Resultaten 1 tot 10 van de 10

Onderwerp: Liefde voor het Huwelijk

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20

  Liefde voor het Huwelijk

  Assalaamoe 'aleikoem warah'matoellaah beste broeders en zusters,

  Wellicht hebben broeders en zusters de indruk, dat het bestaan van liefde voor de toekomstige levenspartner enkel goed zal zijn voor de toekomst. Echter, wanneer deze liefde gebaseerd is op verboden handelingen, dan kan het zelfs een huwelijk verslechteren en vernietigen.

  Hierover een aantal woorden:

  Wat is meer stabiel in de Islaam, een liefdeshuwelijk of een geregeld huwelijk?

  Sheikh Mohammad Saalih' al-Moenadjied antwoordde hierop met het volgende:

  Alle Lof zij Allah,

  Hetgeen gevraagd wordt over dit huwelijk is afhankelijk van wat er voorgegaan is. Als de liefde tussen de twee partijen de grenzen, vastgesteld door Allah, niet heeft overschreden of hen zonde heeft laten plegen, dan bestaat de hoop dat het huwelijk dat ontstaat als resultaat van deze liefde meer stabiel zal zijn, aangezien het tot stand gekomen is door het feit dat beide personen elkaar wilden huwen.
  Als een man bepaalde aantrekkingskracht voelt jegens een vrouw, die toegestaan is voor hem om te huwen (en andersom), dan is er geen antwoord voor dit probleem buiten het huwelijk. De profeet (salla Allahoe 'aleihi wa sallam) zei: "Wij denken niet dat iets anders beter is voor die (mensen) die van elkaar houden, dan het huwelijk." (Overgeleverd door Ibn Maajah, 1847; geclassificeerd als sahieh door al-Boesayri en door Sheikh al-Albaani in as-Silsilah as-Sahiehah, 624)

  As-Sindi zei, zoals opgenomen in Haamish Soenan Ibn Maajah:

  "De zin, 'Wij denken niet dat iets anders beter is voor die (mensen) die van elkaar houden, dan (het) huwelijk' kan opgevat worden als een verwijzing naar twee (mensen) of meer dan twee. Het betekent dat als er liefde bestaat tussen twee mensen, dat deze liefde niet vergroot kan worden of langer laten voortduren door iets zoals het huwelijk (dat wel kan). Als er een huwelijk is, en zowel die liefde, dan zal de liefde elke dag groeien en sterker worden."

  Maar als dat huwelijk ontstaat als gevolg van een onwettige liefdesrelatie, zoals wanneer mensen elkaar alleen ontmoeten en kussen, en andere harame handelingen, dan zal het (huwelijk) nooit stabiel zijn. Dit kom doordat zij handelingen hebben verricht die tegen de sharie'ah ingaan en doordat zij hun levens hebben gebouwd op aspecten die het effect zullen hebben van vermindering van zegeningen en hulp door Allah, aangezien zonde een grote oorzaak is voor het verminderen van zegeningen, zelfs al denken mensen - als gevolg van influisteringen van de Shaytaan - dat het verliefd worden en het verrichten van harame handelingen het huwelijk sterker zal maken.

  Bovendien, deze onwettige relaties die plaatsvinden voor het huwelijk, zullen oorzaak zijn om elke partij onzeker te laten zijn over de andere. De man zal denken dat het mogelijk is, dat zijn vrouw een zelfde relatie kan hebben met iemand anders - en ook al denkt hij dat dit onwaarschijnlijk is, hij zal alsnog gepijnigd worden door het feit, dat zijn vrouw iets heeft gedaan met hem dat verkeerd is. En deze zelfde gedachten kunnen tevens bij de vrouw voorkomen, en zij zal denken dat haar echtgenoot een affaire kan hebben met een andere vrouw, - en ook al denkt zij dat dit onwaarschijnlijk is, zij zal alsnog gepijnigd worden door het feit, dat haar echtgenoot iets gedaan heeft met haar dat verkeerd is.

  Kortom, elke partner zal leven in een twijfelachtige staat en achterdocht, hetgeen hun relatie vroeger of later zal ruineren.

  De man kan zijn vrouw berispen voor haar instemming om een relatie te hebben met hem, vََr het huwelijk, wat haar van streek zal maken en dit zal ervoor zorgen dat hun relatie zal bederven.

  Om deze redenen denken wij, dat als een huwelijk gebaseerd is op een onwettige relatie, het hoogwaarschijnlijk onstabiel zal zijn en onsuccesvol.

  Met betrekking tot geregelde huwelijken waarbij de familie de partner uitkiest, zij zijn niet allemaal goed en niet allemaal slecht. Als de familie een goede keuze maakt en de vrouw religieus (standvastig) en mooi is, en zij staat de man aan en hij wil met haar trouwen, dan bestaat de hoop at hun huwelijk stabiel en succesvol zal zijn. Om deze reden spoorde de rasoel (salla Allahoe 'aleihi wa sallam) de man aan die wilde trouwen, om te kijken naar de vrouw. Het is overgeleverd van al-Moeghierah ibn Shoe'bah dat hij een vrouw ten huwelijk vroeg en de profeet (salla Allahoe 'aleihi wa sallam) zei, "Ga naar haar en kijk naar haar, want het is waarschijnlijker dat het liefde tussen jullie zal creëren." (Overgeleverd door at-Tirmiedhie, 1087; geclassificeerd als hasan door an-Nasaa-ie, 3235).

  Als de familie echter een slechte keuze maakt of als zij een goede keuze maken, maar de man stemt hier niet mee in, dan zal dit huwelijk hoogstwaarschijnlijk gedoemd zijn om te misslukken en ontstabiel zijn, omdat een huwelijk dat gebaseerd is op een gebrek aan interese doorgaans onstabiel is.

  En Allah weet het beste

  Beste broeders en zusters, het komt vaak voor dat mensen uitspraken of overleveringen lezen, zonder hier grondig over na te denken. De woorden van deze geleerden zijn tot ons gericht - tot ons, de moslims die leven in een land waarbij deze onzedelijkheid als normaal en positief wordt beschouwd. Lees dus goed en onthoudt, praktiseer en verkondig, opdat het voor ons allen een bescherming zal zijn tegen de bestraffing van de Verhevene.

  Moge Allah ons lering laten trekken uit deze woorden.

  Wassalaamoe 'aleikoem warah'matoellaah,

  Aboe Dardaa-e

 2. #2
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Amsterdam
  Berichten
  3.002
  Reputatie Macht
  18
  Djazaak allah ou gairan broeder, moge allah je ervoor belonen insha allah...

  mag ik wat vragen?

  "stel" je heb je "jawoord"gegeven aan meisje/jongen, mag je dan telefonisch contact hebben zonder dat je getrouwd bent op papier e.d.?

  ميسسميل
  K.S.M.
  Keep Smiling Missmile

 3. #3
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door missmile";p="506
  Djazaak allah ou gairan broeder, moge allah je ervoor belonen insha allah...

  mag ik wat vragen?

  "stel" je heb je "jawoord"gegeven aan meisje/jongen, mag je dan telefonisch contact hebben zonder dat je getrouwd bent op papier e.d.?
  Amien en u ook oegt,


  Telefonisch contact met het andere geslacht?  Vraag: Salamoe alaykoem

  Er is een man die met mij wil trouwen, en ik wil ook met hem trouwen, maar aangezien ik nog niet klaar ben met mijn studies, kunnen we nog niet trouwen. Want ik wil eerst mijn studies afmaken. Wij leren elkaar onder-tussen telefonisch kennen. Alleen telefonisch! Mijn vraag is: is het toegestaan om met hem telefonisch contact te hebben??
  Ik dank u vriendelijk en hoop op een snel antwoord, insha ALLAH.
  Barakallahoefiek!!!!
  Antwoord: Wa alaikoem assalam warahmatoellaah
  Bismillaahie r-rahmaanie r-rahiem.

  Beste zuster in de islaam

  Het is voor een man en vrouw toegestaan om een gesprek met elkaar te hebben om te weten te komen wie men aan de andere kant van de lijn heeft dit na het plaats vinden van het huwelijksaanzoek.

  Dit gesprek moet geschieden in aanwezigheid van een mah'ram zodat er geen gelegenheid verleend wordt aan de influisteringen van de shaytaan.

  Na de eerste gespreken waarin men onderzoekt hoe de andere persoon nadenkt en of men praktiserend is...etc heeft men geen reden de andere persoon nog telefonisch te spreken. Als u met deze persoon wilt trouwen dient u een huwelijkscontract te sluiten zodat alles toegestaan wordt, verder kunnen afspraken onderling gemaakt worden dat u nog uw studie wilt afronden.

  Want weet beste zuster, dat de shaytaan diepe gedachten heeft, vandaag is het een telefonisch gesprek, morgen is het een ontmoeting en overmorgen treft men een zonde waardoor de Troon van Allah beeft.

  En vaak is de vrouw hier de dupe van, nadat men een grote zonde getroffen heeft, kan de man de vrouw vaarwel zeggen en dan blijft de zuster met een grote probleem wachtend op een prins op een witte paard.

  Sheikh Al-Fawzaan (moge Allah hem beschermen heeft gezegd): Het is toegestaan voor de Al-khateeb (degene die een huwelijksaanzoek gedaan heeft) om zijn Khateebah (de vrouw waarmee hij wil trouwen) telefonisch te spreken als de voogd daar toestemming voor geeft. Het is toegestaan om haar te spreken als men antwoorden wil hebben over belangrijke zaken en het mag niet meer dan hiervoor gebruikt worden. Dit mag alleen als men ervan zeker is dat er geen aanleiding hierin zijn voor verboden gedachten en praktijken. Als deze gespreken via haar voogd geschieden is dit beter.

  Wat betreft de gesprekken die tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen plaats vinden, waarbij er geen huwelijksaanzoek van te voren plaats heeft gevonden, en die de bedoeling dragen om verder kennis te maken en elkaar te leren kennen, zoals het wordt genoemd. Dit is een zonde en is verboden. Het is een aanleiding tot onzedelijkheid en het treffen van zondes.

  Allah de Verhevene heeft gezegd: "Weest daarom niet minzaam in jullie manier van spreken, waardoor degene in wiens hart een ziekte is begeerte gaat voelen, en spreekt een juist woord." (Soerat Al-Ah'zaab, aayah 32).

  De vrouw mag een vreemde man alleen spreken als daar een noodzaak en reden voor is en met normale woorden dat niet gepaard gaat met mooie verleidend woorden (stem). (Fatawa al-mar-ah al-moesliemah, 2/605-605).  En Allah weet het beste.

 4. #4
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Amsterdam
  Berichten
  3.002
  Reputatie Macht
  18
  Djazaak allah ou gairan broeder....

  hartelijk bedankt voor antwoord op mijn vraag.

  ميسسميل
  K.S.M.
  Keep Smiling Missmile

 5. #5
  Moderator
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  12.604
  Reputatie Macht
  31
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Wasil";p="575
  Amien en u ook oegt,


  Telefonisch contact met het andere geslacht?  Vraag: Salamoe alaykoem

  Er is een man die met mij wil trouwen, en ik wil ook met hem trouwen, maar aangezien ik nog niet klaar ben met mijn studies, kunnen we nog niet trouwen. Want ik wil eerst mijn studies afmaken. Wij leren elkaar onder-tussen telefonisch kennen. Alleen telefonisch! Mijn vraag is: is het toegestaan om met hem telefonisch contact te hebben??
  Ik dank u vriendelijk en hoop op een snel antwoord, insha ALLAH.
  Barakallahoefiek!!!!
  Antwoord: Wa alaikoem assalam warahmatoellaah
  Bismillaahie r-rahmaanie r-rahiem.

  Beste zuster in de islaam

  Het is voor een man en vrouw toegestaan om een gesprek met elkaar te hebben om te weten te komen wie men aan de andere kant van de lijn heeft dit na het plaats vinden van het huwelijksaanzoek.

  Dit gesprek moet geschieden in aanwezigheid van een mah'ram zodat er geen gelegenheid verleend wordt aan de influisteringen van de shaytaan.

  Na de eerste gespreken waarin men onderzoekt hoe de andere persoon nadenkt en of men praktiserend is...etc heeft men geen reden de andere persoon nog telefonisch te spreken. Als u met deze persoon wilt trouwen dient u een huwelijkscontract te sluiten zodat alles toegestaan wordt, verder kunnen afspraken onderling gemaakt worden dat u nog uw studie wilt afronden.

  Want weet beste zuster, dat de shaytaan diepe gedachten heeft, vandaag is het een telefonisch gesprek, morgen is het een ontmoeting en overmorgen treft men een zonde waardoor de Troon van Allah beeft.

  En vaak is de vrouw hier de dupe van, nadat men een grote zonde getroffen heeft, kan de man de vrouw vaarwel zeggen en dan blijft de zuster met een grote probleem wachtend op een prins op een witte paard.

  Sheikh Al-Fawzaan (moge Allah hem beschermen heeft gezegd): Het is toegestaan voor de Al-khateeb (degene die een huwelijksaanzoek gedaan heeft) om zijn Khateebah (de vrouw waarmee hij wil trouwen) telefonisch te spreken als de voogd daar toestemming voor geeft. Het is toegestaan om haar te spreken als men antwoorden wil hebben over belangrijke zaken en het mag niet meer dan hiervoor gebruikt worden. Dit mag alleen als men ervan zeker is dat er geen aanleiding hierin zijn voor verboden gedachten en praktijken. Als deze gespreken via haar voogd geschieden is dit beter.

  Wat betreft de gesprekken die tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen plaats vinden, waarbij er geen huwelijksaanzoek van te voren plaats heeft gevonden, en die de bedoeling dragen om verder kennis te maken en elkaar te leren kennen, zoals het wordt genoemd. Dit is een zonde en is verboden. Het is een aanleiding tot onzedelijkheid en het treffen van zondes.

  Allah de Verhevene heeft gezegd: "Weest daarom niet minzaam in jullie manier van spreken, waardoor degene in wiens hart een ziekte is begeerte gaat voelen, en spreekt een juist woord." (Soerat Al-Ah'zaab, aayah 32).

  De vrouw mag een vreemde man alleen spreken als daar een noodzaak en reden voor is en met normale woorden dat niet gepaard gaat met mooie verleidend woorden (stem). (Fatawa al-mar-ah al-moesliemah, 2/605-605).  En Allah weet het beste.
  dus als ik het snap moet er altijd iemand bij zijn ookal heb jawoord gegeven bij een gesprek


  Made By ~*~.MoUnIa.~*~

  Smiley Love you !

 6. #6
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Amsterdam
  Berichten
  3.002
  Reputatie Macht
  18
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Sweet*Lady*";p="904
  dus als ik het snap moet er altijd iemand bij zijn ookal heb jawoord gegeven bij een gesprek
  klopt....want je bent dan nog niet wettig getrouwd :wink:

  ميسسميل
  K.S.M.
  Keep Smiling Missmile

 7. #7
  Moderator
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  12.604
  Reputatie Macht
  31
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door missmile";p="919
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Sweet*Lady*";p="904
  dus als ik het snap moet er altijd iemand bij zijn ookal heb jawoord gegeven bij een gesprek
  klopt....want je bent dan nog niet wettig getrouwd :wink:
  hmm ik dacht da dat ni moest maar weer iets bij geleerd
  :djazak:


  Made By ~*~.MoUnIa.~*~

  Smiley Love you !

 8. #8
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Amsterdam
  Berichten
  3.002
  Reputatie Macht
  18
  alhamdoulillah

  ميسسميل
  K.S.M.
  Keep Smiling Missmile

 9. #9
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door missmile";p="819
  Djazaak allah ou gairan broeder....

  hartelijk bedankt voor antwoord op mijn vraag.
  Amien en u ook

  [CENTER:c02191ca4e]
  En we vragen Allah om jullie huwelijken te zegenen en volmaakt en succesvol en liefdevol te maken en te doen overeenkomen met de Edele Quraan en Soennah en met hetgeen waarover Hij tevreden is en Moge Hij jullie beschermen jegens onenigheden,ruzies,rampen en elke vorm van het kwaad en de kwaadwilligen en de jaloersen indien ze jaloers zijn en hun aanzetten tot listen en plannen jegens jullie en het berokkenen van elke kwaad van tovanarij tot het boze oog.Moge Hij jullie leiden en jullie voorzien van inkomen en profijt zelfs waarvan jullie het nooit verwachten en een goede onderkomen tussen de vromen en de goeden.Moge Hij jullie zegenen van rechtgeleide en gezonde kinderen en hen geleerden en leraren/lerassen maken van Zijn ware Dien en een nut maken voor de Ummah en voor jullie in dit leven en in het hiernamaals.

  En voor elke broeder en zuster in elke uithoek van deze wereld en voor ons allen

  Amien yaa Rabi Al3alamien

  Wa Salli wa Salim Allahuma 3ela nabiyinna Muhammed wa 3ela alihi wa sa7bihi Adjma3ien.[/CENTER:c02191ca4e]

 10. #10
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Amsterdam
  Berichten
  3.002
  Reputatie Macht
  18
  Graag gedaan hoor........

  Amien ya rabbi el3alamien voor deze prachtige dua.

  ميسسميل
  K.S.M.
  Keep Smiling Missmile

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Fundamenten voor een Gelukkig Huwelijk, deel 1
  Door hassan in forum Het huwelijk
  Reacties: 5
  Laatste Bericht: 13-04-15, 21:23
 2. 'Huwelijk voor 10-jarige meisjes prima'
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Opmerkelijk nieuws
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 14-01-09, 17:51
 3. Fundamenten voor een Gelukkig Huwelijk
  Door Sweet*Lady* in forum Het huwelijk in de Islam
  Reacties: 6
  Laatste Bericht: 02-01-06, 19:40
 4. Tien adviezen aan de Moslimman voor het Huwelijk...
  Door *laila* in forum Het huwelijk in de Islam
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 20-12-05, 23:31
 5. Fundamenten voor een Gelukkig Huwelijk, deel 2
  Door hassan in forum Het huwelijk
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 11-12-05, 13:26

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •