Door Het Permanente Comité voor Fatawa en Onderzoek

Vraag:

Wat zou een vrouw moeten doen als zij de Koran reciteert en een aayah tegenkomt waar een sajdah (neerknieling) is aanbevolen? Zou ze moeten neerknielen als ze niet bedekt is, of wat zou ze moeten doen?

Antwoord:

Alle Lof is aan Allah. Het is beter voor een vrouw wanneer ze een Ayah tegenkomt waar een sadjdah is aanbevolen om neer te knielen met haar hoofd bedekt, maar als zij de sadjdah at-tilaawah verricht zonder een bedekking, dan hopen we dat daar niets verkeerd mee is, want sadjdah at-talaawah valt niet onder de regels van de Salaah (het gebed). Neen, het is een handeling van onderdanigheid tegenover Allaah Soebhaanahoe, en het dichter bij Hem komen, net als alle andere vormen van dhikr (het gedenken van Allaah) en goede daden!

En bij Allaah is het Succes. En moge de Zegeningen en Vrede van Allaah zijn met onze Profeet Mohammed, zijn Familie en zijn Metgezellen.

(Bron: Fatawa al-Lajnah al-Daa’imah Li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Iftaa’, 7/263)