De Smeekbede en Al-Qadar

Door Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah (Bron: al-manhaj.com)
Vertaald door www.AlMutaqqun.tk


Hier wordt een zeer populaire vraag gesteld:

Als datgene waarvoor gebeden wordt al bepaald is voor de dienaar, dan zal dat zonder twijfel gebeuren voor hem, ongeacht of hij ervoor bidt of niet. En als het niet voor hem bepaald is, dan zal het niet gebeuren voor hem, ongeacht of hij Allah er om vraagt of niet.

Er is een groep die dit een valide vraag vindt en dus hebben zij de smeekbede opgegeven en zijn zij van mening dat er geen voordeel in zit. Deze mensen, met hun buitengewone onwetendheid en misleiding, bevinden zich in duidelijke tegenstrijdigheid, want als we hun mening zouden volgen, zouden we alle verschillende middelen om iets (gewensts) te bereiken van de hand moeten wijzen.

Dus kan er tegen één van hen gezegd worden:

Als het stillen van je eetlust en het lessen van je dorst al voor je bepaald is, dan zal het zonder twijfel gebeuren, of je nou wel of niet eet en drinkt. En als het niet voor je bepaald is, dan zal het niet gebeuren, of je nou wel of niet eet en drinkt.

En als het voor jou bepaald is dat je een kind zal krijgen, dan zal je het zeker krijgen, of je nou geslachtsgemeenschap met je vrouw hebt of niet. En als dat niet voor jou bepaald is, dan zal het niet gebeuren. Het is dus niet nodig om te trouwen, geslachtsgemeenschap te hebben enzovoorts.

Wie doet een dergelijke uitspraak? Is het iemand met gezond verstand of een beest? Zelfs een dier heeft een natuurlijke neiging (fitrah) tot het zoeken van middelen om iets (gewensts) te verkrijgen, waardoor het bijvoorbeeld voedsel en levensonderhoud verkrijgt. De dieren hebben dus meer gezond verstand en hebben dus meer begrip dan dit soort mensen dat zich als vee gedraagt, nee, nog veel erger!

Sommige van hen proberen bijdehand te zijn en zeggen:

"Zichzelf bezighouden met smeekbeden valt enkel binnen het gebied van aanbidding; Allah zal degene belonen die de smeekbede verricht, zonder dat dat enig effect heeft op datgene waar hij om vraagt." Volgens dit soort persoon is er geen verschil tussen het verrichten van smeekbeden en het weerhouden van het verrichten van smeekbeden met het hart en de tong, wat betreft het effect daarvan op datgene waar om gevraagd wordt. En volgens hen is de relatie tussen de smeekbede en datgene waar om gevraagd wordt als de relatie ervan met stilte. Er is geen verschil tussen.

Een andere groep, sluwer dan deze, zegt:

De smeekbede is een teken dat Allah tentoonstelt als een symbool voor een kwestie die uitgevoerd is. Wanneer Allah zijn dienaar dus het vermogen schenkt om een smeekbede te verrichten, is het een teken en een symbool dat de kwestie waar hij om vroeg, uitgevoerd is. Dit is net alsof men in de winter een donkere wolk ziet. Het is een teken en een aanwijzing dat het zal gaan regenen.

Zij zeggen: Hetzelfde met het verrichten van goede daden in relatie tot de beloning en het begaan van ongeloof en zonden in relatie tot de bestraffing; het zijn pure tekenen voor het geschieden van de beloning of bestraffing en het zijn geen middelen (doormiddel waarvan het resultaat bereikt zal worden).

Hetzelfde is volgens hen het geval bij breken, ontvlammen en verwoesten; niets hiervan dient als middel voor de gebeurtenis (het resultaat) van een wrak, brand of sterfgeval. Noch is er enig verband tussen deze zaken en datgene waar het in resulteert, behalve het feit dat ze normaal gesproken gepaard gaan, niet dat het één veroorzaakt wordt door middel van het ander!

Hun mening is tegenstrijdig met waarneembare observatie en gezond verstand, evenals openbaring en fitrah (natuurlijke neiging).

De correcte mening: Er is een derde categorie, los van degenen die genoemd zijn door de vraagsteller. En dit is dat het bepaalde resultaat voorbestemd is in combinatie met de gepaste middelen die tot het gebeuren ervan leiden. Eén van deze middelen is de smeekbede. Het is niet voorbestemd op zichzelf, zonder enige middelen (die tot het gebeuren ervan leiden), maar het is voorbestemd in combinatie met de gepaste middelen (die het gebeuren ervan verzekeren). Wanneer een persoon dus langs de middelen komst, zal de bepaalde kwestie gebeuren en als hij niet langs de middelen komt, wordt de bepaalde kwestie hem ontzegd.

Het stillen van de eetlust en het lessen van de dorst is dus voorbestemd met (de middelen van ) eten en drinken. Kinderen zijn voorbestemd met (de middelen van) geslachtsgemeenschap. Het oogsten van gewassen is voorbestemd met (de middelen van) het planten en de terugtrekking van de ziel van een dier is bepaald met de slachting. Zo wordt ook de toegang tot het Paradijs voorbestemd met (goede) daden terwijl de toegang tot het Hellevuur voorbestemd is met (slechte) daden.

Deze categorie is de ware en het is degene waar de vraagsteller van beroofd was en die hem niet verleend is.


__________________________________________________ ________________________________


Vraag:

Wendt du'aa (smeekbede) de qadaa (goddelijke bepaling) af?


Antwoord:

Ja, de smeekbede is één van de middelen waarmee een persoon datgene verkrijgt waarvoor hij bidt en in werkelijkheid wendt de smeekbede de goddelijke bepaling af en tegelijkertijd doet het dat niet; d.w.z. dat er twee aspecten aan zitten.

Een zieke persoon verricht bijvoorbeeld een smeekbede tot Allah en wordt daarna genezen. Als hij de smeekbede niet verricht had, zou hij ziek gebleven zijn maar vanwege de smeekbede is hij genezen.

We zeggen echter: waarlijk, het was Allah die voor de zieke persoon bepaald had dat hij van zijn ziekte zou genezen door middel van de smeekbede. Dit was dus iets wat voorheen geschreven (bepaald) was.

Het lijkt dus alsof de smeekbede de bepaling afgewend heeft, waardoor een persoon denkt dat hij ziek gebleven zou zijn als hij de smeekbede niet verricht had, maar in werkelijkheid wendt de smeekbede de bepaling niet af aangezien de smeekbede al geschreven (bepaald) was, evenals het feit dat de genezing plaats zou vinden door middel van de smeekbede.


Shaykh Muhammad bin Saalih al-`Uthaymeen
Fataawaa al-Haram 1408AHBron: www.FatwaIslam.com
Vertaald door www.AlMutaqqun.tk