Pagina 2 van de 96 EersteEerste 12345678910111252 ... LaatsteLaatste
Resultaten 11 tot 20 van de 958

Onderwerp: Wijze woorden

 1. #11
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Mojaahid zei: 'ik vergezelde Ibn Omar(Moge Allaah tevreden met hen zijn) en wilde hem bedienen, maar hij was degene die mij bediende.'
  ---------------------------------------------------------------------------------

  قال نافع: كان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية: "ألم يأن للذين آمنوا أن نخشع قلوبهم لذكر الله" "الحديد 16" بكى حتى يغلبه البكاء.  Naafi3 zei:'Wanneer Ibn Omar dit vers las(("is het voor degenen die geloven nog geen tijd dat hun harten zich vernederen voor het gedenken van Allaah''))''alhadied, vers 16'', huilde hij totdat het huilen hem overwon.
  Abdoellah ibn Mascoed (moge Allah hem genadig zijn) zei: aa‚¬Å“Wie een oordeel aan de mensen geeft over elke vraag die hem gesteld wordt, is een krankzinnige.aa‚¬?  Ibrahim Al-Ghanawie overleverde dat een man naar 'Aisha(radia allahoe 3anha) ging en op de weg naar haar toe het lichaam van een dode baby die naar de begraafplaats werd gedragen, tegenkwam. Zij begon te huilen. Hij vroeg:''waarom huil je?'' Zij antwoordde dat zij medelijden had, want het kind zou het samendrukken van het graf voelen.

 2. #12
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Muhammad ibn Waasi' (geen metgezel) rahima-hullaah zei:

  "Als zonden een geur zouden hebben, dan zou niemand in staat zijn om bij me te zitten"


  Ya'qoob al-Makfoof (geen metgezel) rahimahullah zei:


  "de oprechte persoon is degene die zijn goede daden verbergt net zoals hij zijn slechte daden verbergt"


  abdullah ibn mas'ud radie ALLAH anhu zei:

  "niks verdient het meer om gevangen gezet te worden dan de tong."  Abu Bakr al-Siddique (RadhiAllahu'anhu) heeft gezegd:

  "Welke aarde zal mij dragen, welke hemel zal mij beschutten, als ik over het Boek van Allaah dingen zeg waar ik geen kennis over heb."  3Amr Ibn Qais zei:

  " Prachtig geduld betekent tevreden zijn in tegenspoed en zich overgeven aan de wil van Allah".  iemand van de salaaf werd door anderen gecondoleerd vanwege een calamiteit die hem was overkomen,hij zei toen:

  " Waarom zou ik niet geduldig zijn? Immers, Allah heeft hen die geduldig zijn een drievoudige beloning beloofd, elk daarvan is beter dan deze wereld en alles wat er in zit " .*

  *( fragment uit:Geduld en Dankbaarheid van Ibn al Qayiem ra7imahoe Allah)

 3. #13
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Ibn al Moebarak zei: "Soufian zei: 'Degene die eem ramp niet telt als een zegening en gemak niet als een ramp, begrijpt relegie niet op de juiste manier".

  ( fragment uit:Geduld en Dankbaarheid van Ibn al Qayiem ra7imahoe Allah)


  Moedjahied zei: "Prachtig geduld is geduld , zonder enige paniek".

  3Amr ibn Qais zei: "Prachtig geduld betekent tevreden zijn in tegenspoed en zich overgeven aan de wil van Allah".

  Joenoes ibn Jazied zei: "Ik vroeg Rabie'ah ibn 3AbdoerRa7maan: "wat is het ultieme geduld?" Hij zei: "Op het moment van tegenspoed , uiterlijk dezelfde zijn als op de dag voordat het gebeurd"

  ( dit betekent niet dat een mens geen pijn of angst zou mogen ervaren; geduld in dit verband wil zeggen dat iemand niet in paniek raakt of gaat klagen)

  (fragmenten uit:Geduld en Dankbaarheid van Ibn al Qayiem ra7imahoe Allah)


  3Oemar ibn al-Khataab (radia Allahoe 3enhoe) zei: "de beste dagen die we beleefden waren de dagen dankzij geduld en als geduld de vorm van een mens zou kunnen aannemen dan zou het een edelmoedig en krachtig iemand zijn".

  3Ali ibn Abi Talib (radia Allahoe 3enhoe) zei: "de relatie van geduld met imaan is zoals de relatie van het hoofd met het lichaam. Als het hoofd wordt afgehakt, is het lichaam nutteloos". Toen verhief hij zijn stem en zei: "Zeker, degene die geen geduld heeft, bezit ook geen imaan en geduld is als een rijpaard dat nooit vermoeid raakt".

  ( fragmenten uit:Geduld en Dankbaarheid van Ibn al Qayiem ra7imahoe Allah)

 4. #14
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  aa‚¬Å“Houd geduldig vast aan de Soennah, stop waar de mensen (de Metgezellen) zijn gestopt, en sla de weg in van je Vrome Voorgangers, want voldoende voor jou is datgene wat voldoende was voor hen. En zeg:aa‚¬?Zij hebben gezegd,aa‚¬? en onthoud je van datgene waar zij zich van onthouden hebben. En als er enig goeds in (de vernieuwingen) zou zitten, dan waren zij ons daarin waarlijk voor geweest.aa‚¬?

  [CENTER:d73ddaef82] Al-Imaam Aboe aa‚¬ËœAmr al-Awzaaaa‚¬a„¢ie (o. 157 H)[/CENTER:d73ddaef82]

 5. #15
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Raad van Ibnoel Qayyim (rahimahoeallah)

  aa‚¬Å“En de dienaar zal de zoetheid van het geloof, en de smaak van oprechtheid en zekerheid niet kunnen proeven totdat de gehéle sporen van onwetendheid uit zijn hart verdwenen zijn!aa‚¬?

  [Madaaridjoes-Saalikien: 1/281 ingekorte versie]

 6. #16
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Uitspraak van Soefyaan ibnoe 'Oeyaynah:

  "Omar ibnoe Al-khattaab (radiya-allahoeaa‚¬a„¢anhoe)heeft gezegd: Het is mij eender of ik wakker wordt in een situatie die ik liefheb of haat, want ik weet niet of het goede verschuilt gaat achter de zaken die ik liefheb of achter de zaken die ik haat!" [Hilyatoel-Awliyaa 4/252]

  En hij heeft gezegd: "De dragers van de kennis, zijn zij die met hun kennis te werk gaan!" [Al-Hilyah]

  Al-Hasan Al-Basrie heeft gezegd: "Allah vergeeft zeventig zonden van de onwetende, vooraleer hij één enkele zonde van de geleerde vergeeft!" [Al-Hilyah]

 7. #17
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Het gedrag van de voorgangers, en hun uitspraken


  Tot hun gedrag behoort dat zij zich aan het boek van Allah en de soennah van de Boodschapper van Allah (salla allahoe 'alayhi wasallam) houden, net zoals een schaduw zich vasthoudt aan de mens:

  En niemand van hen begint les te geven totdat hij van de zee van de kennis van de zuivere sharieaa‚¬a„¢ah gedronken heeft, op zoaa‚¬a„¢n manier dat hij op de hoogte is van de bewijzen van de madaahib die verdwenen zijn, en de madaahib die nog gebruikt worden, en totdat hij met de geleerden gezeten heeft, en met hen gesproken heeft over de bewijzen en argumentaties. En wanneer men in hun boeken kijkt zal men zien dat hun boeken van deze bewijzen overlopen.

  Aboel-Qaasim zegt:

  aa‚¬Å“Ons boek aa‚¬“de koran aa‚¬“ is de leider van al de boeken en vat deze allemaal samen. En onze sharieaa‚¬a„¢ah is de meest duidelijke sharieaa‚¬a„¢ahaa‚¬Â¦ en men mag degene die de Koran niet gelezen heeft (hij bedoelt hier bestudeert heeft) en de soennah niet van buiten kent niet volgen (in zijn weerleggingen van de bewijzen binnen het geloof).aa‚¬?

  Tot hun gedragingen behoort dat zij zuiver in intentie waren in hun daden en woorden, en zij hadden allen angst dat riyaa (gezien willen worden door de mensen tijdens de daden) zijn weg naar hun harten zou vinden:

  Soefyaan Ath-thawrie zegt:

  aa‚¬Å“Mijn moeder zei mij: aa‚¬Å“Leer deze kennis niet totdat je de intentie hebt deze in praktijk te brengen, want anders zal dit een slecht einde kennen op de dag van de opstanding.aa‚¬?

  Al-Hasan Al-Basrie zei soms tegen zijn eigen ziel:

  aa‚¬Å“Jij praat met de woorden van de vromen, onderworpen en aanbidders, en jij verricht de daden van de zondaars, huichelaars, en zij die gezien willen worden. Bij Allah, dit is niet de eigenschap van de oprechten!aa‚¬?

  Mohammed ibnoel-Moenkadir zei:

  aa‚¬Å“Mijn meest geliefde broeders zijn degenen die Allah aanbidden tijdens de nacht en hierover zwijgen, want de meest geëerde aanbidding is die van de nacht, want tijdens de dag ziet iedereen je aanbidding, maar tijdens de nacht, is dit zeker voor de Heer der werelden.aa‚¬?


  Er werd gevraagd aan Yoenoes bin aa‚¬ËœOebayd:

  aa‚¬Å“Heb jij iemand gezien die de daden van Al-hasan Al-Basrie verrichtte?aa‚¬? Waarop hij antwoordde: aa‚¬Å“Ik heb zelfs niemand gezien die hetzelfde als hij zei, dus hoe wil je dan dat ik iemand gezien heb die hetzelfde als hem verricht? Hij liet tijdens zijn lessen de harten van de mensen wenen, terwijl anderen zelfs de ogen van de mensen niet liet wenen!aa‚¬?

  En er werd gezegd tegen Yahyaa bin Moeaa‚¬a„¢aadh:

  aa‚¬Å“Wanneer is een dienaar oprecht?aa‚¬? Hij antwoordde: aa‚¬Å“Wanneer hij net zoals een zuigeling is, deze zuigeling trekt het zich niet aan of hij nu geprezen of misprezen wordt.aa‚¬?

  En Allah weet best.

 8. #18
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  The Caliph Abu Bakr Al Siddiq (RadiAllahu 3anhu) said:

  " Long for death and prepare for it as best as you can, and life shall become for you like a generous gift."

  " The behaviour of the best of the servants of God shows itself in four ways: he rejoices when a sinner repents, he implores God to pardon those who do not even dream of repentance, he prays God to come to the aid of the unfortunate and he helps all who do good. "


  The Caliph Ali Ibn Abi Talib (RadiAllahu 3anhu) said:


  " Your souls are precious, and can only be equal to the price of Paradise, therefore sell them only at that price."

  " Whoever struggles against the truth is soon cut down by it. "

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 9. #19
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2006
  Locatie
  Taariq ila Noer
  Berichten
  4.215
  Reputatie Macht
  24
  Moge Allah de Verhevene jullie belonen (Wasil en Faith) het zijn echt mooie uitspraken.

  Dat we hier insha Allah leringen uit mogen trekken..

  كيف يكون لك كنز في الجنة , قولي: لا حول ولا قوة إلا بالله

  [World OFF, Dream ON]

 10. #20
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Moe'tasima";p="15333
  Moge Allah de Verhevene jullie belonen (Wasil en Faith) het zijn echt mooie uitspraken.

  Dat we hier insha Allah leringen uit mogen trekken..
  Ameen jamie3 moslimien incha-Allah, lieve zuster :wink:

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأملOnderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Wijze Moeder
  Door Madeinmaroc_ in forum Verhalen
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 25-05-10, 10:21
 2. Wijze raad aan iedereen!!!
  Door Sawdae in forum Hadith
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 07-05-10, 16:35
 3. Wijze woorden van de imam
  Door Jamal in forum Verhalen
  Reacties: 4
  Laatste Bericht: 20-02-06, 13:47
 4. Wijze lessen..
  Door Soerah Mariam in forum Hadith
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 12-02-06, 19:12
 5. Een Wijze Moslimrechter
  Door *laila* in forum Verhalen
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 22-01-06, 20:03

Labels voor dit Bericht

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •