Pagina 1 van de 3 123 LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 21

Onderwerp: De RamadanApp

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20

  Post De RamadanApp

  Asalaamu 3alaykum wa Ra7matulahi wa Barakatuhu beste broeders en zusters,

  Het volgende zijn leerzame stukken omtrent de Ramadan,en dit is samengesteld door onze broeder Abu Fadl een student aan de universiteit van Medina, Saudi Arabië.

 2. #2
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Ramadanapp nr.1

  vraag & antwoord: zaken die het vasten verbreken.



  Vraag: Welke zaken verbreken het vasten?



  Antwoord: Er zijn zeven zaken die het vasten verbreken:



  1.Het hebben van gemeenschap; wanneer iemand overdag in ramadan gemeenschap heeft is hij verplicht de dag verder te vasten, deze in te halen en een boetedoening te doen. Deze houdt in het bevrijden van een slaaf; als dit niet mogelijk is dient ie twee maanden achtereenvolgend te vasten; als dit niet mogelijk is (vanwege bv. zwakte of ziekte) dient ie zestig armen te voeden.



  2.Het hebben van een zaadlozing, door zelfbevrediging of omhelzing, zoenen e.d. met de echtgenote.



  3.Het eten en drinken; zowel het nuttige als het schadelijke zoals het roken bv.



  4.Vaccinaties/injecties die het voedsel en drinken vervangen, dus de vaccinaties die dat niet doen verbreken het vasten niet, ongeacht of ze in de spieren of een ader worden toegediend. En ongeacht of de smaak ervan wordt geproefd in de keel.



  5. Het vloeien van menstruatiebloed of kraambloeding (ook al is het slechts een ogenblik voor zonsondergang, dan is haar vasten ongeldig en moet ze die dag inhalen).



  6. Het laten verwijderen van bloed middels al-Hidjaamah (soort aderlating). Of een andere vorm van bloedafname waarbij veel bloed wordt verloren en het lichaam verzwakt raakt. Het bloed dat onopzettelijk ontstaat, zoals een bloedneus of dat gering is zoals bij het trekken van een tand (en zo ook het beetje bloed dat je afstaat voor onderzoek) verbreekt het vasten niet.



  7. Het opzettelijk overgeven, als dat onopzettelijk gebeurt is het vasten geldig.



  Deze bovengenoemde zaken verbreken het vasten niet wanneer dit gebeurt uit vergeetachtigheid; zoals degene die eet en vergeet dat ie aan het vasten is. En ook niet bij onwetendheid; zoals degene die eet en denkt dat de zon al onder is gegaan. En ook niet als het zonder zijn wil gebeurt; zoals degene die een zaadlozing heeft tijdens het slapen (of zijn mond spoelt met water en het onopzettelijk doorslikt).

  Fatawa shaych al-'Uthaimeen 4/585



  Stuur het door; "wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt."





  Twitter

  @abulfadlmedina



  Abulfadl.

  Student aan de universiteit van Medina, Saudi Arabië

 3. #3
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Ramadanapp nr.2

  Manieren van het vasten; de sahoer (ochtendmaaltijd).



  Het valt onder de manieren van het vasten om de vastende dag met sahoer te starten. Dit was de gewoonte van onze nobele profeet vzmh en zijn metgezellen.



  De profeet vzmh zegt: "Nuttig de sahoer, want de sahoer is gezegend." [al-Boecharie]



  En hij vzmh zegt: "Nuttig de sahoer, ook al is het slechts een beetje water." [ibn Hibbaan]



  De sunnah van sahoer is om deze uit te stellen tot aan het einde van de nacht, vlak voor fajr aanbreekt. Dus als je bv. aan een kwartier genoeg hebt voor de sahoer, nuttig je deze een kwartier voor fajr.



  Van de voordelen van het nuttigen van sahoer kort voor fajr, is dat je het fajrgebed tijdig verricht, voor zonsopgang. Beter kan je de dag niet beginnen!



  Ook is de tijd van sahoer een gezegende tijd voor du'a (smeekbede) en het vragen van vergiffenis. Allah heeft zijn vrome dienaren geprezen in de Qoraan voor het feit dat zij Hem op dat tijdstip vergiffenis vragen: "En in de ashaar (tijd vóór fajr) vragen zij om vergeving." al-Dhaariyaat vers 18



  Ps. Het kwartier voor tijd stoppen met eten wordt door de geleerden beschouwd als innovatie en overdrijven in het geloof. Je mag eten tot fajr aanbreekt.



  Stuur het door; "wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt."

 4. #4
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Ramadanapp nr.3

  Manieren van het vasten; iftaar (verbreken van het vasten).

  Het is van de sunnah om het vasten direct te verbreken zodra de zon onder is gegaan en de tijd van het magrebgebed is binnengetreden.

  De profeet -salallaaho 'alayhi wa sallem- zegt: "Het gaat goed met de mensen zolang zij haast maken bij het verbreken van het vasten." [al-Boecharie]

  Die goedheid is er omdat zij de sunnah van hun profeet volgen door het vasten direct te verbreken.

  En de sunnah is om het vasten te verbreken met dadels, en als die niet aanwezig zijn dan water:

  Anas, metgezel van de profeet , overlevert dat de profeet -salallaaho 'alayhi wa sallem- zijn vasten verbrak vóór dat ie magreb bad met rotab (dadels die nog wat rauw zijn), als die er niet waren gewone dadels, en als die er niet waren nam ie wat slokjes water. [Abu Dawoed]

  Het is ook veel beter voor de maag om met dadels te beginnen, te rusten en dan later verder met ander eten.

  In een andere authentieke overlevering zegt de profeet -salallaaho 'alayhi wa sallem- : " Voor de vastende zijn er twee vreugdes; vreugde wanneer ie zijn vasten verbreekt en vreugde wanneer ie zijn Heer ontmoet." [al-Boecharie]

  De eerste vreugde is omdat hij blij is dat ie de vastende dag heeft afgerond en weer mag eten. De tweede vreugde is wanneer ie zijn Heer ontmoet en ziet wat zijn beloning is. Moge Allah ons die tweede vreugde schenken net zoals Hij ons die eerste vreugde schenkt.

  En na de iftaar bereid de moslim zich voor op het magrebgebed; als het Allah's gunst niet was had je niks om het vasten mee te verbreken!

  Stuur het door; "wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt."

 5. #5
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Ramadanapp nr.4



  Het was de gewoonte van onze nobele profeet -sallalaaho 'alayhi wa sallem- om zijn metgezellen te verheugen op de komst van deze maand en vertelde hen:



  "Als Ramadan aanbreekt worden de poorten van het paradijs geopend en de poorten van de hel gesloten en de duivels geketend." [al-Boecharie]



  Het verrichten van goede daden is hierdoor gemakkelijker.



  En Allah de meest Verhevene zegt over deze gezegende maand:



  "O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie, opdat jullie Allah zullen vrezen." al-Baqarah 183



  Er wordt veel gespeculeerd over de gedachte achter het vasten. Maar uit dit nobele vers maken wij duidelijk op wat de achterliggende gedachte is achter het vasten; .....opdat jullie Allah zullen vrezen.



  En Allah vrees je wanneer je Zijn geboden opvolgt en Zijn verboden laat. Dus de hoofdreden van het vasten is om dit nobele doel te bereiken en niet om je slechts van het eten en drinken te onthouden. Daarom zegt de profeet sallalaaho 'alayhi wa sallem dan ook:



  "Allah heeft het niet nodig dat iemand die zich niet onthoudt van slechte praatjes en het erbij behorende gedrag dat hij zich onthoudt van voedsel en drinken." [al-Boecharie]



  En hij sallalaaho 'alayhi wa sallem zegt: " Misschien dat de vastende slechts honger en dorst aan zijn vasten overhoudt." [Nasaa'i]



  Door voorgaande wordt de fout waar velen van ons in vervallen duidelijk; het vasten zonder te bidden. Je wilt met jouw vasten Allah's vrees en tevredenheid bereiken maar je bent Hem ongehoorzaam in één van Zijn grootste geboden!



  Het gebed is de tweede zuil van dit geloof en het eerste waar je over zal worden gevraagd op de dag des oordeel. De profeet sallalaaho 'alayhi wa sallem zegt:



  "Het eerste waarover de dienaar op de dag des oordeel verantwoording af zal leggen van zijn daden is zijn gebed. Als het correct is, dan behoort ie tot de succesvolle en als het incorrect is behoort ie tot de verliezers." [al-Tirmidhi]



  Degene die je gehoorzaamt met het laten van je geliefde voedsel en drinken, moet je ook gehoorzamen met het verrichten van de vijf verplichte gebeden.



  Het gebed is geen last beste broeder of zuster, het is een verlichting voor jouw hart en ziel. Allah is de Almachtige, de Behoefteloze; als de hele wereld ongelovig zou zijn, zou dat Zijn heerschappij niet verminderen. En als de hele wereld gelovig zou zijn, zou dat Zijn heerschappij niet vermeerderen. Allah gebiedt of verbiedt de mensen niet omdat Hij dat nodig heeft of om hen in hun vrijheden te beperken, maar om hen te leiden naar het geluk. In dit leven en in het hiernamaals.



  Weet dat het bereiken van deze maand op zich een grote gunst is, en ga er niet vanuit dat je er de volgende ramadan ook bij zal zijn.



  Stuur het door; "wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt."

 6. #6
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Ramadanapp nr.5

  Vraag & antwoord; uiteenlopende vragen.

  1e Vraag: Wat zijn de zaken die het toestaan voor een persoon om niet te vasten?

  Antwoord: Ziekte en als je op reis bent, zoals in de Qoraan vermeld staat.

  Een vrouw die zwanger is en vreest voor haar gezondheid of die van de baby.

  Een vrouw die borstvoeding geeft en vreest voor haarzelf of haar kind.

  Iemand die een persoon in nood wil redden van bv. brand of verdrinking en het voor hem nodig is om zijn vasten te verbreken.

  (Voor de menstruerende vrouw en de vrouw met kraambloeding is het verboden te vasten)

  4/499

  2e Vraag: Wat is het oordeel omtrent mascara, oog-, oor en neusdruppels voor de vastende?

  Antwoord: Wat betreft mascara, oog- en oordruppels dan is dat toegestaan voor de vastende ook al proeft hij de smaak daarvan in zijn keel. Maar wat neusdruppels betreft; als de neusdruppels de maag bereiken, verbreekt dat het vasten. Dus het is niet toegestaan deze druppels te gebruiken alleen wanneer deze de maag niet bereiken.

  4/589

  3e Vraag: Wat is het oordeel omtrent de vastende die parfum gebruikt?

  Antwoord: Dat is toegestaan, hij mag het ook ruiken. Alleen wierrook mag niet worden geïnhaleerd omdat het deeltjes bevat die de maag kunnen bereiken.

  4/606

  4e Vraag: Is er wat mis mee als de vastende vrouw crème gebruikt?

  Antwoord: Daar is niks mis mee, ze mag crème gebruiken voor haar gezicht, rug of andere plaatsen op haar lichaam. Om haar op te maken of andere doeleinden. Deze creme in al zijn soorten heeft geen effect op het vasten.

  4/610

  5e Vraag: Verbreekt gebruik van tandpasta het vasten?

  Antwoord: Tandpasta verbreekt het vasten niet, zolang er niks wordt doorgeslikt. Maar ik (de shaych) ben van mening dat de vastende het niet hoort te gebruiken overdag, maar uitstelt tot de avond. Dit vanwege de sterkte van de tandpasta waardoor iets de maag kan bereiken zonder dat hij dat door heeft.

  4/726

  6e Vraag: Verbreekt het doorslikken van je speeksel het vasten?

  Antwoord: Het doorslikken van speeksel verbreekt het vasten niet.

  4/722

  7e Vraag: Degene die gemeenschap met zijn vrouw heeft gehad en pas na fajr de wassing verricht is het vasten geldig?

  Antwoord: Zijn of haar vasten is geldig, maar er moet wel haast worden gemaakt met de wassing zodat fajr tijdig wordt gebeden.

  4/566

  8e Vraag: Is het toegestaan voor de vastende om de astma-inhalator te gebruiken?

  Antwoord: Dit is voor hem toegestaan omdat het gaat om iets dat verdampt en niet de maag bereikt.

  4/595

  9e Vraag: wat is het oordeel omtrent het gebruiken van crème voor uitgedroogde lippen of neus.

  Antwoord: Sommige van de vastenden hebben last van uitgedroogde lippen of neus. Het is toegestaan om iets te gebruiken wat de lippen of neus verzacht; zoals een crème. Of door de lippen of neus te bevochtigen met een nat doekje of iets dergelijks. Maar er moet wel worden opgelet dat niks wordt ingeslikt. Mocht er dan toch wat onopzettelijk worden ingeslikt, dan is dat niet erg. Net zoals degene die zijn mond spoelt en onbedoeld wat doorslikt.

  4/728

  10e Vraag: Wat is de regelgeving omtrent het gebruiken van zetpillen tijdens het vasten voor degene die ziek is?

  Antwoord: Dat is voor diegene toegestaan, omdat het niet onder eten of drinken valt.

  4/588

  11e Vraag: Moeten de kinderen die nog geen 15 jaar oud zijn worden opgedragen te vasten?

  Antwoord: De kinderen die nog geen puber zijn, worden opgedragen te vasten als zij dat aankunnen. Net zoals de metgezellen van de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem dit met hun kinderen deden. Zodat zij eraan wennen en ermee opgroeien. Maar als het te zwaar voor hen is en het hen schaadt, dan worden zij niet gedwongen.

  Fatawa shaych al-'Uthaimeen rahimaho Allah.

  Stuur het door; "wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt."

 7. #7
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Ramadanapp nr.6



  Taraweeh (het nachtgebed).



  Eén van de sterk aanbevolen daden in deze gezegende maand, is het verrichten van het nachtgebed. Gezamenlijk in de moskee.



  De profeet -salallaaho 'alayhi wa sallem- zegt: "Wie het nachtgebed in ramadan verricht met geloof en hoop op de beloning, van hem worden zijn voorgaande zonden vergeven." [al-Boecharie]



  Ook is het aanbevolen om het gebed volledig te bidden, totdat de imam klaar is.



  De profeet -salallaaho 'alayhi wa sallem- zegt: "Wie met de imam staat (in gebed) totdat hij klaar is, dan is het alsof ie de hele nacht heeft gebeden." [Tirmidhi]



  Ontneem jezelf deze grote beloning niet, door vroegtijdig de moskee te verlaten. Kijk niet naar de mensen die vroegtijdig weggaan, maar naar die blijven. Dat is het juiste wedijveren.



  Gedenk dat onze nobele profeet -salallaaho 'alayhi wa sallem- stond in het nachtgebed totdat zijn voeten opzwollen! Aicha -radiya allaho 'anhaa-, vrouw van de profeet, verbaasde zich hierover en zei: Allah heeft jouw voorgaande en komende zonden vergeven, waarom doe jij dit? Hij antwoordde: "mag ik geen dankbare dienaar zijn?"



  Het luisteren naar de recitatie van het Boek van Allah, gezamenlijk in de moskee met jouw medemoslims, is hét genot van dit wereldse leven. Het is voeding voor de ziel en rust voor het hart. Nergens anders vind je dat.



  Één van onze vrome voorgangers, toen ie op zijn sterfbed lag, moest ie huilen. Toen zeiden de mensen om hem heen; wat doet jou huilen? Hij antwoordde: "ik huil niet uit angst voor de dood en ook niet omdat ik in deze wereld wil blijven. Maar ik huil omdat ik de dorst van de hete dagen (tijdens het vasten) en het nachtgebed zal missen."



  Zo beste broeder of zuster, hielden de vrome mensen van het aanbidden van Allah. Zij ervaarden het niet als een last, maar als verlichting.

 8. #8
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Ramadanapp nr.7



  Du'a (smeekbede).



  Van de meeste vrome daden die je als moslim kunt verrichten is du'a; het aanroepen van Allah de meest Verhevene.



  Allah zegt: "En jullie Heer zei roep mij aan en Ik verhoor jullie." Ghaafir 60



  De profeet salallaaho 'alayhi wa sallem zegt: "Du'a dat is dé aanbidding." [Tirmidhi]



  Dit was ook van de manieren van de profeten. Wanneer je de Qoraan leest zie je dat Allah meerdere voorbeelden van smeekbeden van zijn profeten noemt en hoe Hij hen verhoordde.



  Zoals Allah vertelt over zijn profeet Ayoub 'alaihi asselaam;



  En (gedenkt) Ayoub toen hij zijn Heer aanriep (en zei:.) "Voorwaar, tegenspoed heeft mij getroffen en u bent de Barmhartigste der Barmhartigen."



  Toen verhoorden Wij hem en hieven de tegenspoed voor hem op. al-Anbiya 83/84



  Deze aanbidding mag alleen naar Allah de meest Verhevene worden gericht, Hij is het alleen die jouw smeekbede hoort en in staat is om die te verhoren. Wanneer je jouw smeekbede richt naar iemand anders dan Allah, bega je shirk. Dat is dé grootste zonde.



  Er zijn geen tussenpersonen tussen jou en Allah; je vraagt Hem direct;

  Allah zegt: "En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohamed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij (met Zijn kennis), Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten ze aan mij gehoor geven en in mij geloven opdat zij rechtgeleid zullen zijn. al-Baqarah 186



  De du'a heeft bepaalde (aanbevolen) manieren;



  * De du'a beginnen met het prijzen van Allah en het doen van vrede zegeningen voor de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem.



  * Handen opheft tijdens de du'a.



  * De du'a herhaalt en aandringt op datgene wat je wilt.



  * Nederigheid en concentratie (:niet afdwalen in gedachte tijdens smeekbede).



  * Wodoe hebt.



  * Je wendt tot de Qiblah.



  Ook zijn er bepaalde tijden waarop de smeekbede extra verhoord is;



  * Laatste derde deel van de nacht. (nacht is de tijd tussen magreb en fajr)



  * Tussen de adhaan en iqama van het verplichte gebed.



  * Op vrijdag, en dan met name voor zonsondergang.



  * Tijdens de sodjoed (wanneer voorhoofd op de grond is tijdens gebed)



  * Wanneer je op reis bent.



  * Wanneer jou onrecht is aangedaan.



  Van de fouten die velen van ons maken, is dat wanneer zij in moeilijkheden verkeren overal hulp zoeken en vergeten hun Schepper te vragen. Hij die als ie iets wil, wees zegt en het is!



  En dit terwijl wij in elke rak'ah (eenheid van het gebed) surah al-fatiha reciteren en in het vierde vers zeggen wij; Alleen U aanbidden wij en alleen U vragen wij om hulp.



  En Allah de meest Verhevene zegt: "En als Allah jou met tegenspoed treft dan is er niemand die het kan wegnemen, behalve Hij." Yoenus 107



  Alleen al de zoetheid en de verlichting voor het hart die het aanroepen van Allah met zich meebrengt is voldoende reden om het jouw gewoonte te maken.



  Dus maak je moeilijke tijden mee beste broeder of zuster; grijp deze gezegende dagen & nachten aan, hef je handen op, en richt je tot Allah. Hij die ervan houdt om gevraagd te worden.





  Stuur het door; "wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt."

 9. #9
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Ramadanapp nr.8

  Sunan rawaatib.

  De sunan rawaatib vallen onder de vrijwillige gebeden die vóór en na de verplichte gebeden worden verricht. Onze nobele profeet salallaaho 'alayhi wa sallem liet deze nooit na alleen als ie op reis was.

  Hij -salallaaho 'alayhi wa sallem- zegt over de verdienste van de sunan rawatib; "De moslim die iedere dag vrijwillig 12 rak'ah (eenheid van gebed) bid, voor hem bouwt Allah een huis in het paradijs." [Sahih Moslim]

  En deze 12 rak'ah zijn als volgt;

  2 voor het fajrgebed.
  Deze twee bid je ook als je op reis bent. De profeet salallaaho 'alayhi wa sallem zegt: "De twee rak'ah (voor) fajr zijn beter dan het wereldse leven en wat zich daarop bevindt." [al-Boecharie]

  4 voor het dohrgebed.
  2rak'ah dan weer 2 rak'ah.

  2 na het dohrgebed.

  2 na het magrebgebed.

  2 na het ishagebed.

  Verduidelijking:
  Met vóór het gebed wordt voor het verrichten van het verplichte gebed bedoelt maar nadat de tijd van het gebed is binnengetreden. Dus als dohr bv. om 13.45 is, bid je de sunnah na deze tijd. En zo ook met de sunnah van fajr.

  De volgende hadeeth van de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem verduidelijkt het belang van de vrijwillige gebeden:


  "Het eerste waarover de dienaar op de dag des oordeel verantwoording af zal leggen van zijn daden is zijn gebed. Als het correct is, dan behoort ie tot de succesvolle en als het incorrect is behoort ie tot de verliezers. Als ie tekortkomingen heeft in zijn verplichte gebeden zegt Allah: 'kijk of mijn dienaar vrijwillige gebeden heeft', dan wordt daarmee de tekortkoming gevuld." [Tirmidhi]

  Wie van ons heeft geen tekortkomingen in zijn verplichte gebeden!

  Nadat de moslim zijn verplichtingen naar Allah de meest Verhevene nakomt (zoals de vijf verplichte gebeden bv.), besteedt ie tijd aan het verrichten van vrijwillige goede daden.

  De profeet salallaaho 'alayhi wa sallem overlevert van zijn Heer:

  "Het meest geliefde waarmee Mijn dienaar dichter tot Mij komt, is hetgeen Ik verplicht heb gesteld. En mijn dienaar is net zolang bezig met het verrichten van vrijwillige daden om dichter tot Mij te komen, totdat Ik van hem hou." [al-Boecharie]

  Als je in deze gezegende maand niet dichter tot Allah komt met het verrichten van vrijwillige goede daden, wanneer ga je dat dan doen?

 10. #10
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Ramadanapp nr.9

  Vraag en antwoord: vrouwenzaken.

  1e Vraag: Als de menstruatie van de vrouw overdag ophoudt, moet zij dan de rest van de dag vasten?

  Antwoord: Nee, zij mag de rest van de dag gewoon eten. Zij zal die dag sowieso moeten inhalen dus heeft het vasten van de rest van de dag niet veel zin voor haar.

  4/491.

  2e Vraag: Als het menstruatiebloed stopt met vloeien voor fajr, maar pas na fajr de wassing wordt verricht?

  Antwoord: Zodra ze er zeker van is dat het bloed is gestopt voor fajr (al is het slechts een minuut), doet ze de intentie om te vasten. Haar vasten is dan geldig, maar ze moet wel haast maken bij de wassing zodat ze fajr op tijd bidt.

  4/474.

  3e Vraag: De zwangere vrouw die uit vrees voor haarzelf of haar kind niet vast, en zo ook de vrouw die borstvoeding geeft, wat is het oordeel daarvan?

  Antwoord: De zwangere vrouw die fit en gezond is en voor wie het vasten niet zwaar is voor haar noch invloed heeft op haar kind, voor haar is het verplicht om te vasten.

  En de zwangere vrouw die het vasten niet aankan vanwege zwakte of omdat het zwangerschap zwaar voor haar is enz. die mag het vasten verbreken. Helemaal als het schadelijk is voor het kind, dan kan het verboden voor haar zijn om te vasten. En als zij niet vast dan moet ze na de bevalling wanneer ze rein is van kraambloed de dagen inhalen.

  Zo ook de vrouw die borstvoeding geeft, voor haar kan het nodig zijn om te eten en drinken als het vasten haar melk vermindert. Helemaal wanneer de dagen lang zijn in de zomer en de hitte hevig is (shaych leefde in saudi arabie). Ook zij moet dan later de verbroken dagen inhalen.

  4/550.

  4e Vraag: Mag de vrouw pillen nemen die ervoor zorgen dat ze niet menstrueert tijdens ramadan?

  Ik (de shaych) ben van mening dat de vrouw deze pillen niet hoort te gebruiken tijdens ramadan en andere tijden. Het is bekend bij mij middels verklaringen van artsen dat het erg schadelijk is voor de vrouw; voor haar baarmoeder, bloed en aders. En al datgene wat schadelijk is, is niet toegestaan.

  4/640.

  5e Vraag: Verbreekt het proeven van eten het vasten?

  Antwoord: Het proeven van eten verbreekt het vasten niet zolang er niks wordt doorgeslikt. Maar het proeven is slechts voor wanneer dat nodig is, en mocht er dan wat de maag onopzettelijk bereiken, dan is het vasten geldig. Net zoals degene die zijn mondspoelt en iets onbedoeld doorslikt.

  4/728.

  Fatawa shaych al-'Uthaimeen rahimaho Allah.

  Stuur het door; "wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt."

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Labels voor dit Bericht

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •