En Jabir ibn Abdullah heeft overgeleverd dat hij heeft gezegd: “Wie weerhouden wordt van zachtaardigheid wordt eigenlijk van al het goede en voortreffelijke weerhouden.” [Muslim 16/145]


  4. Een Voorbeeld Stellen

  Eén van de noodzakelijke of eerder verplichte etiquette en eigenschappen die een da’i moet bezitten, is het handelen in overeenstemming met hetgeen waar hij toe uitnodigt en het zijn van een rechtschapen voorbeeld van hetgeen waar toe uitgenodigd wordt. Hij zou niet op moeten roepen tot het doen van iets en het vervolgens zelf niet doen of oproepen tot het laten van iets terwijl hij het zelf doet.

  Dit is de toestand van de verliezers, we zoeken Allah’s bescherming hiervoor! De gelovigen die oproepen tot de waarheid, handelen naar hetgeen waar ze naar uitnodigen en zich haasten tot rechtschapenheid en vermijden wat verboden is, dit zijn degenen die succesvol zullen zijn en beloond zullen worden. Allah zegt:

  O gij die gelooft, waarom zegt gij hetgeen gij niet doet? Het is afkeurenswaardig bij Allah dat gij zegt hetgeen gij niet doet. {as-Saff 61:2-3}

  En Hij veroordeelde de joden omdat zij de mensen rechtschapenheid opdroegen terwijl ze het zelf vergaten:

  Beveelt gij de mensen het goede te doen en vergeet daarbij u zelf, hoewel gij het Boek leest? Wilt gij dan niet begrijpen? {al-Baqarah 2:44}

  En er is overgeleverd van Usamah ibn Zayd (radiAllahu anhu) dat de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) zei: “Op de Dag des Oordeels zal een man naar voren gebracht worden en in het Hellevuur gegooid worden zodat zijn darmen naar buiten zullen komen en om hem heen zullen draaien zoals een ezel om de molensteen draait. De mensen van het Hellevuur zullen zich rondom hem verzamelen en zeggen: ‘O die-en-die! Wat is er met je gebeurd? Was jij het niet die ons het goede opdroeg en ons het slechte verbood?’ Hij zal zeggen: ‘Ik droeg jullie het goede op en deed het zelf niet en ik verbood jullie het slechte en deed het zelf.’” [al-Bukhari 6/331 en Muslim 18/118]

  Dit zal de toestand zijn van degene die oproept tot Allah, het goede gebiedt en het slechte verbiedt terwijl zijn handelingen in strijd zijn met wat hij zegt of terwijl hij dingen zegt die in strijd zijn met zijn handelingen. We zoeken hiervoor bescherming bij Allah. Daarom is het handelen in overeenstemming met hetgeen waar hij naar uitnodigt en het wegblijven van hetgeen hij verbiedt, één van de meest belangrijke eigenschappen en één van de grootste verplichtingen van de da’i. De da’i zou een uitstekend karakter en prijzenswaardig gedrag moeten hebben, geduldig en uitnodigend tot geduld moeten zijn. De da’i zou oprecht moeten zijn in zijn da’wah en goedheid moeten verspreiden onder de mensen en hen weg moeten houden van valsheid. Tegelijkertijd zou de da’i smeekbeden moeten verrichten voor de leiding van anderen door te zeggen: “O Allah! Leid hem en verleen hem het vermogen om de waarheid te accepteren.” Dus tot de uitstekende manieren van de da’i hoort het verrichten van smeekbedes, leiden en geduldig zijn met de nadelen die zijn da’wah met zich meebrengen.

  Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) zei toen hij te horen kreeg dat de stam van Daws ongehoorzaam was geworden: “O Allah! Leidt Daws en laat hen tot ons komen.” [al-Bukhari 6/105] De da’i zou dus moeten smeken om leiding en het vermogen om de waarheid te accepteren voor degene die hij uitnodigt en hij zou hierin geduldig moeten zijn en geduld aan moeten moedigen. Hij moet niet wanhopen of zich hopeloos voelen of iets anders dan het goede zeggen. Hij moet niet hard en onbuigzaam zijn of iets zeggen wat afkeer van de waarheid zou kunnen veroorzaken.

  Als iemand echter agressie en onderdrukking begaat, is er een andere behandeling van dergelijke mensen, zoals Allah zegt:

  En redetwist niet anders dan op de beste wijze met de lieden van de Schrift, behalve met de onrechtplegers onder hen. {al-Ankabût 29:46}

  Een onrechtpleger die de da’wah bestrijdt met kwaad en vijandigheid en schade probeert te berokkenen, moet op een andere wijze behandeld worden. Als het mogelijk is, moet een dergelijke persoon gevangen gezet worden of iets soortgelijks, afhankelijk van de aard van zijn verzet tegen de da’wah. Zolang hij echter geen schade veroorzaakt, is het aan jou om geduldig te zijn en met hem op de beste manieren te debatteren. Als er enige persoonlijke schade is veroorzaakt door een dergelijke persoon, dan moet dit met geduld ondergaan worden zoals de Boodschappers en degenen die hen volgden in goedheid en rechtschapenheid dergelijke dingen geduldig ondergingen.


  Ik vraag Allah om ons allen het welzijn en het vermogen te verlenen om deze da’wah over te brengen op een wijze manier, dat Hij onze harten en onze daden corrigeert en dat Hij ons het begrip van de Dien verleent en ons er standvastigheid in schenkt en ons laat behoren tot degenen die geleid zijn en anderen leiden, die rechtschapen zijn en anderen rechtschapenheid onderwijzen. Hij is de Meest Majestueuze, de Verhevene, de Meest Onbaatzuchtige.”
  Laatst gewijzigd door hassan; 15-04-14 om 14:19.

 2. #2
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  Mar 2006
  Berichten
  17
  Reputatie Macht
  0
  Jazaka Allahoe gayran broeder,

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Manieren Tijdens Bijeenkomsten
  Door Jamal in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 08-12-06, 15:11
 2. Manieren om sihr af te weren
  Door hassan in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 11-12-05, 13:30

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •