Het lichaam van de mens ontvangt dagelijks een grote hoeveelheid aan elektromagnetische stralingen welke afkomstig zijn van elektrische apparatuur die wij dagelijks gebruiken (computer, mobiel, radio, tv. etc.). Dus zonder dat je het in de gaten hebt, ben je ontzettend geladen (elektrisch). Dat maakt dat je onverklaarbare hoofdpijn hebt, stress, oververmoeidheid, luiheid, diverse klachten in diverse delen van je lichaam… Wat te doen dan?

Een Westerse onderzoeker, bovendien is hij géén moslim, heeft als conclusie van een diepgaand onderzoek het volgende verklaard: De mens kan van die elektromagnetische lading, die ongezond is voor het lichaam, alleen afkomen door zijn voorhoofd meermaals per dag met de grond in aanraking te brengen. De aarde heeft namelijk een ontladende werking. Daarom gebruiken de bouwkundigen een elektrische draad die de donderinslagen en andere elektrische schokken en golven naar de grond afleidt. Verbazingwekkender is dat hij zegt dat men het voorhoofd direct, roerloos en voor enkele ogenblikken tegen de grond moet drukken. Nog sterker: deze houding heeft een nog beter resultaat (ontlading) wanneer je het voorhoofd in aanraking met de grond brengt en wel in de richting van het centrum van de aarde. Dat centrum heeft namelijk een nog sterkere zuiging van die elektromagnetische ladingen.

En houd je vast: weet je waar het centrum van de wereld ligt? De meeste geografen, geologen en aardrijkskundigen zijn het erover eens dat Mekka het centrum van de wereld/aarde is. Dus… mijn moslimbroeder en zuster, wanneer je in je soejoed je voorhoofd op de grond ligt, ben je niet alleen heel dicht bij de Heer van dit universum, maar ben je onbewust je lichaam aan het ontladen van allerlei negatieve en ongezonde energieën. Subhan Allah.

Soerat 57. Het IJzer (Al-Hadied)

Geopenbaard n* de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 29 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Wat er ook in de hemelen en op aarde is, verheerlijkt Allah; Hij is de Almachtige, de Alwijze.
Sabbaha lillahi ma fee alssamawati waal-ardi wahuwa alAAazeezu alhakeemu

2. Van Hem is het koninkrijk der hemelen en der aarde. Hij doet sterven en leven en Hij heeft macht over alle dingen.
Lahu mulku alssamawati waal-ardi yuhyee wayumeetu wahuwa AAala kulli shay-in qadeerun

3. Hij is de Eerste en de Laatste, de Zich Manifesterende en de Verborgene, en Hij heeft kennis van alle dingen.
Huwa al-awwalu waal-akhiru waalththahiru waalbatinu wahuwa bikulli shay-in AAaleemun

4. Hij is het Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep; daarna zette Hij zich op de Troon neder. Hij weet wat de aarde ingaat en wat er uit voortkomt, en wat van de hemelen nederkomt en wat er naar toe opstijgt. Hij is met u waar gij ook zijn moogt, want Allah ziet alles wat gij doet.
Huwa allathee khalaqa alssamawati waal-arda fee sittati ayyamin thumma istawa AAalaalAAarshi yaAAlamu ma yaliju fee al-ardi wama yakhruju minha wama yanzilu mina alssama-i wama yaAAruju feeha wahuwa maAAakum ayna ma kuntum waAllahu bimataAAmaloona baseerun

5. Van Hem is het koninkrijk der hemelen en der aarde en naar Allah worden alle dingen teruggebracht.
Lahu mulku alssamawati waal-ardi wa-ila Allahi turjaAAu al-omooru

6. Hij laat de nacht in de dag overgaan en de dag in de nacht: en Hij is de Kenner van het innerlijk.
Yooliju allayla fee alnnahari wayooliju alnnahara fee allayi wahuwa AAaleemun bithati alssudoori