Geschreven door ibn Rajab al Hanbali

De inwoners van de hel zijn zij die er werkelijk voor eeuwig zullen verblijven, want het is voor hen dat de hel is klaargemaakt zoals Allah zegt:

Dit vuur werd klaargemaakt voor de ongelovigen (soerah al Baqarah; 2:24)

Wij hebben al de hadith genoemd die door abu Said al Khudri werd overgeleverd waarin de profeet salallahu alayhi wa sallam zegt: wat betreft de inwoners van de hel, het zijn haar inwoners die er niet in sterven en er niet in leven.

Het zijn haar inwoners die er eeuwig verblijven. Wat betreft de meesten van hen die er verblijven onder de zondige aanhangers van de Eenheid van Allah, zij zullen eruit verwijderd worden nadat ze gezuiverd zijn. Dat is bevestigd door de hadith overgeleverd door abu Said al Khudri waarin de profeet salallahu alayhi wa sallam zegt: Allah zal op de Dag des Oordeels zeggen: "O Adam!" Hij zal antwoorden: "Hier ben ik, ik ben Uw dienaar." Een stem zal hem ondervragen: "Allah beveelt je degenen die van jou afstammen en die bestemd zijn voor het vuur, van hen eruit te halen." Adam zal vragen: "Heer, wie zijn zij die voor het vuur bestemd zijn?" Hij zal hem zeggen: "Er zijn er negenhonderdnegenennegentig (999) per duizend!"

Dat is het moment waarop iedere vrouw een miskraam krijgt en alle babyhaartjes grijs worden.


Je zult de mensen dronken zien ook al hebben ze geen drank tot zich genomen maar de bestraffing van Allah is verschrikkelijk. (soerah Hajj; 22:2)

Hoe moeilijk waren deze woorden voor het publiek en hoe vaal werden de gezichten van de aanwezigen. De profeet salallahu alayhi wa sallam verduidelijkte: "Negenhonderdnegenennegentig van Gog en Magog en een van jullie." Toen voegde hij eraan toe: "Jullie zullen op die dag zijn zoals het zwarte haar in de vacht van een witte stier of zoals het witte haar in de vacht van een zwarte stier. Ik hoop dat jullie op z'n minst een kwart van de mensen van het Paradijs zullen vertegenwoordigen." Wij zeiden: "Een derde van de volk van het Paradijs." Wij zeiden: "Allah is de Allergrootste." Toen zei hij: "De helft van het volk van het Paradijs." Wij zeiden: "Allah is de Allergrootst." Deze hadith werd genoteerd door Bukhari en Muslim.

(De angsten van Hel)