Resultaten 1 tot 1 van de 1

Onderwerp: Bronnen van Waswas (influisteringen)

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20

  Bronnen van Waswas (influisteringen)

  Bronnen van Waswas

  Bron: www.islam-qa.com
  Vertaald door www.AlMutaqqun.tk  Mensen ervaren waswas in verschillende soorten en maten, wat betreft het soort ziekte of de bron en het effect ervan.

  Het soort waswas dat een persoon verleidt om naar dingen te kijken die haram zijn of om onzedelijke handelingen te begaan en dergelijke dingen aantrekkelijk maakt voor hem, is afkomstig uit drie bronnen: de nafs of het ego dat geneigd is tot kwaad (zie Yusuf 12:53), de duivels onder de djinn en de duivels onder de mensen.

  Allah zegt over de eerste bron (interpretatie van de betekenis):

  “En voorzeker, Wij hebben de mens geschapen en Wij weten wat zijn ziel hem influistert en Wij zijn dichter bij hem dan zijn halsslagader.” [Qaf 50:16]

  Allah zegt over de tweede bron (interpretatie van de betekenis):

  “Maar de Satan fluisterde hem in, en zei: ‘O Adam, zal ik jou een eeuwige boom wijzen en een koninkrijk dat niet vergaat.” [Ta-Ha 20:120]

  En Allah zegt over de derde bron (interpretatie van de betekenis):

  “Zeg: ‘Ik zoek bescherming bij de Heer van de mensen.
  De Koning van de mensen.
  De God van de mensen.
  Tegen het kwaad van de wegsluipende influisteraar.
  Degene die in de harten van de mensen influistert.
  Van de djinn en de mensen.’”


  [al-Naas:1-6]

  Waswas kan dus van de djinn of van de zonen van Adam (mensen) komen.

  Wat een moslim overkomt betreffende zijn wudoe’ en gebed, wanneer hij niet weet hoe vaak hij zich gewassen heeft tijdens de wudoe’ of hoeveel rak’ahs hij gedaan heeft in het gebed, komt van de Shaytaan. Als hij toevlucht bij Allah zoekt voor de Shaytaan, zal Allah hem beschermen tegen hem. Maar als hij aan hem toegeeft en de waswas beantwoordt, zal de Shaytaan macht over hem krijgen en die waswas zal een chronisch probleem worden. Dit wordt al-waswas al-qahri (overweldigende waswas) genoemd. Iemand die gespecialiseerd is op dit gebied, heeft gezegd dat dit soort waswas “een ziekte is die een aantal mensen overkomt zoals elke andere soort ziekte. Het zinspeelt op herhaaldelijke gedachten, bewegingen, ideeën of neigingen van verachtelijke aard, die een persoon normaalgesproken zou afwijzen en waar hij zich tegen zou proberen te verzetten. Hij realiseert zich ook dat ze verkeerd zijn en geen zin hebben, maar er is iets wat hem er naartoe duwt en meestal lukt het hem niet om zich er tegen te verzetten. De kracht van deze waswas kan verschillen. Voor leken kan het zo sterk overkomen dat het lijkt alsof de zieke persoon deze dingen vrijwillig doet. Dit soort waswas kan een persoon ook in zijn aanbidding en in zijn wereldse zaken beïnvloeden.”

  De waswas van de Shaytaan kan verdreven worden door toevlucht bij Allah te zoeken.

  De waswas die van de persoon zelf komt, kan ook verdreven worden door toevlucht bij Allah te zoeken en door de band tussen een persoon en zijn Heer te versterken door handelingen van aanbidding en gehoorzaamheid te verrichten en door slechte dingen op te geven.

  Al-waswas al-qahri (overweldigende waswas) is, zoals hierboven verklaard, een soort ziekte.

  Het verschil tussen de waswas die van de Shaytaan komt en de waswas die van de nafs komt, is klein, zoals Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah (rahimahullah) van een aantal van de geleerden heeft geciteerd. Hij zei:

  Abu Hazim heeft een vergelijking gemaakt tussen de waswas die door de nafs veroorzaakt wordt en de waswas die door de Shaytaan veroorzaakt wordt, en zei: Wat jouw nafs ook haat voor jouw nafs, komt van de Shaytaan dus zoek er toevlucht voor bij Allah. En wat jouw nafs wenst voor jouw nafs, komt van jouw nafs dus verbied het jezelf.

  Majmoe’ al-Fataawa, 17/529, 530

  De nafs fluistert dus meestal over dingen die verbonden zijn aan zijn wensen en verlangens.

  Een aantal van de geleerden heeft een ander belangrijk verschil aangehaald, namelijk dat de waswas die van de Shaytaan komt, zonden aantrekkelijk maakt totdat de moslim erin vervalt. Als de Shaytaan dat niet kan bereiken, gaat hij verder met een andere zonde en als dat niet werkt, gaat hij door naar een derde, enzovoorts. Het gaat hem er niet om dat de moslim in een bepaalde zonde vervalt, het gaat hem erom dat de moslim ongehoorzaam is aan zijn Heer en het maakt hem niet uit of hij iets doet wat verboden is of iets nalaat wat verplicht is want het is allemaal zondig en ongehoorzaam. De waswas die van de nafs komt, is hetgeen wat de persoon ertoe aanzet om een specifieke zonde te begaan en het hem herhaaldelijk probeert te laten doen.

  De moslim zal niet gestraft worden voor de waswas die van de Shaytaan of van zijn eigen nafs komt zolang hij er niet over spreekt of er naar handelt. Maar hij moet het weerstaan en als hij het nalaat om het te weerstaan en hij er op in gaat, dan zal hij gestraft worden voor die nalatigheid.

  Hij moet geen aandacht aan de waswas van de Shaytaan besteden en als hij tijdens het gebed niet zeker weet hoeveel rak’ahs hij verricht heeft, moet hij doorgaan op basis van het lagere aantal rak’ahs. Hij moet toevlucht zoeken voor de Shaytaan en drie maal droog naar zijn linkerzijde spugen als de waswas van de Shaytaan tot hem komt terwijl hij aan het bidden is. Hij moet met goede mensen omgaan en slechte mensen vermijden. Degene die achteloos is met betrekking tot deze zaken, zal in de vallen trappen van zijn nafs, die geneigd is tot het kwaad, of hij zal antwoorden op de duivels van onder de djinn en de mensheid, waarvoor hij gestraft zal worden.

  De overweldigende waswas is een soort ziekte dus zal de moslim er niet door geschaad worden en zal Allah hem er niet voor straffen, omdat het buiten zijn macht valt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “Allah belast geen ziel dan volgens wat Hij haar gegeven heeft.” [al-Talaaq 65:7]

  “Vreest daarom Allah volgens jullie vermogen.” [al-Taghaabun 64:16]

  En de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) heeft gezegd:“Allah zal mijn ummah vergeven voor alles wat hun gedachten kruist, zolang ze er niet over spreken of er naar handelen.” Overgeleverd door al-Bukhaari, 4986; Muslim, 127.

  Degene die getest wordt met dit soort waswas, moet altijd Qur’aan lezen en ’s morgens en ‘s avonds de dhikrs reciteren die voorgeschreven zijn in de shari’ah. Hij moet zijn geloof versterken door handelingen van aanbidding te verrichten en het kwaad te vermijden. Hij moet zichzelf bezighouden met het zoeken naar kennis, want hoewel de Shaytaan macht kan krijgen over een aanbidder, kan hij geen macht krijgen over degene die kennis heeft.

  De Shaytaan kan een moslim slechte dingen influisteren over Allah, of Zijn Boodschapper, of Zijn shari’ah, dingen die de moslim haat en niet goedkeurt. Het feit dat hij zich verzet tegen deze waswas en het haat, is een teken van de sterkte van zijn geloof. Hij moet dus proberen om zijn nafs onder controle te houden (jihad al-nafs) en niet antwoorden aan degene die hem oproept tot het kwade.

  Ibn Kathir (rahimahullah) heeft gezegd:

  De zin“en of jullie nu openlijk laten blijken wat er in jullie zielen is, of jullie verbergen het: Allah zal jullie ervoor de rekening opmaken” [al-Baqarah 2:284 – interpretatie van de betekenis] betekent dat zelfs wanneer Hij je ervoor ter verantwoording roept en je ondervraagt, Hij je niet zal straffen behalve voor wat een persoon af kan weren. Niemand is aansprakelijk voor datgene wat hij niet kan afweren, zoals de waswas van de nafs, en het haten van kwade waswas is een onderdeel van geloof.

  Tafsir Ibn Katheer, 1/343

  Aan Shaykh ‘Abd al-‘Aziz ibn Baaz (rahimahullah) werd gevraagd:

  Zal de moslim gestraft worden voor waswas en ideeën die in hem opkomen die voornamelijk te maken hebben met tawheed en geloof?

  Hij antwoordde:

  Het is overgeleverd in al-Sahihayn en elders dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Allah zal mijn ummah vergeven voor alles wat hun gedachten kruist, zolang ze er niet over spreken of er naar handelen.” Overeengekomen. En het is overgeleverd dat de Sahaabah (radiAllahu ‘anhum) aan de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) vroegen over de soorten waswas en gedachten die in hen opkwamen, waar naar verwezen wordt in de vraag. Hij antwoordde: “Dat is een duidelijk teken van geloof.”Overgeleverd door Muslim. En hij zei: “De mensen zullen zich blijven afvragen totdat er gezegd wordt: ‘Dit is door Allah geschapen, maar door wie is Allah geschapen?’ Laat degene die zoiets meemaakt, zeggen: ‘Aamantu Billahi wa rusulihi (Ik geloof in Allah en Zijn Boodschappers).’” Overeengekomen. Volgens een andere overlevering:“Laat hem toevlucht zoeken bij Allah en het stoppen.”Overgeleverd door Muslim in zijn Sahih.

  Tuhfatal-Ikhwaan bi Ajwibah Muhimmah tata’allaq bi Arkaan al-Islam (vraag nr. 10).


  En Allah weet het het beste.
  Laatst gewijzigd door hassan; 27-05-18 om 14:58.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •