Vraag:Er zijn sommige tapijten waarop wij bidden waar afbeeldingen van de Ka’ba en Masjid An-Nabawi op staan, dus wat is de regelgeving betreffende het bidden op deze tapijten?


Antwoord:Er zou niet op deze tapijten gebeden moeten worden.


Het staan op de Ka’ba en deze naast je voeten hebben is een vorm van kleinering. Het is niet toegestaan om afbeeldingen van de Ka’ba te plaatsen op tapijten en we zouden deze niet moeten aankopen. Want als het voor hem zal zijn, dan zal het een afleiding zijn. En als het naast zijn voeten is dan wordt het beschouwd als een kleinering. Daarom, om op de veilige kant te staan, zou de gelovige niet moeten bidden op deze tapijten.


Al-Allaamah Abdulaziz Ibn Baz رحمه الله
Vertaald door: Abu Muttahir Abdelillah Al-Albanihttp://www.ikhouvanislam.be/?p=990