Is de Islam een religie alleen voor Arabieren?


De snelste manier om te bewijzen dat dit volledig onwaar is, is om te zeggen dat slechts ongeveer 15 procent van de moslims in de wereld Arabieren zijn. Er zijn meer Indiase moslims dan Arabische moslims en meer Indonesische moslims dan Indiase moslims!

Te geloven dat de Islam alleen een religie is voor Arabieren is een mythe die door de mensen die vijandig waren tegen de Islam werd verspreid in de begintijd ervan. Deze foutieve aanname is waarschijnlijk gebaseerd op het feit dat de meeste van de eerste generatie moslims Arabieren waren, de Koran in het Arabisch is en de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) een Arabier was. Echter, zowel de leerstellingen van de Islam als de geschiedenis van de verspreiding ervan tonen aan dat de vroege moslims iedere inspanning verrichtten om hun boodschap van waarheid onder alle naties, rassen en volkeren te verspreiden.

Verder zou het verduidelijkt moeten worden dat niet alle Arabieren moslims zijn en niet alle moslims Arabieren zijn. Een Arabier kan een moslim, christen, jood, atheïst – of van iedere andere religie of ideologie – zijn. Tevens zijn er vele landen die door de mensen Arabisch worden beschouwd, maar helemaal niet Arabisch zijn – zoals Turkije en Iran. De mensen die in deze landen leven, spreken andere talen dan het Arabisch als hun moedertaal en zijn van een ander etnisch geslacht dan de Arabieren.

Het is erg belangrijk om te beseffen dat vanaf het vroege begin van de missie van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zijn volgelingen van een breed spectrum van individuen kwamen: er was Bilaal, de Afrikaanse slaaf; Soehayb, de Byzantijnse Romein; Ibn Salaam, de Joodse Rabbijn; en Salmaan, de Perziër.

Omdat de religieuze waarheid eeuwig en niet veranderend is en de mensheid één universele broederschap is, onderwijst de Islam dat de openbaringen van Allah (de Almachtige God) aan de mensheid altijd consistent, duidelijk en universeel is geweest. De Waarheid van de Islam is voor alle mensen bedoeld, onafhankelijk van ras, nationaliteit, of taalkundige achtergrond. Kijkend naar de moslimwereld, van Nigeria tot Bosnië en van Maleisië tot Afghanistan, is genoeg om te bewijzen dat de Islam een universele boodschap voor de gehele mensheid is. Dit nog los van het feit dat vandaag de dag grote aantallen Europeanen en Amerikanen van alle rassen en etnische achtergronden tot de Islam komen.