Etiquette van het Vasten

Shaych Mohammed Ibn Saalih Al-'Othaymien
(rahiemahoellaah)


Bron: Fataawah Arkaan Al-Islaam' Blz. 485-486 vraagnr. 435.
Vertaald door: Abdelhafid Mekran
Publicatie 2009 : selefienederland.nl


Vraag:

“Wat is de etiquette van het vasten?”

Antwoord:

“Het behoort tot de etiquette van het vasten, om vrees voor Allaah te hebben, de
Machtige en Majesteitelijke, door het doen van vrome handelingen en het
vermijden van verboden zaken. Dit is gebaseerd op de Uitspraak van de Meest
Verhevene:

"O jullie die geloven! Het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het
voorgeschreven was aan degenen vóór jullie, opdat jullie vroomheid
verkrijgen."


[Soerah Al-Baqarah 2: Vers 183]

En de uitspraak van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem):

"Degene die uitspraak van bedrog en het handelen ernaar niet nalaat, Allaah heeft
het niet nodig dat hij zich onthoud van het eten en drinken."
1

En het behoort tot de etiquette van het vasten, dat men veel doet aan liefdadigheid,
goedheid en goed gedrag jegens de mensen. Dit geldt vooral voor de Ramadan.

En de Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) was de meest vrijgevige der
mensen. En hij was het meest vrijgevig in de Ramadan, toen Djibriel hem ontmoette
en hem de Qor'aan onderwees 2.

En het behoort ook (tot de etiquette van het vasten) dat een persoon zich onthoud van
datgene wat Allaah voor hem haraam heeft gemaakt, van leugen, belediging,
schelden, bedrog, diefstal, en het verboden kijken. En ook het luisteren naar wat
haraam is, en andere soorten van verboden zaken, die verplicht zijn voor de
vastende, als ook anderen, om te vermijden. Dit geldt dan nadrukkelijker voor de
vastende.En het behoort ook tot de etiquette van het vasten om de soehoer-maaltijd 3 te
nuttigen en om ook de soehoer-maaltijd uit te stellen. Dit is gebaseerd op de
uitspraak van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem):

"Nuttigt de soehoer-maaltijd, want in de soehoer-maaltijd zit barakah" 4

En het behoort verder ook tot de etiquette, om het vasten te verbreken met verse
dadels. Als men die niet vindt, met droge dadels. Als men die niet vindt, dan met
water.

En hij dient zich ook te haasten tot het verbreken van het vasten, wanneer voor hem
duidelijk is geworden dat de zonsondergang is begonnen of dat hij ertoe
geneigd is te denken, dat de zonsondergang al is begonnen.
Dit is gebaseerd op de uitspraak van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem):

"De mensen zullen altijd op het goede zijn, wanneer ze zich haasten tot het
verbreken van het vasten…"
5

Voetnoten:


1 Overgeleverd door Al-Boechaarie
2 Overgeleverd door Al-Boechaarie
3 Vertaler: De Soehoer-maaltijd is een maaltijd die genuttigd wordt voor het aanbreken van de fadjr.
4 Overgeleverd door Al-Boechaarie
5 Overgeleverd door Al-Boechaarie: en Muslim