De Edele Shaykh Saalih Al-Fawzaan (moge Allaah hem beschermen) werd gevraagd:

Welke van de twee krijgt een grotere bestraffing: De zondaren of de innoveerders ?

Dus de Edele Shaykh antwoordde:

De innoveerders krijgen een grotere bestraffing, want voorwaar innovatie is ernstiger dan ongehoorzaamheid. Daarom is innovatie meer geliefd bij Shaytaan dan ongehoorzaamheid, want de zondaar toont zeker berouw.

Soefyaan Ath-Thawrie (moge Allaah genadig met hem zijn) heeft gezegd: "Innovatie is meer geliefd bij Iblies (Shaytaan) dan ongehoorzaamheid; want voorwaar, ongehoorzaamheid wordt berouw van getoond en innovatie wordt geen berouw van getoond". [Madjmoe` Fatawaa volume 11 bladzijde 472]

Wat betreft de innoveerder, dan is het zelden dat hij berouw toont. Omdat hij (de innoveerder) denkt dat hij op de waarheid is in tegenstelling tot de zondaar die weet dat hij een zondaar is en ongehoorzaamheid pleegt. Wat betreft de innoveerder, hij ziet zichzelf als een volgeling, en dat hij op gehoorzaamheid is. Dus om die reden is innovatie - en de bescherming is bij Allaah - erger dan ongehoorzaamheid. Vandaar, om die reden waarschuwden de Selef ons voor het zitten met de innoveerder.

Al-Hassan Al-Basrie (moge Allaah genadig met hem zijn) heeft gezegd: "Zit niet met de metgezel van innovatie want voorwaar, hij zal jouw hart verzieken". [Al-Bid3ah wan-Nahie 'Anhaa bladzijde 54]

Omdat zij een invloed hebben op degene die met hen zitten en hun gevaar is ernstig. Zonder twijfel innovatie is erger dan ongehoorzaamheid, en het gevaar van de innoveerder is groter op de mensen dan de zondaar en om deze reden zeiden de Selef: zuinigheid met de Soennah is beter dan standvastigheid op innovatie."

[Al-Adjwibah Al-Moefiedah vraag 5 bladzijde 26]