Het oordeel over het vieren van Valentijnsdag (14 Februari)?


Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawa werd het volgende gevraagd:

Vraag:

Sommige mensen vieren ieder jaar op de veertiende dag van Februari Valentijnsdag. Hierbij geven zij elkaar rode rozen als geschenk, dragen zij rode kleren en feliciteren zij elkaar. En sommige bakkerijen maken dan rood gekleurde lekkernijen en tekenen hier een hart op. En sommige winkels adverteren producten die speciaal voor deze dag zijn. Wat is uw advies over het volgende:

1. Het vieren van deze dag?
2. Het kopen van deze winkels op deze dag?
3. Winkeliers die deze dag niet vieren maar dingen verkopen die als geschenk kunnen worden gegeven aan degenen die het vieren?

Moge Allah jullie belonen!

Antwoord:

De duidelijke bewijzen vanuit de Qor`aan, Soennah en de consensus van de selef, duiden erop dat er slechts twee feestdagen zijn in de islam. Dat zijn: `Ied al-Fitr (Suikerfeest) en `Ied al-Adhaa (slachtfeest).

Alle andere feestdagen die te maken hebben met personen, groepen, gebeurtenissen of wat dan ook, zijn geïnnoveerde feestdagen die voor de moslims niet zijn toegestaan om te vieren, goed te keuren of vreugde te uitten op deze dag of deze bij te staan!

Want dit valt onder het overschrijden van de grenzen van Allah. En degene die de grenzen van Allah overschrijdt die heeft zichzelf onrecht aangedaan.

Wanneer deze verzonnen feestdag ook nog eens een feestdag van de ongelovigen is, dan is de zonde zwaarder. Want dit valt dan onder het imiteren van hen en is een vorm van moewalaat[1]. En Allah (سب?*انه) heeft de gelovige in Zijn heilige boek verboden om hen te imiteren en als intieme vrienden te nemen.

En het is vastgesteld dat de profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd:

‟Degene die op een volk lijkt, die is van hen.”

En Valentijnsdag valt onder hetgeen we vermeld hebben. Want het is een heidense christelijk feest. Het is dus voor een moslim die in Allah en de Laatste Dag gelooft niet toegestaan om deze te vieren, goed te keuren of de mensen ermee te feliciteren. Echter is het is een plicht om deze dag te negeren en te vermijden, in gehoorzaamheid aan Allah en Zijn boodschapper om zodoende ver weg te blijven van de oorzaken die lijden tot Allah`s Toorn en Bestraffing!

Het is ook verboden voor de moslim om te helpen in het vieren van deze feestdag of andere verboden feestdagen door middel van drinken, eten, handel, productie, geschenken, correspondentie, aankondigingen of dergelijke.

Want dit allen valt onder het helpen in zonde, transgressie en ongehoorzaamheid aan Allah en Zijn boodschapper. Allah (جل وعلا) zegt:

‟En help elkaar in Birr en Taqwaa (rechtschapenheid en vroomheid); en help elkaar niet in zonde en overtreding. En vrees Allah. Waarlijk, Allah is Hard in de bestraffing.”
[al-Maa`idah(5):2]

En het is een plicht voor de moslim om zich vast te houden aan het Boek van Allah en de soennah in al zijn zaken. Vooral ten tijde van fitan (beproevingen) en de toename van verdorvenheid.

Hij dient slim te zijn en op te passen om in dwalingen te vervallen van degenen die Allah`s Toorn verdienen, en degenen die zijn afgedwaald en de zondaars die Allah niet vrezen noch trots zijn op het feit dat ze moslims zijn.

Ook is het aan de moslim om terug te keren naar Allah (تعالى) en Hem om leiding en standvastigheid te vragen. Want niemand leidt behalve Allah en niemand schenkt standvastigheid behalve Allah (سب?*انه).

En bij Allah ligt al het succes. En moge Allah`s zegeningen en vrede op Mohammed (صلى الله عليه و سلم) , zijn familie en al zijn metgezellen zijn.

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fataawa
Voorzitter: Shaych `Abdoel-`Aziez bin Ale-Shaych
Lid: Shaych `Abdoellah bin Ghoedayaan (ر?*مه الله)
Lid: Shaych Saalih al-Fawzaan
Lid: Shaych Bakr aboe Zayd (ر?*مه الله)

Bron: http://www.alifta.net
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.com

[1] Voetnoot vertaler: de ongelovige als vrienden nemen.