Het jaar waarin de Hadj begon
Vraag:
“Wat is de juiste mening betreffende het Hidrie-jaartal waarin de Hadj begon (waarin het verplicht werd gesteld)?”


Antwoord:
“De geleerden verschillen van mening over het jaartal waarin het verplicht werd gesteld. Want, het wordt gezegd; in het vijfde jaar, en het wordt gezegd; in het zesde jaar, en het wordt gezegd; in het negende jaar, maar het wordt ook gezegd; in het tiende jaar. En wat het meest dichtbij is aan hetgeen dat correct is, zijn de twee laatste meningen en dat het dus waarschijnlijk in het negende of tiende jaar na Hidjrah verplicht is gesteld. En bij Allaah ligt alle succes en moge Allaah gebeden en begroetingen sturen over onze Profeet (salallaahoe alayhie wasellem) en zijn familie en zijn metgezellen.”

Het Permanente Comite voor Islaamitisch Onderzoek en Fataawa
Voorzitter: Shaych ‘Abdoel-‘Aziez Ibn Abdoellaah ibn Baaz
Lid: Shaych ‘Abdoellaah ibn Ghudayyaan
Lid: Shaych ‘Abdoellaah ibn Qu’oed
Engelse bron: www.fatwa-online.com
Arabische bron: “Fataawa al-Lajnah ad-Daa’imah lil-Buhoeth al-‘Ilmiyyah wa-Iftaa”
(Volume 11, blz. 10, Fatwa Nummer 4624)
Vertaald door: Amin Tap al-Hollandie