Vraag:

Wat is de regelgeving betreffende het lezen van de Evangelie en de Torah en wat is de authenticiteit van het vermoeden dat Shaykhul Islaam Ibn Taymiyyah deze zou hebben gelezen?


Antwoord:Het is niet toegestaan om de boeken te lezen waarin waarheid met valsheid vermengd wordt om elke kwaadheid die hieruit zou kunnen voortkomen door hen te lezen te vermijden en welke invloed kan hebben op het geloof van de moslims. Mensen die de waarheid zoeken zullen het vinden in de twee en zekere referenties welke Het Boek en de Sunnah zijn, want de waarheid ligt omsloten in deze twee bronnen.

Overigens waarschuwde de Profeet صلى الله عليه و سلم tegen de boeken van de mensen van het boek [de Joden en de christenen] zoals in het verhaal van Umar Ibn Al-Khattab رضي الله عنه die met een boek naar de profeet صلى الله عليه و سلم kwam die hij had meegebracht van sommige mensen van het Boek, dus de Profeet صلى الله عليه و سلم werd boos en zei:


“Ben je hierover in twijfel O Ibn Al-Khattab? Bij degene in Wiens Hand mijn ziel ligt, ik heb datgene gebracht naar jou wat wit en zuiver is. Vraagt niet de mensen van het Boek, zodat zij jou niet op de hoogte brengen over iets wat waar is en jij het zult ontkennen of iets vals dat jij zult geloven. Bij degene in Wiens Hand mijn ziel ligt, als Musa عليه سلم in leven zou zijn, zou hij mij zeker hebben gevolgd.” [Ahmad 15546, Ad-Darimi 1/115 en Shaykh Al-Albani verklaarde hem Hasan in Dhilal Al-Janna 1/27]

Overigens, als iemand kennis heeft van Het Boek en de Sunna en in nood is om de religie overwinnend te maken en het Woord van Allah superieur te laten zijn door het diep bestuderen van de boeken van afgedwaalden, innoveerders en mensen die hun begeerten volgen en de scholastici met het doel om hen te bekritiseren, het uiteen zetten van hun fouten en het laten zien van hun tegenstrijdigheden; in dit geval is dit toegestaan voor de ervaren geleerde zoals Shaykhul Islaam Ibn Taymiyyah رحمه الله deed door het weerleggen van de boeken van logici en filosofen, hij bestudeerde ook de boeken van de Raafidah van de Shi’ie sekte en bekritiseerde hen in zijn boek: “Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyya”. Bovendien toonde Ibn Taymiyyah rahimahullah de tegenstrijdigheden van de verschillende evangeliën en de afdwaling van de Christenen met betrekking tot hun geloofsleer aan.


Shaykh Muhammad Ali Farkus حفظه الله
Fatwa Nr.30 op zijn officiële website
Vertaald door: Abu Muttahir Abdelillah Al-Albani.
Gepubliceerd op: www.ikhouvanislam.be