Pagina 2 van de 3 EersteEerste 123 LaatsteLaatste
Resultaten 11 tot 20 van de 21

Onderwerp: De RamadanApp

 1. #11
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Ramadanapp. nr.10  Tawbah (tonen van berouw)  Van de eigenschappen van de vrome gelovigen is het continu tonen van berouw, iedere keer wanneer zij in zonde vervallen. Zoals Allah over hen vertelt:  "En degenen die, als zij een zedeloosheid begaan hebben, of zichzelf onrecht aangedaan hebben, daarna Allah gedenken en dan vergeving voor hun zonden vragen, en niemand vergeeft de zonden behalve Allah. En zij hebben geen volharding in wat zij deden (aan zonden), terwijl zij weten (dat ze zondig zijn)." Aal 'Imraan 83.  Allah is de meest Barmhartige, de Vergevensgezinde. Het verheugt Allah de meest Verhevene wanneer zijn dienaar naar Hem terugkeert en berouw toont.  De volgende overlevering van de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem verduidelijkt de grote van deze vreugde;  "Allah's vreugde met de tawbah van zijn dienaar is groter dan die van een persoon in een uitgestrekte gevaarlijke woestijn. Al zijn proviand is op zijn kameel. Vervolgens gaat ie slapen en wanneer ie wakker wordt, merkt hij op dat zijn kameel verdwenen is. Hij gaat ernaar op zoek totdat ie niet meer kan van de dorst. Dan zegt hij: 'ik ga terug naar mijn plaats en wacht tot de dood mij bereikt.'  Dan plaats hij zijn hoofd op zijn arm en gaat liggen wachtend op de dood. Plots wordt ie wakker en zijn kameel is terug compleet met de proviand. Allah's vreugde met de tawbah van zijn dienaar is groter dan de vreugde van deze persoon met zijn kameel." [Sahih Moslim]  Denk dat iedereen zich wel kan inbeelden hoe groot de vreugde van deze man wel niet zou zijn. Allah de meest Genadevolle houdt zo veel van onze terugkeer naar Hem, en wij gaan door met zondigen zonder berouw te tonen?  En opdat de tawbah oprecht is, moet ie aan drie voorwaarden voldoen:  1e Spijt hebben van de begane zonde.  De echte gelovige ervaart de zonde als pijn in het hart. Hij heeft pas rust totdat ie oprecht berouw toont. Als dit jouw situatie is beste broeder of zuster, weet dan dat jouw hart nog levende is. Bega je zonden en ervaar je geen spijt, weet dan dat jouw hart stervende is.  2e Laten van de zonde,  Van de tekenen van de oprechte tawbah is dat je niet alleen maar de zonde laat, maar ook afstand doet van de wegen die jou leiden naar deze zonde. Want elke zonde heeft een inleiding. Daarom zegt Allah ook: "en volgt niet de voetstappen van de duivel." al-Baqarah 208  Degene die bv. berouw heeft van het drinken van alcohol, moet niet in een bar gaan zitten of met mensen die drinken.  3e Vastberadenheid om niet weer in die zonde te vervallen.  Veel mensen weerhoudt hen van tawbah de angst om weer in die zonde te vervallen en dan zeggen zij; 'ik blijf liever die zonde verrichten dan dat ik berouw toon en weer terugval.' Dit is één van de listen van de duivel om jou van tawbah te weerhouden, dus wees gewaarschuwd.  Als een zonde ook onrecht bevat naar de mensen toe, zoals diefstal bv. dan komt er een vierde voorwaarde bij (opdat de tawbah oprecht is) en dat is de mensen hun bezittingen teruggeven.  Ga niet door met het verrichten van zonden beste broeder of zuster denkend dat Allah jouw zonden toch niet vergeeft. Als jij oprecht berouw toont door aan de voorgenoemde voorwaarden te voldoen, dan vergeeft Allah jou. Ook al zijn jouw zonden als de bergen in omvang.  Allah zegt: Zeg: "O mijn dienaren die buitensporig (met zonden) tegenover zichzelf waren, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de meest Barmhartige." az Zoemar 53.  En de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem zegt: "Degene die berouw toont van een zonde, is als degene die geen zonde heeft." [ibn Maajah]  Grijp deze gezegende maand aan om oprecht berouw te tonen, de maand waarin de poorten van de hemel zijn geopend en de poorten van de hel zijn gesloten en de duivels zijn geketend. Maak haast; je weet niet wanneer de dood jou overvalt!  "En vreest Allah en weet dat u Hem zult ontmoeten."
  al-Baqarah 223.  Stuur het door; "wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]

 2. #12
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Ramadanapp nr.11

  Ken jouw profeet!

  Het is niet gepast om als moslim niets te weten over onze nobele profeet Mohamed salallaaho 'alayhi wa sallem. Dit terwijl wij van andere 'persoonlijkheden' alle details kennen.

  Van de grootste gunsten die de mensheid heeft gekend is de zending van deze edele profeet salallaaho 'alayhi wa sallem.

  Allah zegt: "Voorzeker, Allah gaf een grote gunst aan de gelovigen, toen Hij tot hen een boodschapper uit hun midden stuurde." Aal 'Imraan 163.

  De profeet salallaaho 'alayhi wa sallem is geboren in de stad Mekka, 15 eeuwen geleden en stamt af van Quraish. Één van de meest vooraanstaande stammen van de Arabieren.

  Zijn moeder heet Aminah en zijn vader heet 'Abdullah.

  Zijn vader stierf toen de profeet nog in de buik van zijn moeder zat, of niet lang na zijn geboorte. Hij groeide dus op als weeskind.

  Tot zijn vierde levensjaar verbleef hij bij zijn zoogmoeder genaamd Halima op het platteland. Het was de gewoonte van de Arabieren om hun kinderen te laten zogen buiten de stad, om zo in een gezonde omgeving op te groeien. Toen het voorval met de engel Jibriel gebeurde waarbij zijn hart werd gereinigd, bracht Halima hem terug naar zijn moeder.

  En twee jaar later overleed zijn moeder Aminah, dus toen de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem zes jaar oud was.

  Daarna kwam hij onder de hoede van zijn opa 'Abdulmottalib en werd hij verzorgd door een vrouw genaamd Um Aymen.

  Zijn opa stierf twee jaar later, toen de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem acht jaar oud was. En vlak voor zijn overlijden vroeg hij zijn zoon - Abu Taalib - om de profeet na zijn overlijden onder zijn hoede te nemen.

  Dus toen kwam hij onder de hoede van zijn oom Abu Taalib terecht, die erg veel van de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem hield. En de profeet continu in bescherming nam toen hij de boodschap begon te verkondigen en zijn volk hem daarvan wou belemmeren.

  Op zijn 25e trouwde hij met Khadija -radia Allaho 'anhaa- . De profeet reisde naar waar nu het huidige Syrië is om handelswaar voor haar te verkopen, en de jongen die hem daarin vergezelde vertelde Khadija daarna over wat hij zag van zijn vrome manieren. Hierop wenste zij met hem te trouwen.

  Al zijn kinderen zijn afkomstig van Khadija, behalve zijn zoon Ibrahim. Hij had met Khadija vier dochters en twee zoons. Zijn dochters waren: Zayneb, Roqayah, Um Keltoem en Fatima. Zijn zoons met haar waren: al-Qaasim en 'Abdullah.

  De profeet salallaaho 'alayhi wa sallem stond vóór het profeetschap al bekend bij zijn volk om zijn vrome manieren. Zijn bijnaam was 'de betrouwbare'.

  Allah had hem vóór het profeetschap al behoed van het slechte; hij deed niet mee met de gewoontes van zijn volk, zoals veelgoderij en het drinken van alcohol. Maar was ver verwijderd daarvan.

  Dit is in beknopte woorden onze profeet salallaaho 'alayhi wa sallem vóór het profeetschap.

  Wordt vervolgt....

  Stuur het door; "wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]

 3. #13
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20

  Ramadanapp nr.12


  Ken jouw profeet!

  (vervolg)

  Toen de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem veertig jaar oud was, begonnen de tekenen van profeetschap. Zo kwamen de dromen die hij zag precies uit.

  En hij kreeg de neiging om zich af te zonderen van zijn volk om Allah te gedenken. Hij nam proviand mee en zonderde zich af in een grot voor een periode om dan weer naar zijn vrouw Khadija terug te keren.

  Tot op een dag, in de maand ramadan afgezonderd in de grot, de engel Jibriel plots tot hem kwam. Hij zei tegen de profeet: "Lees!, profeet antwoordde: "Ik ben niet van die kunnen lezen." (onze nobele profeet was analfabeet, van de wijsheden hierachter is dat zijn volk hem zo niet kan beschuldigen dat ie de Qoraan zelf heeft geschreven).

  De engel drukte hem stevig tegen zich aan liet hem los (zodat de profeet beseft dat het geen droom is) en zei nogmaals: "Lees!" De profeet herhaalde hetzelfde antwoord. Dit drie keer totdat de engel de eerste vijf verzen van hoofdstuk al-'Alaq aan hem openbaarde.

  Hierop keerde de profeet hevig trillend terug naar zijn vrouw Khadija en vertelde haar het nieuws. Zij stelde hem gerust en zei tegen hem dat iemand met zulke vrome eigenschappen als hem nooit door Allah zal worden vernederd.

  Na een periode kwam de engel weer tot de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem en vertelde hem dat Allah hem heeft verkozen tot Zijn boodschapper en openbaarde hem de eerste verzen van hoofdstuk al-Moddathir. Waarin ie werd opgedragen om de boodschap te verkondigen.

  Hierop begon de profeet met het verkondigen van de islam aan de mensen om hem heen, niet in het openbaar. Van de eerste mensen die in hem geloofden waren zijn vrouw Khadija, zijn vriend Abu bakr, zijn neefje 'Ali (zoontje van zijn oom Abu Taalib) en anderen.

  Na drie jaar begon de profeet met het verkondigen van de islam in het openbaar.
  Hij vertelde zijn volk dat ie de boodschapper van Allah is en gebood hen om veelgoderij (shirk) te laten en alle aanbiddingen alleen voor Allah te laten zijn (tawheed). Hierop werd hij bespot en voor allerlei dingen uitgemaakt. Zijn volgelingen werden onderdrukt en pijn aangedaan.

  Na het 10e jaar van profeetschap, dus op zijn 50e, overleed zijn oom Abu Taalib en kort daarna zijn geliefde vrouw Khadija. Dit maakte veel indruk op onze nobele profeet. Zijn oom was een vooraanstaande en gerespecteerde man bij zijn volk, waardoor de profeet door kon gaan met het verkondigen. Na zijn overlijden werd dat moeilijker.

  Zijn vrouw was een steun voor hem in de moeilijke tijden die hij meemaakte met het verkondigen. Hij hield zoveel van haar, dat hij na haar dood soms een schaap slachtte en het vlees verdeelde onder de vriendinnen van Khadija.

  In ditzelfde jaar vond de grote gebeurtenis van al-Israa & Mi'raaj plaats. al-Israa is de nachtreis die de profeet maakte van Mekka naar de al-Aqsa moskee in Palestina. al-Mi'raaj is de opstijging van de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem naar de hemel. Hier werd het gebed verplicht gesteld direct door Allah aan de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem zonder tussenkomst van de engel Jibriel. Dit duidt aan hoe belangrijk het gebed is bij Allah de meest Verhevene.

  Wordt vervolgt...

  Stuur het door; "wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]

 4. #14
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Ramadanapp nr.13  Ken jouw profeet!  (vervolg)  In het 11e jaar van profeetschap kwamen mensen uit Medina naar Mekka voor het verrichten van de hadj. De profeet salallaaho 'alayhi wa sallem ontmoette toen zes van hen en nodigde ze uit naar de islam, waarop zij moslims werden. Zij beloofden de profeet om de islam aan hun volk te verkondigen en hem het komend jaar weer te ontmoetten.  In Medina woonden destijds veel joden en zij hadden het weleens over een langverwachte profeet en dat zijn tijd is aangebroken. Dus de twee grote stammen in Medina van de niet-joden, Aows en Gazraj, hadden al gehoord van de komst van de profeet.  In het 12e jaar van profeetschap ontmoette de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem zoals afgesproken 12 mensen van Medina tijdens de hadj in Mina. Waarvan vijf van de eerste ontmoeting. Hij onderwees hen de islam en stuurde met hen Mos'ab ibn 'Umair -radia Allaho 'anho- mee naar medina om de islam daar te verkondigen en de mensen te onderwijzen. Hij slaagde daar goed in en de islam verspreidde zich in Medina.  Het jaar daarop, 13e jaar van profeetschap, kwam een grote groep van Medina voor de hadj. De profeet salallaaho 'alayhi wa sallem ontmoette 73 van hen s'nachts in het geheim in Mina. Één van die groep nam het woord en toonde de bereidheid van zijn volk om hun levens te geven voor de steun van de profeet.  Hierop sloot de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem met hen een verbond waarin o.a. stond dat ze hem zullen steunen wanneer ze (de profeet en moslims in Mekka) naar hen verhuizen.  Zo begonnen de moslims massaal te verhuizen naar Medina en lieten al hun bezittingen achter in Mekka, omwille van hun geloof. Zij werden in Mekka onderdrukt door de polytheïsten (moshrikien) en werden belemmerd met het praktiseren van hun geloof.  De profeet salallaaho 'alayhi wa sallem verhuisde als één van de laatste in gezelschap van zijn dierbare vriend, Abu Bakr -radia Allaho 'anho-. De dag van deze verhuizing is later door 'Omar -radia Allaho 'anho- aangesteld als eerste dag van de islamitische kalender. Wij leven nu in het jaar 1433, dus deze verhuizing van de profeet naar Medina vond 1433 jaar geleden plaats.  De profeet salallaaho 'alayhi wa sallem trad eerst het plaatsje Quba binnen, wat destijds net buiten de stad Medina lag. Hij verbleef daar vier dagen en bouwde ondertussen de Quba moskee; de eerste moskee in de islam.  Vervolgens ging ie richting Medina, waar de mensen iedere dag op de uitkijk stonden om de laatste der profeten te ontvangen. Toen ze hem eenmaal in het vizier hadden, werd ie massaal ontvangen en er was overal in de stad lofprijzing voor Allah te horen.  Wordt vervolgt....  Stuur het door; "wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]

 5. #15
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Ramadanapp nr.14

  Ken jouw profeet!

  (vervolg)

  Toen de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem eenmaal was gevestigd in Medina, begon ie met het bouwen van zijn moskee. Één gebed in deze gezegende moskee is beter dan 1000 gebeden in een andere moskee, behalve de masjid alharaam te Mekka.

  Hij bouwde de kamers van zijn twee vrouwen, 'Aicha en Sawdah -radia Allaho 'anhomaa-, gelijk naast de moskee. Hij had destijds alleen deze twee vrouwen, de rest trouwde hij later.

  De mensen die van Mekka naar Medina verhuisden worden al-Mohaajiroen genoemd en de mensen die hen ontvingen in Medina zijn de Ansaar. De Ansaar ontvingen de Mohaajiroen als naaste familie en waren zelfs bereid om hun bezittingen met hen te delen.

  De eerste veldslag die de moslims hadden met de polytheïsten was de veldslag van Badr in het 2e jaar na de hidjrah (verhuizing). In de plaats Badr 150 km buiten Medina.

  Zo volgden verschillende veldslagen totdat in het 8e jaar van de hidjrah de moslims Mekka veroverden. Hun geliefde geboortestad waar ze uit werden verdreven. Deze overwinning was van enorme betekenis voor de moslims.

  Toen de andere polytheïsten buiten Mekka deze verovering aanschouwden, beseften zij zich dat Mohammed salallaaho 'alayhi wa sallem de ware boodschapper van Allah is en dat hij met het ware geloof is gekomen.

  Het jaar daarop, 9e jaar van de hidjrah, kwamen de Arabische stammen massaal naar Medina toe om hun bekering tot de islam mee te delen.

  Het jaar daarop, 10e jaar van de hidjrah, gaf de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem te kennen de hadj te gaan verrichten. Hierop verzamelden zich meer dan 100.000 man in Medina, om samen met de laatste der profeten hadj te verrichten.

  Deze bedevaart van de profeet staat bekend als de afscheidsbedevaart, omdat het als afscheid was van de mensen voor zijn dood. Daarom zei hij ook meerdere keren tijdens de hadj, "neem jullie (hadj) rituelen van mij over, misschien dat ik er na dit jaar niet meer ben."

  Op de dag van van 'Arafah openbaarde Allah het volgende vers aan de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem:

  "Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de islam voor jullie als godsdienst gekozen." al Ma'idah vers 3.

  Dit vers geeft indirect aan dat het einde van het leven van de profeet nabij is, zijn taak was immers het verkondigen van Allah's godsdienst en Allah heeft te kennen gegeven dat de godsdienst is vervolmaakt.

  Twee maanden na zijn terugkeer van de hadj, 11e jaar van hijdrah, begon de ziekte van de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem met barstende hoofdpijn. En later ook hevige koorts, dat werd steeds erger totdat de profeet niet meer in staat was om het gezamenlijke gebed bij te wonen en Abu Bakr aanstelde als imam. Hij stierf maandagochtend op 63jarige leeftijd.

  Dertien jaar lang verkondigde hij de boodschap in Mekka en tien jaar in Medina. Onze profeet salallaaho 'alayhi wa sallem en sahaabah (zijn metgezellen) hebben hun zielen en bezittingen gegeven voor het verkondigen en praktiseren van dit geloof. En nu keren velen van ons dit geloof de rug toe?

  Ook na de dood van de profeet gingen de sahaabah gretig door met het verkondigen van de islam. Zij veroverden de twee verreweg grootste machten in die tijd; het Romeinse en Perzische rijk. Krachtig als zij waren in hun geloof.

  Moge Allah de meest verhevene onze nobele profeet en de sahaabah de beste beloning geven voor het verkondigen van dit geloof.


  Twitter
  @abulfadlmedina

  Abulfadl

  Student aan de universiteit van Medina, Saudi Arabië.

 6. #16
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10
  Masha Allah. Ik heb me ook geabonneerd op de Ramadanapp en het is echt super handig en zeer leerzaam.
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 7. #17
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Dat klopt beste broeder,moge Allah de poorten der kennis voor ons openen en ons constant leiden.

  Wassalam

 8. #18
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Ramadanapp nr.15

  Betaal je wel zakaat?

  Velen van onze broeders & zusters betalen hun jaarlijkse zakaat niet, niet uit gierigheid maar vanwege onwetendheid!

  Het betalen van de zakaat is de derde zuil van de islam en wordt in heel veel verzen in de Qoraan samen genoemd met het gebed.

  Allah zegt: "En onderhoudt het gebed en geeft de zakaat." Al-Baqarah 43

  Het uitgeven van de zakaat zegent jouw geld, reinigt de ziel van gierigheid en is goedheid naar de armen en behoeftigen.

  Allah zegt: Neem (O Mohamed) van hun bezittingen de zakaat, jij reinigt en zuivert hen daarmee. At Tawbah 103

  Je bent verplicht zakaat te betalen wanneer je aan twee voorwaarden voldoet:

  1e voorwaarde:

  Het bezitten van een bedrag dat boven de minimumgrens valt (nisaab). Deze nisaab is de waarde van 85 gram goud of 595 gram zilver. Het beste is om zilver als meetstaaf aan te houden, omdat zilver veel goedkoper is en dat in het voordeel van de armen is.

  Dus als we bv. kijken op www.goudmarkt.nl/zilverprijs, dan zien we dat de prijs van 1 gram zilver 0,72 eurocent is. Dit keer 595 is 428 euro. Wanneer jij een bedrag bezit vanaf deze 428€ ben jij zakaatplichtig.

  Ongeacht of de persoon die dit bedrag bezit jong of oud is, man of vrouw, geestelijk gezond is of niet. Het recht van de armen is gebonden aan het bedrag boven de nisaab en niet aan de eigenaar.

  2e Voorwaarde:

  Je bent pas zakaatplichtig over dit bedrag dat boven de nisaab uitkomt, wanneer jij een jaar in het bezit bent van dit bedrag. Mocht je op 1 Ramadan 2012 in het bezit komen van een bedrag van 700€ (wat boven de minimumgrens valt) dan begint 'jouw' jaar vanaf 1 Ramadan 2012.

  Als dat bedrag boven de nisaab blijft (dus 428€) tot 1 Ramadan 2013 betaal je 2,5% over het op dat moment aanwezige geld. Dus heb je bv. 200€ uitgegeven door het jaar heen en heb je 500€ over op 1 Ramadan 2013, dan betaal je daar 2,5% over.

  Mocht dat bedrag op 1 Ramadan 2013 bv. 300€ bedragen (wat onder de minimumgrens is) dan hoeft daar geen zakaat over te worden betaalt. Wanneer je weer in het bezit komt van een bedrag boven de minimumgrens gaat 'jouw' jaar weer in.

  Extra verduidelijking:

  Het komt veel voor dat je verschillende keren in het jaar in het bezit komt van bedragen boven de minimumgrens, zoals je salaris bv. Dus dan zou je in principe voor elk bedrag (boven de nisaab) moeten bijhouden wanneer een jaar voorbij is gegaan om vervolgens de zakaat te betalen.

  Het is dan makkelijker om één datum aan te houden, waarop je jouw zakaat betaalt over al het aanwezige geld (uiteraard als het boven de nisaab is). De zakaat die je dan betaalt over bedragen die je nog geen jaar bezit, wordt beschouwd als vooruitbetaalde zakaat. En het is toegestaan om jouw zakaat vooruit te betalen.

  Nadat insha Allah duidelijk is geworden hoe de zakaat wordt berekend, rest nog een belangrijk vraagstuk. En dat is; aan wie hoor ik deze zakaat te geven?

  Dit vraagstuk wordt insha Allah in de komende app behandelt.

  Stuur het door; "wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]

  Ps. Dit emailadres is uitlsuitend bedoeld voor het verwerken van aanmeldingen, gelieve geen andere mailtjes te ontvangen.

  Wenst u ook deze 'Ramadanapps' te ontvangen, meld u dan aan via abulfadlmedina@gmail.com

  Twitter
  @abulfadlmedina

  Abulfadl

  Student aan de universiteit van Medina, Saudi Arabië.

  15 Ramadan 1433.

 9. #19
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Ramadanapp nr.16  Laatste tien dagen van Ramadan.
  Beste broeders & zusters, vandaag zijn de laatste tien dagen van Ramadan aangebroken.
  Deze tien dagen hebben een grote verdienste bij Allah de meest Verhevene. Het was de gewoonte van onze nobele profeet salallaaho 'alayhi wa sallem om de laatste tien dagen van deze gezegende maand extra goed te benutten.
  'Aicha radia Allaho 'anhaa overlevert dat de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem zich in de laatste tien dagen van Ramadan meer inspande voor de aanbidding dan andere dagen. [Sahih Moslim]
  Hij was gewoon om als de laatste tien dagen aanbraken zijn vrouwen wakker te maken zodat ook zij deze gezegende nachten in aanbidding door brachten. Dit geeft des te meer aan hoe groot de verdienste van deze nachten is.
  In deze laatste tien dagen bevindt zich een nacht die beter is dan 1000 maanden! Deze nacht is Lailatoelqadr.
  Allah zegt:
  Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle nacht (Lailatoelqadr).
  En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is?
  De Waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.

  Soerah Al Qadr vers 1 t/m 3.
  Het is niet bekend op welke dag deze gezegende nacht valt, dit motiveert de moslim om iedere nacht van de laatste tien dagen goed te benutten. Wel is de kans groter op de oneven nachten.
  Dus de 21e (nacht van vandaag), 23e, 25e enz.. Met nacht wordt de tijd van zonsondergang tot de dageraad (fajr) bedoeld.
  En de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem zegt: "Wie Lailatoelqadr staat (in gebed), diens voorgaande zonden worden vergeven." [al-Boecharie]
  Ontneem jezelf deze grote beloning niet door een Taraweeh gebed te missen in deze laatste tien nachten.
  'Aicha radia Allaho 'anhaa vroeg de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem: 'Als ik wist welke nacht Lailatoelqadr zou zijn, wat dien ik dan te zeggen?' De profeet zei, zeg: "O Allah U bent Vergevensgezind en houdt van vergeven; vergeef mij." [Ibn Maajah]  De smeekbede in het Arabisch:  اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي  Wij dienen deze smeekbede vaak te herhalen in deze gezegende nachten, in navolging van het advies van onze profeet. En hopend op Allah's vergiffenis.
  Beste broeder of zuster: heb je het gevoel dat je de voorgaande 20 dagen van Ramadan niet hebt doorgebracht zoals het hoort en zoals Allah daar tevreden mee is?
  Dan is de kans voor verbetering nu binnen handbereik.  Grijp deze gezegende dagen & nachten aan om dichter tot Allah te komen met het verrichten van de Taraweeh (gezamenlijke nachtgebed), smeekbedes en het reciteren van de Qoraan.  Weet dat er een dag zal komen waarop mensen blij zullen zijn wanneer zij de grote beloning van hun goede daden aanschouwen, en dat anderen minder blij zullen zijn. Het is aan jou om te beslissen bij welke van de twee jij wilt behoren.  Stel je eens voor dat jij in deze gezegende dagen Allah's tevredenheid en welbehagen bereikt en Hij jou geluk schenkt in dit leven en eeuwig geluk in het hiernamaals...
  Stuur het door; "wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]
  Wenst u ook deze 'ramadanapps' te ontvangen, meld u dan aan door een leeg mailtje naar abulfadlmedina@gmail.com te versturen.
  Twitter

  @abulfadlmedina
  Abulfadl
  Student aan de universiteit van Medina, Saudi Arabië.
  20 Ramadan 1433.

 10. #20
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Ramadanapp nr.17

  'Ied (suikerfeest) & Zakaat al-fitr

  Het is bijna zover, zaterdag of zondag is 'Ied.

  Na een maand van vasten, nachtgebed en allerlei andere aanbiddingen nemen wij afscheid van deze gezegende maand.

  Hopend dat Allah de meest Verhevene onze daden accepteert en onze tekortkomingen vergeeft.

  Eén van de kenmerken van de vrome gelovigen is dat zij na het verrichten van goede daden vrezen dat het niet van hen wordt geaccepteerd.

  De sunnah op deze dag is om vóór vertrek naar het 'Iedgebed wat dadels te nuttigen, het beste is een oneven aantal. [al-Boecharie]
  Als er geen dadels zijn, eet je iets anders.

  Een andere sunnah is om veel Takbeer (prijzen van Allah's grootheid) te doen onderweg naar de moskee en wachtend op het 'Iedgebed. Je zegt bijvoorbeeld:

  الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر و لله الحمد

  Allaho akbar, Allaho akbar, Laa ilaha illa Allah. Allaho akbar, Allaho akbar wa lilahi alhamd

  Ook is het sunnah om op de terugweg van de moskee naar huis een andere weg te nemen dan de heenweg. [al-Boecharie]

  Verder dient iedere moslim, jong of oud, de Zakaat al-fitr uit te hebben gegeven vóór het 'Iedgebed.

  Zodat ook de armen op deze dag de vreugde van de moslims delen.

  Deze Zakaat al-fitr bedraagt 3 kilo aan voedsel wat gewoonweg wordt genuttigd in het land. In Marokko volstaat 3 kilo aan graan bv.

  Deze zakaat betaal je voor jezelf en de mensen die jij onderhoudt (vrouw en kinderen) en dient als eten te worden uitgegeven en niet als geld.

  Wel is het toegestaan om iemand geld te geven zodat hij daar eten mee koopt om het vervolgens onder de armen te verdelen.

  Deze Zakaat al-fitr mag vanaf twee dagen voor 'Ied worden uitgegeven (28e van Ramadan) en uiterlijk tot aanvang van het 'Iedgebed.

  Houdt rekening met onze bekeerde broeders en zusters zodat ook zij de 'Ied als een bijzondere dag ervaren.

  Een idee is om de bekeerden bij jouw in de buurt met 'Ied thuis uit te nodigen, al is het maar voor een kopje thee.

  Verder is het sterk aanbevolen om zes dagen van de maand Shawwaal (de maand na Ramadan) te vasten. Maar wel nadat eventuele gemiste dagen van Ramadan zijn ingehaald.

  De profeet salallaaho 'alayhi wa sallem zegt over de verdienste hiervan:

  "Wie Ramadan vast en vervolgens zes dagen van Shawwaal, dan is het net alsof ie eeuwig heeft gevast." [Sahih Moslim]

  Deze zes dagen hoeven niet perse achtereenvolgend te worden gevast, het mag ook verdeeld over de maand Shawwaal.

  Weet dat we afscheid nemen van deze gezegende maand, maar niet van de aanbidding!

  Wij gaan door met het aanbidden van Allah tot aan de dood. Zoals Allah zegt:

  "En aanbid jouw Heer totdat het zekere (de dood) tot jou komt." Al-Hidjr 99

  En omdat wij niet weten wanneer de dood ons komt, moeten wij continu bezig zijn met hetgeen Allah tevreden stelt.

  Wees niet van degenen die na Ramadan terugvallen in het verwaarlozen van het gebed en andere verplichtingen. Maar wees standvastig met het praktiseren van jouw geloof.

  Beste broeders en zusters: de 'Ied is een dag van vreugde, en dat mag je laten blijken door je beste kleding te dragen. En door de moslims te feliciteren met woorden als 'Ied Moebaarak e.d.

  Tot slot wens ik iedereen een gezegende 'Ied toe en vraag ik Allah de meest Barmhartige om ons geluk te schenken in dit wereldse leven en in het hiernamaals.

  Ps. Dit was de laatste van de serie 'ramadanapps'.

  Mochten deze als profijtvol zijn ervaren, dan is dat door Allah's gunst alleen.

  En zo niet dan is dat door mijn tekortkomingen, ik vraag Allah om Zijn vergiffenis hiervoor.

  Het idee is om verder te gaan met het regelmatig berichten over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot de Islam.

  U kunt zich hiervoor aanmelden door een leeg mailtje te versturen naar abulfadlmedina@gmail.com

  Wie al aangemeld was voor de 'ramadanapps' hoeft zich niet nogmaals aan te melden.

  Stuur het door; "wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]

  Twitter
  @abulfadlmedina

  Abulfadl

  Student aan de universiteit van Medina, Saudi Arabië.

  28 Ramadan 1433.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Labels voor dit Bericht

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •