Is het toegestaan om de zes dagen van Shawwaal te vasten als men nog
vastendagen van Ramadan moet inhalen?
Vraag:

Is het toegestaan om de zes dagen van Shawwaal te vasten voordat iemand inhaalt wat hij
schuldig is aan dagen waarin hij zijn vasten verbroken heeft tijdens Ramadan?

Antwoord:

Als iemand ertoe in staat is om de dagen waarin hij zijn vasten tijdens Ramadan verbroken
heeft in te halen en daarna de zes dagen te vasten dan is dit een goede zaak. Als hij ze niet kan
vasten dan is het toegestaan voor hem om de zes dagen te vasten waarover de Profeet
-sallallaalhoe aleihi wa sallam- gezegd heeft:“Wie Ramadan vast en dit volgt met de zes dagen van Shawwaal,
het is dan alsof hij een heel jaar gevast heeft.”


Waarom zeggen wij dit? Omdat de tijd voor het inhalen van het vasten breed is in tegenstelling
tot het vasten van de zes dagen, dat alleen mogelijk is in de maand shawwaal. Wat betreft het
inhalen van het vasten, er is op gezag van Aisha -radi Allaahoe anhaa- overgeleverd dat zij zei:
“Ik was er niet toe in staat om [mijn gemiste vastendagen] in te halen tot Sha’baan.”

Betekenend: zij werd beziggehouden door de Boodschapper van Allaah -sallallaahoe aleihi wa
sallam-.

Shaykh Moqbil bin Haadie al-Waadi’ie

Bron: http://muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=2278


http://www.an-nasieha.nl/