Regelgeving Zakaat ul Fitr


Zakaat Al-Fitr


Eerst haar namen;

Zakaat al Fitr kan men terugvinden onder verschillende namen, zoals;

- Zakaat Al-Fitr
- Sadaqatoel Fitr
- Zakaat Ramadaan
- Sadaqatoe Ramadaan
- Zakaatoel Abdaan
- Sadaqatoel Abdaan
- Zakaatoe Roe²oes
- Sadaqatoe Roe²oes

Zakaat in taal;

Ontwikkelen, groeien, bijkomen, vergroten, uitbreiden, …

Of;

Reiniging zoals in de vers;


{ Voorzeker, geslaagd is hij die zich reinigt}
[A'laa : 14]
Zakaat in vaktermen;

Armenbelasting of een welgekend/vastgesteld bedrag van hetgeen men bezit (een percentage daarvan) dat jaarlijks wordt uitgegeven voor o.a. het welzijn van de armen in de Moslimgemeenschap.


Haar bewijs in de Qor'aan:


{Voorzeker, geslaagd is hij die zich reinigt. En die de naam van zijn Heer gedenkt en bidt}
[A'laa : 14-15]
Aboe Sa'ied Al-Khoedrie en 'Abdoe-Laah bin 'Omar zeggen wat betreft deze vers;

" تزكى , zakaat Al-Fitr geeft en over het stuk {de naam van zijn Heer gedenkt }, de Takbier die men verricht bij het vertrekken van het huis tot aan de het 'Ied-gebed en wat betreft {en bidt}, het 'Ied-gebed. "

En dit is ook wat Sa'ied bin Al-Moesaiab zegt en 'Omar bin 'Abdul'Aziez over de twee verzen.

Dit tevens duidt ook op de verplichting van Zakaat of Sadaqatoel Fitr.

Haar bewijs in de Soennah:

'Abdoe-Laah bin 'Omar verhaalt dat;

" de Boodschapper van Allaah (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) Sadaqatoel Fitr (of Ramadaan) verplicht heeft gesteld voor zowel de mannelijke als de vrouwelijke, zowel de vrije-moslim als niet-vrije, een Saa' van dadels en een Saa' van gerst." Waarop hij ('Abdoe-Laah) zei; De mensen hebben in plaats van een Saa' dadels en gerst, een halve Saa' Borr gegeven, voor zowel de jonge als de volwassene. En in een andere riwaayah (versie) " … dat het gegeven/uitgedeeld wordt voor dat men vertrek naar de Mosallaa (op de morgend van 'Ied) "


Al 'Allaamah Yahya Nadjmie zegt;

Sadaqatoel Fitr of Zakaatoel Fitr, beide (benamingen) zijn authentiek bevestigd zoals As-San'aanie dit heeft vermeld in zijn 'Oeddah.

En ik (ya'nie de sheikh) zeg;

" Beide benamingen kan men gebruiken bij deze verplichting, behalve dat 'Sadaqa' algemener is dan 'Zakaat'. Dit omdat Zakaat duidt op hetgeen verplicht is, en Sadaqah op het geen wel en niet verplicht is. En het samen doen brengen/voegen met Fitr, is iets toevoegen naar zijn oorzaak*. Dit omdat Allaah het heeft verplicht als dank voor het vervolledigen van het vasten van de maand Ramadaan. En het vullen bij eventuele tekortkomingen (die zijn voorgekomen tijdens het vasten). En ook voor het voorzien van de behoeftigen en hen niet laten vragen en bedelen op deze dag van vreugde, dag van 'Ied.

[Uitleg van hadieth 175, deel 3 p.200]


* Zoals ook Sheikh Al'Oethaimeen zegt, en gaf als voorbeeld ; men zegt "salaat Al-Magrib" omdat die salaat (gebed) gepaard gaat met de tijd (maghrib). (Dus zo ook Zakaat Al-Fitr, men geeft deze zakaat op 'Ied Al-Fir.)


Wanneer en waarom werd Zakaat Al-Fitr verordend ?

Zakaat Al-Fitr werd verordend samen met het vasten van de maand Ramadaan de tweede jaar na de Hijrah in de maand Sha'baan.

De reden hiervan kan men terugvinden in de hadieth van Ibn 'Abbaas waarin hij verhaalt;

" de Boodschapper van Allaah (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) maakte Zakaat Al-Fitr verplicht als middel om de vastende persoon te zuiveren van zinloze praat en obsceen taalgebruik en voeding voor de Masakien. Van degene die het voor de aanvang van het gebed betaalt, geldt het als geaccepteerde zakaat, en van degene die het na het gebed betaalt, geldt het gewoon als een vorm van liefdadigheid (sadaqah)."

Hieruit kunnen we begrijpen dat het een soort aanvullig is voor tekortkomingen, zoals Sujuud As-Sahw (vergetelheid) in het gebed zoals één van de salaf zei.

Wie dient deze Zakaat allemaal te betalen ?

Elke vrije moslim die een Saa' (4 handen vol) voeding (die later besproken zal worden) bezit bovenop hetgeen hij nodig heeft aan voeding voor hem en zijn gezin.

Dus stel jij bent gezinshoofd en hebt een vrouw, twee kinderen en een slavin.

Dan hou je opzei wat je nodig hebt van voeding voor een dag en nacht (dus ik naam aan 24 u) voor 5 personen. Dan geef je voor de personen (dus jijzelf, je vrouw, je twee kinderen en slavin) elk een Saa' aan voeding.

Als je alleenstaand woont (zelfs als vrouw), dan hou je wat je nodig hebt aan voeding voor 24 uur en geef je een Saa' aan voeding weg.

En als je ook verantwoordelijk bent voor ouders of een neef of nicht, dan moet je voor die ook Zakaat uitbrengen. Dus als die bij je inwonen ofzo, en ze hebben geen inkomen en jij bent hun onderhouder, dan dien jij voor hun de zakaat te betalen.

En er wordt ook niet naar de leeftijd gekeken.

Dit kan men gedeeltelijk terugvinden in de hadieth.


Hoeveel dient men te geven aan Zakaat per persoon ?

Eén Saa' en is gelijk aan vier Amdaad (meervoud van Mudd). Eén Mudd is als je beid hand(palmen) bij elkaar zet.

Dus vier schepen met beide handen aan voeding dien je te geven per persoon (in het gezinshouden).


Wat moet of mag er gegeven worden als voeding ?

In de hadieth van 'Abdoe-Laah bin 'Omar kan men al terugvinden dat men gerst en dadels kan geven.

In volgende overlevering … ;

Aboe Sa'ied Al-Khoudrie verhaalt;

" We gaven het (ya'nie Zakaat Al-Fitr) in de tijd van de Boodschapper (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam), een Saa' aan voeding, (zoals) een Saa' aan gerst of een Saa' aan Aqt ( een soort gedroogde melkproduct net als kaas gemaakt van kamelenmelk) of een Saa' aan rozijnen. Toen Moe'aawiya (naar Medina) kwam (om de Hajj of 'Omra te verrichten) en de Samraa (tarwe; wordt ook 7inta of Qam7 of Borr genoemd) kwam (ya'nie er bevondt zich veel op de markt van die soort terwijl het niet zo was) zei hij (ya'nie Moe'aawiyah); Ik ben van opinie/mening dat één Mud van dat (ya'nie bevonengenoemde soorten) gelijk is aan twee Mud (van Samraa). Waarop Aboe Sa'ied zei; Wat betref ik, ik zal het blijven geven (ya'nie sadaqoel Fitr) zoals ik het gaf in de tijd van Boodschapper (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) (en dat is één Saa' van alles in plaats van maar een halve Saa' aan Samraa)."


… kan men terug vinden dat men ook Aqt, rozijnen en tarwe kan geven.

En in nog andere overleveringen komt rogge (selt), mais (dhorrah), rijst (Arz) en spelt ('Alas) (soort grove tarwe) voor.

Volgens sommigen mag alleen hetgeen vermeld is in de eerste twee overlevering gegeven worden zoals; dadels, gerst, Aqt, rozijnen en tarwe. En volgens anderen mag hetgeen gegeven worden wat een land of dorp gewoon is te gebruiken als voeding.

Stel China is gewoon zich te voeden met tarwe, mais en rijst, dan mag zij van die soort haar Sadaqatoel Fitr geven.

Stel Marokko is gewoon zich te voeden met Couscous, linze ('adas), kikker-erwten (7immas), bonen (loebia), meel (daqieq), … dan mag zij dat als Sadaqa geven.

De reden dat de Boodschapper (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) die soorten (dadels, gerst, rozijnen en Aqt) noemde is omdat zij dat gebruikten als voeding in die tijd, maar nadat andere soorten voeding kwam, mochten ze dat ook geven als Sadaqa.

Bewijs dat alleen die 4 soorten bekend waren;


‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏
‏كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَوْمَ الْفِطْرِ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ ‏ ‏أَبُو سَعِيدٍ ‏ ‏وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ
Aboe Sa'ied Al-Khoudrie verhaalt;

" We gaven het (ya'nie Zakaat Al-Fitr) in de tijd van de Boodschapper (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam), een Saa' aan voeding. Aboe Sa'ied zei; En onze voeding was gerst, rozijnen, Aqt en dadels "

Er is ook een meningsverschil wat betreft tarwe (7inta, Qam7 of Borr genoemd).

Sommigen zeggen je moet daarvan ook gewoon een Saa' geven.

Sommigen zijn van dezelfde opinie als Mu'aawiyah die zegt dat een halve Saa' (dus twee Mudd) gelijk is aan één kilo dadels, gerst, …

Dit is de opinie van Al-Albanie, Sheikh Al-Islaam bin Taymiyah, Ibn Al-Qayim en vele anderen.

De reden van deze meningsverschil en opinie is omdat wanneer tarwe bewerkt wordt, deze groeit in volume.

Sheikh Al-Albanie is ook van opinie dat iets dat gelijk is aan de prijs en qualiteit van tarwe dezelfde oordeel is.

[Mawsoe'at Al-Fiqhiya van Al-'Awaaisha deel 3 p. 163-164]

De bewijs die Sheikh Al-Albanie gebruikt voor zijn opinie;

'Urwata bin Zubair verhaalt;

" dat Asmaa bint Aboe Bakr (haar) zakaatoel Fitr in de tijd van de Boodschapper van Allaah (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) gaf voor haar gezin zowel de vrije als niet-vrije; (een) Mudain (halve Saa') aan tarwe (7intah) of een Saa' aan dadels of een saa' aan andere voeding "

[Zie Tamaam Al-Minnah p. 387. En zie ook As-Sahiehah nr. 1177]En zie ook;


صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو مدان من حنطة عن كل صغير و كبير و حر و عبد
( قط ) عن ابن عمر .
قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 3761 في صحيح الجامع
De Saa' uitgerekent;

We weten ondertussen dat dat 1 Saa' gelijk is aan 4 Mudd.

Wat men hier ook moet weten is dat het een Profetische Saa' moet zijn, en de handen van de Profeet (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) waren middelmatig, noch groot, noch klein.

Een aantal studenten hebben een aantal zaken die kunnen gegeven worden aan Sadaqa berekent onder supervisie van Sheikh 'Alie Ferkous.

مقادير زكاة الفطر - منتديات مصر السلفية

Een aantal besproken soorten en hun gewicht in gram:

Tamr (تمر) dadels : 1 saa' = 1800 gram. (hangt af van de grootte van de dadel)
Sha'ier (شعير) gerst : 1 saa' = ( deze blijven jullie mij schuldig)
Zabieb (زبيب) rozijn : 1 Saa' = 1640 gram (hangt af van de grootte van de dadel)
Qam7 (قمح) tarwe : 1 saa' = 2040 gram (ook بر en حنطة genoemd)
Cous cous (كسكس) : saa' = 1800 gram
Loebia (لوبيا) [witte]bonen : 1 saa' = 2060 gram
'Adas (عدس) linze : 1 saa' = 2100 gram
Himas (حمص) kikkererwten : 1 saa' = 2000 gram
Arz (أرز) rijst : 1 saa' = 2300 gram
Jilbaanah Maksoerah (جلبانة المكسرة) spliterwten? : 1 saa' = 2240 gram
Aqt (اقط) soort melk/kaasproduct : 1 saa' = ?
Dhorrah (الذرة) mais : 1 saa' = ?

Mag Zakaat Al-Fitr in geldwaarde gegeven worden ?

Imaam Maalik, Shaafi'ie en Ahmad bin Hanbal zijn van opinie dat het niet mag gegeven worden in geld.
Imaam Aboe Haniefah daarentegen zegt dat het wel mag. Alhoewel deze opinie niet steunt op (authentieke) bewijzen.

Ibn Hazm zegt in zijn Mohallaa onder onderwerp nr. 708 dat het niet mag gegeven worden in geldwaarde.

Imaam An-Nawawie zegt in zijn Sharh Moeslim onder hadieth nr. 2275:

" dat de meerderheid van de Fuqahaa het geven van Zakaat Al-Fitr in geldwaarde niet toelaat, met uitzondering van Aboe Haniefah "

Wat hier wordt bedoeld met ' niet toelaat ' niet aanvaard. Dus moest je geld gegeven hebben je blijft nog steeds een last aan je schouders.

Dit is de opinie van de meerderheid en grote imaams zoals;

Ibnoe Qoedamah
Ibn Ad-Doewiyaan
Bin Baaz
Bin 'Oethaimeen
Al Albanie
Moqbil


En zo ook Fatwa Lajna Daa'imah;


وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا"
فتاوى اللجنة الدائمة (9/371).


Waarom dient het in voeding gegeven te worden en niet in geldwaarde ?

Als eerst omdat de Boodschapper(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) het bevolen heeft om in voeding te geven en omdat iedereen geld zou aannemen wanneer je het men geeft, in tegenstelling tot voeding. Alleen de echt benodigde zou het aannemen.Hadhaa wa Allaahoe A'lam