Jouw plicht in Ramadan

O moslim, weet dat Allah ons het vasten heeft verplicht zodat we hem daarmee aanbidden. Als men wil dat zijn vasten wordt geaccepteerd, dan moet hij zich aan het volgende houden:

1. Houd je aan het gebed. Veel mensen die vasten verwaarlozen de Salaat, terwijl het gebed de belangrijkste pilaar ( na de Shahada) van onze godsdienst is. Wie het gebed laat, begaat een vorm van Kufr.

2. Wees goed gemanierd en kijk uit voor Kufr, uitschelden van het geloof en slechte omgang met mensen. Veel mensen begaan deze zonden met als argument dat ze vasten. Terwijl vasten een opvoedend aspect heeft voor de mens en zijn manieren. Hier tegenover staat dat Kufr de mens uit het geloof zet.

3. Ga slechte woorden en gesprekken uit de weg, ook al is dit als grap bedoeld, omdat je anders je vasten verpest. Luister na wat de profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd.

" Als iemand van jullie vast laat hij die dag dan geen slechte woorden zeggen en ook niet schreeuwen; Als iemand hem dan uitscheldt of tegen hem vecht, laat hij dan zeggen: Ik vast, ik vast." ( Overgeleverd door Al-Boekharie en Moslim )

4. Maak gebruik van de gelegenheid van het vasten en stop met roken, dat kanker en andere ziektes veroorzaakt. Heb een sterke wil; aangezien je toch een groot deel van de dag niet meer rookt, stop er dan helemaal mee. Door dit te doen spaar je je gezondheid en geld.

5. Eet niet overdreven (veel) bij zonsondergang, waardoor je het nut van het vasten verspeelt en je gezondheid schaadt.

6. Ga niet naar de bioscoop en kijk geen televisie, zodat je geen dingen ziet die slecht voor jezelf en je vasten zijn. Het is wel toegestaan om naar iets te kijken dat nuttig is voor jouw geloof en jouw wetenschap.

7. Blijf in de nacht niet te lang op, want dit veroorzaakt nalaten van Suhoor (eten voor de ochtendschemering) en het ochtendgebed (Fadjr). Begin met werk in de vroege ochtend, omdat de profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd:

" O Allah, zegen de (vroege)ochtend voor mijn volk." (Authentiek, overgeleverd door Ahmad en At-Tirmidhi).

8. Doe veel giften aan naasten en behoeftigen, bezoek familie en sluit vrede met wie je ruzie had.

9. Gedenk Allah en reciteer de Qor'aan veel. Let er bij het lezen van de Qor'aan op dat je de betekenissen probeert te begrijpen en dat je wat erin staat naleeft. Ga naar de moskee om lessen bij te wonen. Het is een Sunnah om I'tikaaf in de moskee te verrichten aan het einde van de Ramadan. (I'tikaaf is zichzelf verplichten om in de moskee te verblijven, met de intentie om dichter tot Allah te komen)

10. Lees boekjes over het vasten zodat je weet wat er allemaal mee samenhangt. Zo leer je bijvoorbeeld dat als je uit vergeetachtigheid eet of drinkt, dit niet aangemerkt wordt als met opzet eten of drinken. En dat onreinheid ( Djanaabah) in de nacht geen reden is om niet te vasten, maar men moet wel deze onreinheid opheffen door het gehele lichaam te wassen, zodat men weer rein is en kan bidden.

11. Vast tijdens de Ramadan en leer je kinderen ook te vasten als ze dat aankunnen. Let op dat je niet met opzet het vasten verbreekt. Wie met opzet zijn vasten verbreekt (door te eten of te drinken), moet een andere dag vasten. Daarnaast moet hij oprecht berouw tonen. Wie tijdens het vasten gemeenschap heeft met zijn vrouw moet een verzoening (Kaffarah) doen. De verzoening is in dit geval: een slaaf vrijkopen, als dit niet mogelijk is moet hij twee opeenvolgende maanden vasten. Wie dit niet aankan moet zestig behoeftigen voeden.

12. Wees dus gewaarschuwd en verbreek het vasten niet met opzet. Nog erger is om dit publiekelijk te doen. Dit is een grote zonde en een belediging van de Islam. Weet dat degene die niet vast ook geen Eid heeft, omdat de Eid een groot feest is uit vreugde voor heg afmaken van het vasten en acceptatie van de aanbidding.

Boek: Uitleg van de zuilen van islaam en imaan p.262-264
Vertaler: Mohammed Bendaoud