Resultaten 1 tot 7 van de 7

Onderwerp: Hoe werd ik geleid naar de Tawhied en het Rechte Pad

 1. #1

 2. #2
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Deel 1: Hoe werd ik geleid naar de Tawhied en het Rechte Pad

  Door de nobele Shaykh Mohammad ibn Djamiel Zienoe


  - moge Allah hem behouden -
  Voorwoord
  Voorwaar, alle lof is aan Allah. Wij prijzen Hem, wij vragen Hem om hulp en wij vragen Hem om vergeving. En wij zoeken onze toevlucht bij Allah tegen de kwaadheden van onze zielen en de slechtheden van onze daden. Wie Allah leidt, niemand kan hem doen dwalen, en wie Hij doet dwalen, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen ware god is die het recht heeft aanbeden te worden dan Allah, alleen en zonder deelgenoten, en ik getuig dat Mohammad - sallallahoe 'alayhi wa sallam - Zijn dienaar en Boodschapper is.

  Vervolgens: ik ontving een brief van een Turkse student uit de stad Konya, en daarin stond het volgende:


  "Aan Mohammad ibn Djamiel Zienoe, docent aan Daar al-Hadieth al-Khayriyyah in het geëerde Mekkah. De vrede, Barmhartigheid en zegeningen van Allah zijn met u.

  Edele leraar. Ik ben een student aan de Faculteit van Sharie'ah(1) in Konya, en ik heb uw boek "De Islamitische Geloofsleer (Scriptie)" genomen en dit vertaald naar de Turkse taal. Maar om het boek te drukken heb ik uw biografie nodig, en ik wil graag dat u deze informatie opstuurt naar het volgende adres. Bij voorbaat dank en de vrede zij met degene die de Leiding volgt.

  Bilal Barumci"


  En een aantal broeders van onder de studenten van de kennis verzochten mij om het verhaal van mijn leven op te schrijven, de verschillende stadia die ik heb doorlopen vanaf mijn jeugd tot aan mijn huidige leeftijd van over de 70 jaar(2), en hoe ik geleid werd naar de correcte Islamitische geloofsleer, de geloofsleer van as-Selef as-Saalih (de Vrome Voorgangers), die gefundeerd is op het bewijs uit de Edele Qor-aan en de authentieke overleveringen. En dit is een grote gunst, die enkel gekend wordt door degenen die deze geproefd hebben.

  De Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft de waarheid gesproken toen hij zei:

  ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً

  "Hij heeft de smaak van al-Iemaan (Geloof) geproefd: degene die tevreden is met Allah als Heer, met de Islaam als religie en met Mohammad als Boodschapper."
  [Overgeleverd door Moeslim.]

  Wellicht zal de lezer in dit verhaal een lering en profijtelijke lessen vinden die voor hem de Waarheid van de valsheid onderscheiden. Ik vraag Allah om er de Moslims profijt mee te schenken en het zuiver voor Zijn Edele Aangezicht te laten zijn.

  Mohammad ibn Djamiel Zienoe

  1/1/1415 H.
  __________________________________________________ __________  De Geboorte en Opvoeding

  Ik werd geboren in de stad Halab (Aleppo) in Syrië in het jaar 1925 na Chr. volgens het paspoort, wat overeenkomt met 1344 H. en ik ben nu 73 jaar oud. Toen ik ongeveer tien jaar oud was, ging ik naar een speciale school en leerde lezen en schrijven.

  Daarna ging ik naar Madrasah "Daar al-Hoeffaadh" waar ik vijf jaar bleef en de Qor-aan van buiten leerde, samen met tadjwied (intonatie van de Qor-aan).

  Vervolgens ging ik naar een school in Halab genaamd "al-Koelliyyah ash-Shar'iyyah at-Tadjhieziyyah", die inmiddels at-Thaanawiyyah ash-Shar'iyyah heet en onder de Islamitische Fondsen valt. Deze school onderwees de religieuze en moderne wetenschappen: ik studeerde er tafsier (interpretatie van de Qor-aan), Hanafie fiqh (wetleer van de Hanafie wetschool), nahw (grammatica), sarf (morfologie), geschiedenis, de hadieth en zijn wetenschappen, en andere religieuze wetenschappen.

  En van de moderne wetenschappen studeerde ik natuurkunde, scheikunde, wiskunde, de Franse taal, en andere wetenschappen waar de Moslims lange tijd geleden bedreven in waren, zoals algebra.

  * Ik herinner me dat ik de wetenschap van Tawhied studeerde uit een boek genaamd "al-Hoesoen al-Hamiediyyah", dat vooral de nadruk legt op Tawhied ar-Roeboebiyyah (Eenheid van de Heerschappij) en het bevestigen dat deze wereld een Schepper en een Heer heeft. Later werd het mij duidelijk dat dit een fout is die begaan wordt door vele Moslims, schrijvers, universiteiten en scholen die de religieuze wetenschappen onderwijzen, want de afgodendienaren die door de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - werden bestreden, erkenden dat Allah hun Schepper is. Allah - Verheven is Hij - zegt:

  وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ
  En als jij hun vraagt wie hen geschapen heeft, dan zullen zij waarlijk zeggen: "Allah." Hoe keren zij zich dan af?

  [ Soerah az-Zoekhroef 43:87 ].

  Zelfs de Shaytaan (Satan) die door Allah vervloekt werd, erkende dat Allah zijn Heer is. Allah - Verheven is Hij - zegt over hem:

  قَالَ رَب بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَينَنَّ لَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ
  Hij zei: "Mijn Heer, omdat U mij misleid heeft, zal ik voor hen (de weg van de dwaling) versieren op aarde
  [ Soerah al-Hidjr 15:39 ].

  * Wat Tawhied al-Oeloehiyyah (Eenheid van de Aanbidding) betreft, die het fundament is waar de Moslim door gered wordt, die studeerde ik niet en ik wist er niets van af, net zoals de rest van de scholen en universiteiten die deze niet onderwezen en wiens studenten er niets van af weten.

  Dit terwijl Allah - Verheven is Hij - alle Boodschappers gebood om hier naar uit te nodigen, en het Zegel der Boodschappers Mohammad - sallallahoe 'alayhi wa sallam - nodigde zijn volk hier naar uit, maar zij weigerden en waren hooghartig, zoals Allah over hen zegt:

  إِنَّهُمْ كَانُوۤاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ
  Voorwaar, wanneer er tegen gezegd werd: "Laa ilaaha illallah (er is geen ware god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allah)", waren zij hooghartig

  [ Soerah as-Saaffaat 37:35 ].

  Want de Arabische afgodendienaren kenden de betekenis ervan en wisten dat degene die dit zegt geen ander dan Allah mag aanroepen. De Moslims vandaag daarentegen zeggen het met hun tong, maar roepen anderen dan Allah aan, waardoor zij strijdig handelen met dit woord (laa ilaaha illallah).

  * Wat Tawhied as-Sifaat (Eenheid van de Eigenschappen) betreft, de school gaf valse interpretaties aan de Eigenschappen van Allah, net zoals de rest van de scholen in de meeste Moslimlanden - ongelukkig genoeg.

  En ik herinner me dat de leraar de Woorden van Allah:

  ٱلرَّحْمَـٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ
  De Meest Barmhartige Die boven de Troon verheven is (istawaa)

  [ Soerah Ta Ha 20:5 ].

  Istawaa interpreteerde als istawlaa (overweldigen/bezetten), en als bewijs gebruikte hij de woorden van de dichter:

  قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق
  Bishr heeft istawaa over Irak
  Zonder zwaard en zonder bloed te vergieten


  Ibn al-Djawzie heeft gezegd: "Het is niet bekend van wie deze poëzie afkomstig is." Anderen hebben gezegd dat deze van een Christen komt. En de uitleg van het woord istawaa is gekomen in al-Boekhaarie bij de Woorden van Allah - Verheven is Hij:


  ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ
  Daarna istawaa Hij naar de hemel

  [ Soerah al-Baqarah 2:29 ].

  Moedjaahid en Aboel-'Aaliyah hebben gezegd: "Istawaa betekent zich verheffen en rijzen." (3)

  Is het dan toegestaan voor de Moslim om de woorden van de Taabi'oen(4) in Sahieh al-Boekhaarie te laten en de woorden van een onbekende dichter aan te nemen? En deze verdorven interpretatie die de Verhevenheid van Allah boven Zijn Troon ontkent, is strijdig met de geloofsleer van al-Imaam Aboe Haniefah, Maalik en anderen, want al-Imaam Aboe Haniefah, wiens wetschool zij bestuderen, heeft gezegd:

  "Degene die zegt: "Ik weet niet of mijn Heer boven de hemel of op aarde is," is ongelovig, want Allah zegt:

  ٱلرَّحْمَـٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ
  De Meest Barmhartige Die boven de Troon verheven is

  [ Soerah Ta Ha 20:5 ].

  En Zijn Troon bevindt zich boven de zeven hemelen."(5)

  Ik behaalde het diploma van deze school in het jaar 1948 na Chr., behaalde het diploma van de algemene middelbare school en ik slaagde in de competitie van de delegatie van al-Azhar Universiteit, maar wegens gezondheidsredenen ging ik niet. Dus ging ik naar "Daar al-Moe'allimien" in Halab en werkte als leraar voor ongeveer 29 jaar, vervolgens verliet ik het leraarschap.

  Nadat ik het leraarschap verlaten had, ging ik in het jaar 1399 H. naar Mekkah om de 'oemrah(6) te verrichten en maakte kennis met de eminente Shaykh 'Abdoel-'Aziez ibn Baaz. Toen hij erachter kwam dat ik een Selefie(7) geloofsleer heb, stelde hij mij aan als leraar in de Gewijde Moskee in Mekkah ten tijde van de haddj(8), en toen het seizoen van de haddj voorbij was, stuurde hij me naar Jordanië voor da'wah(9) naar Allah. Dus ging ik en verbleef in de stad ar-Ramthaa in moskee "Salaahoed-Dien", waar ik imaam, preker en onderwijzer van de Qor-aan was. Ook bezocht ik de scholen van het voortgezet onderwijs en geleidde de studenten naar de geloofsleer van Tawhied, waarop zij deze op een goede wijze aanvaardden.

  En door de Gunst van Allah begon ik beknopte en eenvoudige boekjes uit te brengen, waarop deze gunstig werden ontvangen in alle landen van de wereld, en sommige ervan zijn vertaald in het Engels, Frans, Bengaals, Indonesisch, Turks, Urdu en andere talen. En ik heb deze als volgt genoemd:
  "Reeks van Islamitische Richtlijnen"

  Ze hebben een aantal van meer dan twintig boekjes bereikt, waarvan er honderdduizenden zijn gedrukt, en de meeste ervan zijn gratis. De lezer kan de titels en de nummers ervan vinden op de kaft van dit boekje.

  Ik vraag Allah om er de Moslims profijt mee te schenken, en deze zuiver voor Zijn Aangezicht te laten zijn.

  Het volgende deel - in shaa Allah: Deel 2: Ik was een Naqshabandie

  Bron: Kayfahtadayt ilat-Tawhied was-Siraatil-Moestaqiem
  Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki

  __________________________________________________ _

  (1) Voetnoot van de vertaler: Sharie'ah: de Islamitische wetgeving.

  (2) Voetnoot van de vertaler: Deze woorden werden geschreven in het jaar 1415 H., wat dus betekent dat de Shaykh - moge Allah hem behouden - nu (1427 H.) een leeftijd heeft bereikt van over de 82 jaar.

  (3) Zie Sahieh al-Boekhaarie Kitaab at-Tawhied deel 8/175.

  (4) Voetnoot van de vertaler: Taabi'oen: De opvolgers van de Metgezellen van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam.

  (5) Zie Sharh al-'Aqiedah at-Tahaawiyyah, blz. 322.

  (6) Voetnoot van de vertaler: 'Oemrah: Een bezoek aan Mekkah, waarin men de tawaaf (de ommegang rond de Ka'bah) en de sa'y (het zeven keer op en neerlopen tussen de heuvels as-Safaa en al-Marwah) verricht. Het wordt ook wel de kleine haddj genoemd.

  (7) Voetnoot van de vertaler: Selefie: Volgens de methode van as-Selef as-Saalih (de Vrome Voorgangers: de eerste drie generaties van deze Moslimgemeenschap).

  (8) Voetnoot van de vertaler: Haddj: Bedevaart naar Mekkah.

  (9) Voetnoot van de vertaler: Da'wah: Uitnodiging/oproep naar de Islaam.
  Laatst gewijzigd door hassan; 25-05-12 om 19:09.

 3. #3
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Deel 2: Hoe werd ik geleid naar de Tawhied en het Rechte Pad
  Door de nobele Shaykh  Mohammad ibn Djamiel Zienoe  - moge Allah hem behouden -


  Ik was een Naqshabandie(1)


  Van kleins af aan woonde ik de lessen in de moskee en de kringen van dhikr(2) bij. Op een dag werd ik opgemerkt door een Shaykh van de Naqshabandie Orde, dus nam hij me naar een hoek van de moskee en begon me de awraad(3) van de Naqshabandie Orde te geven, maar vanwege mijn jonge leeftijd was ik niet in staat om de awraad die hij me opdroeg uit te voeren. Ik woonde echter wel hun bijeenkomsten bij in de zawaayaa(4), samen met mijn verwanten, en luisterde naar de liederen en gedichten die zij zongen. En wanneer de naam van de Shaykh vermeld werd, begonnen zij met een luide stem te roepen, waarop deze onverwachtse geluiden in de nacht mij stoorden en angst en ziekte bij mij veroorzaakten.  Wanneer ik wat ouder werd, begon een verwante van mij me mee te nemen naar Masdjid al-Hayy al-Akhdar, terwijl hij datgene wat zij "al-khatm" (de afsluiting) noemen, bij zich had. Wij zaten dan in een kring, terwijl één van de Shoeyoekh steentjes over ons uitdeelde, en zei: "De nobele (Soerah al-)Faatihah, de nobele (Soerah al-)Ikhlaas", waarop wij zoveel als het aantal steentjes Soerah al-Faatihah, Soerah al-Ikhlaas, en al-istighfaar (het vragen om vergeving) lazen, evenals gebeden over de Profeet - sallallahoe ?alayhi wa sallam - op de manier die zij uit het hoofd kennen. Wat ik me er nog van kan herinneren, is het volgende: "O Allah, schenkt Uw gebeden aan Mohammad met een aantal gelijk aan het aantal dieren." Dit zeiden zij hardop aan het einde van de dhikr.  Daarna zei de Shaykh die belast was met "al-khatm": "Ar-Raabitah ash-Shariefah" (de Nobele Verbinding), en hiermee bedoelen zij dat zij zich hun Shaykh voor zich inbeelden tijdens de dhikr, omdat zij beweren dat de Shaykh hen verbindt met Allah. Daarop begonnen zij dan te mompelen en te roepen, en werden zij omvangen door een nederigheid en vrees. Een keer zag ik zelfs dat één van hen uit extase van een verhoogde plaats boven de hoofden van de aanwezigen sprong, alsof hij een acrobaat was. Ik was verbaasd over deze handelingen en het geroep wanneer de naam van de Shaykh van de orde genoemd werd.  Op een dag ging ik het huis van deze verwante van mij binnen, waarop ik een lied hoorde van de Naqshabandie Orde, waarin zij zeiden:  Leid mij, bij Allah, leid mij *** Naar de Shaykh van de overwinning, leid mij

  Die de zieke beter maakt *** En de bezetene geneest
  Ik bleef in de deuropening staan en ging niet naar binnen, en vroeg de eigenaar van het huis: "Maakt de Shaykh de zieke beter en geneest hij de bezetene?" Hij antwoordde: "Ja." Daarop zei ik: "De Boodschapper ?Iesa ibn Maryam(5) - ?alayhis-salaam, die door Allah het wonder gegeven werd om de doden te doen herleven en de blinden en melaatsen te genezen, zei: Met de toestemming van Allah." Hij antwoordde: "En onze Shaykh doet dit ook met de toestemming van Allah!" Daarop zei ik: "Waarom zeggen jullie dan niet ?met de toestemming van Allah'?! Wetend dat Allah de enige Genezer is, zoals Ibrahiem(6) - 'alayhis-salaam - zei:  وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ


  En als ik ziek word, dan geneest Hij mij

  [ Soerah ash-Shoe'araa 26:80 ]."


  ________________________________________________

  Aanmerkingen op de Naqshabandie Orde
  1) Deze orde onderscheidt zich door zijn geheime en verborgen awraad, en bevat niet het dansen en klappen dat men bij de andere bekende orden terugziet.
  2) Hun samenkomst op de dhikr, het uitdelen van steentjes, degene die belast is met "al-khatm" en hen opdraagt om dit en dat te zeggen, het plaatsen van de steentjes in een glas water om hier uit te drinken voor genezing, dit alles behoort tot de innovaties die afgekeurd werden door de edele Metgezel ?Abdoellah ibn Mas'oed toen hij de moskee binnenkwam en de mensen in een kring zag zitten met steentjes in hun handen. Eén van hen zei: "Doe honderdmaal tasbieh(7), doe dit en dit zoveel als het aantal steentjes in jullie handen." Daarop zei Ibn Mas'oed afwijzend: "Wat is dit dat ik jullie zie verrichten?" Zij zeiden: "O Aboe ?Abdir-Rahmaan, steentjes waarmee wij de takbier(8), tahliel(9) en tasbieh tellen." Waarop hij zei: "Tel jullie zonden, want ik garandeer jullie dat er niets van jullie hasanaat (goede daden) zal worden verwaarloosd. Wee jullie, o gemeenschap van Mohammad, hoe snel is jullie vernietiging? De Metgezellen van jullie Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - zijn talrijk in omvang, en ziehier, zijn (de Profeets) kleding is nog niet versleten en zijn drinkbeker is nog niet gebroken. Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, ofwel bevinden jullie je op een religie die rechtgeleider is dan de religie van Mohammad, of jullie openen de deur van de dwaling?!" (10)


  En dit is een zeer logische redenering, want deze mensen bevinden zich ofwel op een betere leiding dan de Boodschapper - sallallahoe ?alayhi wa sallam, aangezien zij op de hoogte zijn van een daad die de kennis van de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - niet bereikt heeft, of zij bevinden zich op een dwaling. De eerste veronderstelling is onmogelijk, omdat niemand beter is dan de Boodschapper van Allah - sallallahoe ?alayhi wa sallam, dus blijft enkel de tweede veronderstelling over.  3) "Ar-Raabitah ash-Shariefah" (de Nobele Verbinding): en dat is dat zij zich hun Shaykh voor zich inbeelden tijdens de dhikr, en dat hij naar hen kijkt en over hen waakt. Daarom zie jij hen in nederigheid, roepend met verwerpelijke en onduidelijke klanken. En dit is het niveau van Ihsaan, dat vermeld werd in de woorden van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam:  الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك


  "Al-Ihsaan is dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet, en als je Hem niet ziet, dan voorwaar, Hij ziet jou." (11)  In deze overlevering wijst de Boodschapper - sallallahoe ?alayhi wa sallam - ons erop dat wij Allah zouden moeten aanbidden alsof wij Hem zien, en als wij Hem niet zouden zien, dan voorwaar, Hij ziet ons. Dit is het niveau van Ihsaan dat enkel voor Allah is, maar zij hebben dit aan hun Shaykh gegeven, en dit behoort tot de shirk (afgoderij) die Allah ons verbood met Zijn Woorden:


  وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً


  En aanbidt Allah, en kent Hem in niets een deelgenoot toe

  [ Soerah an-Nisaa 4:36 ].  De dhikr is een aanbidding van Allah en wij mogen Hem geen enkele deelgenoot toekennen, zelfs geen Engel of Boodschapper. En de mashaayikh(12) hebben een lagere rang dan zij, dus is het al helemaal niet toegestaan om hen als deelgenoten toe te kennen! De werkelijkheid is dat het zich inbeelden van de Shaykh tijdens de dhikr ook aanwezig is in de Shaadhilie Orde en andere Soefie orden, zoals zal komen.  4) Het luide geroep van hen wanneer de naam van de Shaykh genoemd wordt, of het vragen van hulp aan een ander dan Allah, zoals Ahloel-Bayt (de familie van de Profeet - sallallahoe ?alayhi wa sallam) of de mannen van Allah, behoort tot de verderfelijke zaken, en behoort zelfs tot de afgoderij die ons verboden werd. Als het roepen wanneer Allah genoemd wordt een verwerpelijke zaak is, omdat het in strijd is met de Woorden van Allah - Verheven is Hij:


  إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ


  De gelovigen zijn slechts degenen wiens harten vrezen wanneer Allah genoemd wordt

  [ Soerah al-Anfaal 8:2 ].  En met de woorden van de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam:  أيها الناس اربعوا على أنفسكم ، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ، إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم


  "O mensen, wees genadig voor jezelf, want jullie roepen niet iemand die doof of afwezig is. Voorwaar, jullie roepen een Alhorende, Nabije, en Hij is met jullie." (13)  Dan is het geroep, de nederigheid en het gehuil tijdens het noemen van de awliyaa (geliefden van Allah) nog verwerpelijker, omdat het wijst op de verheuging van de afgodendienaren, waarover Allah zegt:


  وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ


  En wanneer Allah alleen genoemd wordt, dan raken de harten van degenen die niet in het Hiernamaals geloven vervuld met afschuw, maar wanneer degenen naast Hem worden genoemd, dan verheugen zij zich

  [ Soerah az-Zoemar 39:45 ].  5) Overdrijving met betrekking tot de Shaykh van de Orde, en de overtuiging dat hij de zieken geneest, terwijl Allah - Verheven is Hij - de uitspraak van Ibrahiem - ?alayhis-salaam - vermeld heeft in de Edele Qor-aan:  وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ


  En als ik ziek word, dan geneest Hij mij

  [ Soerah ash-Shoe'araa 26:80 ].  Zie ook het verhaal van de gelovige jongen die smeekbeden verrichtte voor de zieken, waarop Allah hen genas. Toen de hoveling tegen hem zei: "Al deze bezittingen zijn voor jou, als jij mij geneest!", antwoordde de jongen: "Ik genees niemand, het is enkel Allah Die geneest. Als jij in Allah gelooft, zal ik Allah aanroepen en dan zal Hij jou genezen." (14)  6) De dhikr door middel van losse woorden, en dat is door duizenden malen "Allah" te zeggen; dit is hun wird. Dat terwijl deze vorm van dhikr met het woord "Allah" niet overgeleverd is van de Boodschapper van Allah - sallallahoe ?alayhi wa sallam, noch van zijn Metgezellen, noch van de Taabi'oen(15), noch van de Moedjtahid Imaams(16). Echter, het behoort tot de innovaties van de Soefies, want het woord "Allah" is moebtada-(17) maar wordt niet opgevolgd door de khabar(18) ervan, waardoor de woorden gebrekkig zijn. Als iemand de naam 'Oemar telkens zou herhalen, en wij hem zouden vragen: "Wat wil jij van ?Oemar?", maar hij ons slechts antwoordt met de naam "'Oemar, 'Oemar", dan zouden wij zeggen dat hij gestoord is en niet weet wat hij zegt.


  De Soefies gebruiken voor de dhikr door middel van losse woorden de volgende Woorden van Allah als bewijs:


  قُلِ ٱللَّهُ


  Zeg: "Allah."  Maar als zij de Woorden ervoor hadden gelezen, dan zouden zij weten dat er bedoeld wordt: Zeg: "Allah heeft het Boek neergezonden." Het Vers gaat als volgt:


  وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ من شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ... قُلِ ٱللَّهُ


  En zij hebben Allah niet geacht met de achting die Hem toekomt, toen zij zeiden: "Allah heeft niets aan enig mens neergezonden." Zeg: "Wie heeft het Boek neergezonden waar Moesa mee kwam... Zeg: "Allah."


  [ Soerah al-An'aam 6:91 ].  Met andere woorden: Allah heeft het Boek neergezonden.  Het volgende deel - in shaa Allah: Deel 3: Hoe ik overging naar de Shaadhilie Orde  Bron: Kayfahtadayt ilat-Tawhied was-Siraatil-Moestaqiem
  Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki
  _____________________________________________


  (1) Voetnoot van de vertaler: Naqshabandie: Behorend tot de Naqshabandie Orde, één van de vele orden van het dwalende Soefisme.  (2) Voetnoot van de vertaler: Dhikr: Het gedenken van Allah - de Almachtige.  (3) Voetnoot van de vertaler: Awraad: De meervoudsvorm van wird: een dagelijks gedeelte van de Qor-aan dat men leest of gedachtenissen die men uitspreekt.  (4) Voetnoot van de vertaler: Zawaajaa: De meervoudsvorm van zaawiyah: letterlijk betekent het: hoek. Maar in de Soefie termkunde worden er hun plaatsen van bijeenkomst mee bedoeld, waar geïnnoveerde vormen van gedachtenissen, dansen en zingen worden verricht. Het kan ook een kamer zijn, gevestigd bij de graftombe van een "heilige".  (5) Voetnoot van de vertaler: ?Iesa ibn Maryam - ?alayhis-salaam: Jezus, zoon van Maria.  (6) Voetnoot van de vertaler: Ibrahiem - ?alayhis-salaam: Abraham.  (7) Voetnoot van de vertaler: Tasbieh: Het zeggen van "Soebhaan-Allah": Verheerlijkt is Allah en Verheven is Hij boven elk gebrek of tekortkoming.  (8) Voetnoot van de vertaler: Takbier: Het zeggen van "Allahoe Akbar": Allah is de Grootste.  (9) Voetnoot van de vertaler: Tahliel: Het zeggen van "Laa ilaaha illallah": Er is geen ware god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allah.  (10) Hasan (goed), overgeleverd door ad-Daarimie en at-Tabaraanie.  (11) Voetnoot van de vertaler: Overgeleverd door Moeslim (8).  (12) Voetnoot van de vertaler: Mashaayikh: De meervoudsvorm van Shaykh: bezitter van kennis, leraar. Maar hier worden er de meesters van de verschillende Soefie orden mee bedoeld.  (13) Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.  (14) Het verhaal is overgeleverd door Moeslim in zijn Sahieh.  (15) Voetnoot van de vertaler: Taabi'oen: De opvolgers van de Metgezellen van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam.  (16) Voetnoot van de vertaler: Hier worden de bekende Imaams na de Taabi'oen mee bedoeld.  (17) Voetnoot van de vertaler: Moebtada-: Datgene waar men een zin mee begint.  (18) Voetnoot van de vertaler: Khabar: Datgene dat de moebtada- opvolgt en deze verduidelijkt.

 4. #4
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Deel 3: Hoe werd ik geleid naar de Tawhied en het Rechte Pad

  Door de nobele Shaykh  Mohammad ibn Djamiel Zienoe  - moge Allah hem behouden -  Hoe ik overging naar de Shaadhilie Orde


  Ik leerde een Shaykh van de Shaadhilie Orde kennen. Hij had een mooie verschijning en karakter, en hij bezocht mij in mijn huis, en ik bezocht hem in zijn huis. Ik was onder de indruk van zijn zachte woorden, zijn nederigheid en vrijgevigheid, dus verzocht ik hem om mij de wird(1) van de Shaadhilie Orde te geven, waarop hij me de awraad(2) die specifiek van deze Orde zijn, gaf. Hij had ook een zaawiyah(3) waarin sommige jongeren zich terugtrokken en dhikr(4) verrichtten na het vrijdaggebed.  Op een dag bezocht ik hem in zijn huis, en ik zag foto's van vele Shoeyoekh van de Shaadhilie Orde opgehangen aan de muur. Dus herinnerde ik hem aan het verbod op het ophangen van foto's, maar hij gaf geen gehoor, terwijl de overlevering duidelijk - en niet voor hem verborgen - is. En dat zijn de woorden van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam:  إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة

  "Voorwaar, het huis waarin afbeeldingen zitten, wordt niet betreden door de Engelen." (5)  En de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - verbood de afbeeldingen in het huis en hij verbood de mannen om die te maken. (6)  Na ongeveer een jaar wenste ik de Shaykh een bezoekje te brengen, terwijl ik onderweg naar de 'oemrah(7) was, dus nodigde hij mij, mijn zoon en mijn reisgenoot uit voor het avondeten. Na het eten vroeg hij me: "Zou jij wat religieuze liederen (anaashied) willen horen van deze jongeren?", dus antwoordde ik: "Ja." Daarop beval hij de jongeren om zich heen - wiens gezichten gesierd werden door mooie baarden - om te zingen, waarop zij in koor een lied begonnen te zingen, dat op het volgende neerkwam:  "Wie Allah aanbidt uit hoop op Zijn Paradijs en vrees voor Zijn Vuur, die heeft een afgod aanbeden."  Dus zei ik tegen hen: "Allah vermeldde een Vers in de Qor-aan waarin Hij de Profeten aanprees, zeggende:


  إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُواْ لَنَا خاشِعِينَ


  Voorwaar, zij haastten zich in de goede daden en riepen Ons aan met hoop en vrees en waren nederig tegenover Ons

  [ Soerah al-Anbiyaa 21:90 ].  Daarop zei de Shaykh: "Dit gedicht dat zij zingen is van Siedie ?Abdoel-Ghanie an-Naabloesie!" Dus zei ik tegen hem: "Worden de woorden van de Shaykh vóór de Woorden van Allah geplaatst, terwijl deze tegenstrijdig zijn hieraan?!" Toen zei één van degenen die zongen tegen mij: "Sayyidoenaa ?Alie - moge Allah tevreden met hem zijn - heeft gezegd: "Degene die Allah aanbidt uit hoop op Zijn Paradijs, verricht de aanbidding van de handelaren." Ik vroeg hem: "In welk boek ben jij deze uitspraak van sayyidoenaa ?Alie tegengekomen, en is deze authentiek?", waarop hij zweeg. Vervolgens zei ik tegen hem: "Kun je je voorstellen dat 'Alie - moge Allah tevreden met hem zijn - de Qor-aan tegengaat, terwijl hij tot de Metgezellen van de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - en de tien die de blijde tijding van het Paradijs werd gegeven, behoort?" Daarna zei mijn reisgenoot tegen hen: "Allah - Verheven is Hij - prees de gelovigen en omschreef hen als volgt:


  تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ


  Hun zijden verlaten de slaapplaatsen en zij roepen hun Heer aan met vrees en hoop en geven uit van datgene waar Wij hen van voorzien hebben

  [ Soerah as-Sadjdah 32:16 ].  Maar zij waren nog steeds niet overtuigd, dus liet ik het twisten met hen en ging naar de moskee voor het gebed, waarop één van de jongeren mij achtervolgde en zei: "Wij zijn met jullie en de Waarheid bevindt zich bij jullie, maar wij zijn niet in staat om te spreken en tegen de Shaykh in te gaan!" Ik vroeg hem: "Waarom spreken jullie de waarheid niet?", waarop hij zei: "Als wij spreken, zal hij ons uit het huis sturen." En dit is een algemeen Soefie beginsel, want de Shoeyoekh van tasawwoef(8) verbieden hun leerlingen om de Shaykh tegen te werpen, hoe fout hij ook zit, en leren hen hun bekende gezegde: "De moeried(9) die tegen zijn Shaykh 'waarom?' zegt, zal nooit slagen." En hiermee doen zij alsof zij de woorden van de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - niet kennen:  كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون


  "Iedere zoon van Adam is een zondaar, en de beste der zondaren zijn zij die berouw hebben." (10)


  En de woorden van Maalik - moge Allah tevreden zijn met hem: "Van eenieder worden zijn woorden aangenomen en verworpen, behalve de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam."
  _____________________________________________
  De bijeenkomst van salaah over de Profeet  Ik ging met een aantal mashaayikh naar één van de moskeeën om deze bijeenkomst bij te wonen. Wij betraden de kring van dhikr, terwijl zij dansten, elkaars handen beetnamen, op- en neer wiegden, omhoog en omlaag gingen, en: "Allah, Allah" zeiden... Eenieder die zich in de kring bevond, ging in het midden staan en wees met zijn hand naar de aanwezigen, zodat zij nog meer zouden bewegen en wiegen... Totdat het mijn beurt was om in het midden te gaan staan, en hun leider gaf mij een sein om in het midden te gaan staan, zodat ik hun bewegingen en gedans zou doen vermeerderen. Maar één van de mashaayikh die met mij waren, verontschuldigde mij en zei tegen de leider: "Laat hem, hij is zwak," omdat hij wist dat ik niet van dit soort handelingen houd en zag dat ik stilstond en niet bewoog. Dus liet hun leider me en excuseerde mij van het staan in het midden van de kring.  En ik hoorde gedichten die gezongen werden met mooie stemmen, maar zij waren niet vrij van het steun en hulp vragen aan een ander dan Allah! Ook merkte ik op dat er vrouwen waren die op een verhoogde plaats zaten en naar de mannen keken. Onder hen was een jonge vrouw die zich niet bedekte; haar haren, schenen, armen en hals waren te zien. Dus verwierp ik dit in mijn hart, en zei aan het einde van de bijeenkomst tegen de leider van de bijeenkomst: "Boven ons bevindt zich een onbedekte vrouw. Als jij haar en de rest van de vrouwen nu eens zou herinneren aan de hidjaab (sluier), dan zou dat een goede daad zijn." Maar hij zei tegen mij: "Wij vermanen de vrouwen niet, en zeggen niets tegen hen!" Ik vroeg hem: "Waarom?" Hij antwoordde: "Als wij hen adviseren, dan zullen zij de dhikr niet meer bijwonen!" Dus zei ik in mijzelf: "Laa hawla wa laa qoewwata illaa billaah (Er is macht noch kracht, behalve bij Allah)! Wat is dit voor een dhikr waarin de vrouwen zich niet bedekken en niemand hen adviseert? En zou de Boodschapper - sallallahoe ?alayhi wa sallam - hier tevreden mee zijn, terwijl hij degene is die gezegd heeft:  من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان

  "Wie van jullie een slechte daad ziet, laat hij dit dan veranderen met zijn hand. En als hij hiertoe niet in staat is, dan met zijn tong. En als hij hiertoe niet in staat is, dan met zijn hart, en dat is de zwakste vorm van Iemaan (Geloof)." (11)
  Het volgende deel - in shaa Allah: Deel 4: De Qaadirie Orde


  Bron: Kayfahtadayt ilat-Tawhied was-Siraatil-Moestaqiem
  Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki
  _____________________________________________


  (1) Voetnoot van de vertaler: Wird: Een dagelijks gedeelte van de Qor-aan dat men leest of gedachtenissen die men uitspreekt.  (2) Voetnoot van de vertaler: Awraad: De meervoudsvorm van wird.  (3) Voetnoot van de vertaler: Zaawiyah: Letterlijk betekent het: hoek. Maar in de Soefie termkunde worden er hun plaatsen van bijeenkomst mee bedoeld, waar geïnnoveerde vormen van gedachtenissen, dansen en zingen worden verricht. Het kan ook een kamer zijn, gevestigd bij de graftombe van een "heilige".  (4) Voetnoot van de vertaler: Dhikr: Het gedenken van Allah - de Almachtige.  (5) Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.  (6) Overgeleverd door at-Tirmidhie en hij zei: hasan sahieh. Ik - de vertaler - zeg: Al-Albaanie verklaarde hem sahieh (authentiek) in Sahieh Soenan at-Tirmidhie (1749) en as-Sahiehah (424).  (7) Voetnoot van de vertaler: 'Oemrah: Een bezoek aan Mekkah, waarin men de tawaaf (de ommegang rond de Ka'bah) en de sa'y (het zeven keer op en neerlopen tussen de heuvels as-Safaa en al-Marwah) verricht. Het wordt ook wel de kleine haddj genoemd.  (8) Voetnoot van de vertaler: Tasawwoef: Soefisme.  (9) Voetnoot van de vertaler: Moeried: Discipel van een Soefie Shaykh.  (10) Hasan (goed). Overgeleverd door Ahmad en at-Tirmidhie.  (11) Overgeleverd door Moeslim.

 5. #5
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Deel 4: Hoe werd ik geleid naar de Tawhied en het Rechte Pad


  Door de nobele Shaykh  Mohammad ibn Djamiel Zienoe  - moge Allah hem behouden -


  De Qaadirie Orde


  Eén van de Shoeyoekh(1) van de Orde nodigde mij uit, tezamen met mijn Shaykh, bij wie ik grammatica en de uitleg van de Qor-aan gestudeerd had. Dus vertrokken wij naar zijn huis. Na het nuttigen van het avondeten stonden de aanwezigen op en begonnen dhikr(2) te verrichten, te springen, heen en weer te bewegen en zeiden: "Allah, Allah"... Ik stond samen met hen, maar ik bewoog niet; vervolgens ging ik op een stoel zitten, totdat de eerste ronde voorbij was. Ik zag dat het zweet van hen afdruppelde, waarop zij met handdoeken kwamen om het zweet af te vegen. Aangezien het al bijna middernacht was, verliet ik hen en ging ik naar huis.  De volgende dag ontmoette ik één van degenen die de vorige avond met hen waren - hij was een collega-leraar van mij - en ik vroeg hem: "Hoe lang bleven jullie nog doorgaan?" Hij antwoordde: "Tot aan het tweede uur na middernacht, daarna gingen wij naar huis om te slapen!" Ik vroeg hem: "En wanneer hebben jullie het ochtendgebed verricht?" Daarop zei hij tegen mij: "We hebben het ochtendgebed niet op tijd gebeden, we hebben het echter gemist."  Daarop zei ik in mijzelf: "Maa shaa-allah(3) voor deze dhikr die het ochtendgebed verwaarloost." Vervolgens dacht ik aan de woorden van 'Aa-ishah waarmee zij de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - beschreef:  "Hij was gewoon te slapen in het begin van de nacht en te waken in het einde ervan."

  Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.
  Deze Soefies(4) zijn echter het tegenoverstelde: zij waken het begin van de nacht met innovaties en gedans en slapen in het einde ervan om op deze manier het ochtendgebed te verwaarlozen. Terwijl Allah - Verheven is Hij - waarlijk zegt:  Wee dan degenen die het gebed verrichten. Degenen die onachtzaam zijn met hun gebed.

  [ Soerah al-Maa'oen 107:4-5 ]  Dat wil zeggen: het gebed uitstellen tot na zijn voorgeschreven tijd.  En de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - zegt:  "De twee gebedseenheden van al-fadjr(5) zijn beter dan de wereld en wat hierin zit."

  Overgeleverd door at-Tirmidhie. Al-Albaanie verklaarde hem sahieh (authentiek) in Sahieh al-Djaami'.


  Het handgeklap tijdens de dhikr


  Ik was in een moskee, toen er een kring van dhikr werd gevormd na het vrijdaggebed. Dus bleef ik zitten om naar hen te kijken. Opdat hun extase en verrukking zou verhevigen, begon één van hen in zijn handen te klappen. Ik wees hem erop dat dit verboden is en niet toegestaan, maar hij liet het klappen niet. Toen hij klaar was, adviseerde ik hem, maar hij aanvaardde het niet. Na een tijd kwam ik hem tegemoet en herinnerde hem eraan dat dit handgeklap tot de handelingen van de afgodendienaars behoort, aangezien Allah over hen zegt:  En hun gebed bij het Huis was niets dan gefluit en handgeklap.

  [ Soerah al-Anfaal 8:35 ]  Maar hij antwoordde mij: "Maar die en die Shaykh heeft het toegestaan!" Daarop zei ik in mijzelf: "Op deze mensen zijn de Woorden van Allah - Verheven is Hij - van toepassing:  Zij namen hun schriftgeleerden en monniken tot heren buiten Allah; en (ook) al-Masieh ibn Maryam(6).

  [ Soerah at-Tawbah 9:31 ]"  Toen 'Adiyy ibn Haatim at-Taa-ie - moge Allah tevreden zijn met hem - (die een christen was voordat hij de Islaam omarmde) dit Vers hoorde, zei hij:  "O Boodschapper van Allah, wij aanbaden hen niet!"


  Daarop zei de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - tegen hem:  "Is het niet zo dat zij hetgeen Allah verboden heeft, toegestaan voor jullie verklaren, waarop jullie dit toegestaan verklaren; en dat zij hetgeen Allah heeft toegestaan, verboden verklaren, waarop jullie dit verboden verklaren?"  'Adiyy antwoordde:  "Welzeker."


  Daarop zei de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam:  "Dat is het aanbidden van hen."

  Hasan (goed). Overgeleverd door at-Tirmidhie en al-Bayhaqie.  Vervolgens woonde ik een andere dhikr bij in een moskee, waarbij degene die de liederen voordroeg in zijn handen klapte tijdens de dhikr. Nadat hij klaar was, zei ik tegen hem: "Jij hebt een mooie stem, maar dit handgeklap is verboden." Daarop zei hij tegen mij: "De melodie van het lied gaat niet zonder handgeklap. Bovendien heeft een Shaykh mij gezien die groter is dan jij en hij keurde dit niet af!"  Degene die hun dhikr bijwoont, merkt tevens op dat zij de Namen van Allah verminken en zeggen: Allah - Aah - Hie - Hoe - Yaahoe. Deze verdraaiing en verwringing is verboden en zij zullen hierop worden afgerekend op de Dag der Opstanding.  Het volgende deel - in shaa-Allah: Deel 5: Het slaan met spiesen
  Bron: Kayfahtadayt ilat-Tawhied was-Siraat al-Moestaqiem

  Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki
  ___________________________________________

  (1) Voetnoot van de vertaler: Shaykh (mv. shoeyoek, mashaayikh, ashyaakh): Leraar, bezitter van kennis.  (2) Voetnoot van de vertaler: Dhikr: Het gedenken van Allah - de Almachtige.  (3) Voetnoot van de vertaler: Maa shaa-allah: Een Arabische uitdrukking die letterlijk "Wat Allah wil" betekent en onder andere geuit wordt ten tijde van verbazing.  (4) Voetnoot van de vertaler: Soefie: Afgeleid van Soefiyyah of Tasawwoef: een term die aanvankelijk gebruikt werd voor het zuiveren van de ziel en de onthouding van de wereldse zaken. In de latere tijden wordt er voornamelijk een dwalende groepering mee bedoeld, die zich vooral bezighoudt met het gedenken van Allah op een geïnnoveerde manier (in kringen, zingend, dansend, etc.) en grove afwijkingen heeft in haar geloofsleer.  (5) Voetnoot van de vertaler: Al-fadjr: Het ochtendgebed.  (6) Voetnoot van de vertaler: Al-Masieh ibn Maryam - 'alayhis-salaam: De Messias, zoon van Maria.

 6. #6
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Deel 5: Hoe werd ik geleid naar de Tawhied en het Rechte Pad

  Het slaan met spiesen


  Vlakbij ons huis bevindt zich een zaawiyah van de Soefies. Ik ging erheen om hun dhikr te aanschouwen. Na het avondgebed kwamen de voordragers van de liederen bijeen - zij hadden hun baarden weggeschoren. In koor begonnen zij te zeggen:  Breng de kelk der wijn

  En schenk de glazen voor ons in
  Zij herhaalden dit vers en schommelden heen en weer. Hun leider reciteerde het waarna hij opgevolgd werd door de rest, waardoor het net een muzikaal zangkoor leek! Zij schaamden zich niet om wijn te gedenken in de moskee, welke gemaakt werd voor het gebed en de Koran. Wijn (bedwelmende middelen) werd verboden verklaard door Allah in de Koran en door de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) in zijn overleveringen.  Vervolgens werd er hard op de tamboerijnen geslagen. Eén van hen (een oude man) kwam naar voren, trok zijn gewaad uit en riep zo hard hij kon: 'O grootvader!' Zijn bedoeling was om één van zijn overleden voorvaders, welke behoorde tot de leden van de Rifaa'ie Orde, aan te roepen. Zij staan namelijk bekend om deze praktijken! Daarna nam hij een ijzeren spies en stak deze door de huid van zijn middel, terwijl hij schreeuwde: 'O grootvader!'  Vervolgens kwam er een man met een weggeschoren baard, gekleed in soldatenkleding. Hij nam een glas en begon hierop te bijten met zijn tanden! Daarop zei ik in mijzelf:  'Als deze soldaat oprecht was, waarom is hij dan niet gaan strijden in plaats van een glas kapot te bijten met zijn tanden!'  Het was namelijk het jaar 1967, toen er een groot deel van Palestina bezet werd en de Arabische legers verslagen werden en de oorlog verloren. Deze soldaat behoorde tot hen, maar had niets uitgevoerd. Bovendien was hij gladgeschoren.  Sommige mensen denken dat deze praktijken wonderlijke gunsten zijn, terwijl zij niet weten dat dit tot het werk van de duivels behoort, welke zich om hen verzameld hebben en hen bijstaan in de dwaling. Dit komt doordat deze mensen zich hebben afgewend van het gedenken van Allah en deelgenoten aan Hem toekennen door hun voorvaders aan te roepen. Dit stemt overeen met de Woorden van Allah (Verheven is Hij).:  En wie zich blindelings afwendt van het gedenken van de Meest Barmhartige, voor hem stellen Wij een duivel aan die voor hem een gezel zal zijn. En voorwaar, zij verhinderen hen van het (Rechte) Pad, terwijl zij denken dat zij rechtgeleid zijn.

  [Soerat az-Zoekhroef 43:36-37]  Allah (Verheven is Hij) maakt de duivels dienstbaar voor hen om hun dwaling te vermeerderen. Allah (Verheven is Hij) zegt:  Zeg: 'Wie zich in de dwaling bevindt, de Meest Barmhartige zal dit voor hem vermeerderen.'

  [Soerat Maryam 19:75]  Het is niet vreemd dat de duivels hen helpen en hiertoe in staat zijn. Soelaymaan (Salomon, vrede zij met hem) vroeg namelijk aan zijn legers om de troon van koningin Balqies te brengen:  Daarop zei een 'Ifriet (sterke demon) van onder de djinn: 'Ik zal u deze brengen voordat u van uw plaats opstaat.'

  [Soerat an-Naml 27:39]  En degenen die naar India zijn gegaan, zoals de reiziger Ibn Battoetah en anderen, hebben bij de vuuraanbidders meer dan dit gezien!  Deze praktijken zijn dus geen wonderlijke gunsten, noch zijn degenen die dit uitvoeren 'heiligen'. Neen, het slaan met spiesen en dergelijke handelingen behoren tot het werk van de duivels die samenkomen op het gezang en muziekinstrumenten, welke behoren tot de fluiten van de duivel. Het merendeel van degenen die deze handelingen uitvoeren, verricht grote zonden en pleegt zelfs openlijk afgoderij! Hoe kunnen zij dan behoren tot de geliefden van Allah en de bezitters van wonderlijke gunsten? Terwijl Allah (Verheven is Hij) zegt:  Waarlijk, over de geliefden van Allah is geen vrees en zij zullen niet treuren. Degenen die geloven en (Allah) vrezen.

  [Soerat Yoenoes 10:62-63]  De geliefde van Allah is dus degene die godsvrees bezit, wegblijft van afgoderij en zonden en enkel aan Allah om hulp vraagt in tijden van voorspoed en in tijden van tegenspoed. Het kan zijn dat de wonderlijke gunst tot hem komt zonder dat hij hierom vraagt en zonder hiermee te pronken in het bijzijn van de mensen.  Shaykhoel-Islaam Ibn Taymiyyah zegt over de handelingen van dit soort mensen:  'Deze handelingen kunnen niet door hen uitgevoerd worden tijdens het reciteren van de Koran en het gebed. Dit komt omdat het reciteren van de Koran en het gebed wettige aanbiddingen zijn die overeenkomen met het Geloof en de Soennah van Mohammed (vrede zij met hem) en zodoende de duivels verdrijven... Maar wat hun handelingen betreft, dit zijn geïnnoveerde, afgodische, duivelse en filosofische aanbiddingen, die de duivels aantrekken.'  Het is merkwaardig dat Sa'ied Hawwa[1] één van degenen is die beïnvloed zijn door het Soefistische gedachtegoed en in deze valse praktijken geloven. Hij heeft hierover geschreven in zijn boeken en nodigt uit naar het bestuderen van de Raafi'ie Orde. Hij vermeldde hierin een incident waarvan hij had gehoord:  'Een christen vertelde mij dat een man hem met een spies in zijn buik sloeg, waarop deze via zijn rug eruit kwam.'!  Vervolgens zei hij:  'Het kan zijn dat de bezitter van deze wonderlijke gunst een grote zondaar is, maar dat hij deze (wonderlijke gunst) van zijn voorvader heeft (geërfd).'![2]  Het boek overlevert het incident op gezag van een christen en het kan zijn dat hij liegt. Hoe kan een grote zondaar een wonderlijke gunst bezitten? Sinds wanneer worden deze geërfd? De wonderlijke gunst is enkel voor de godvrezende geliefden van Allah, niet voor de grote zondaar noch kan deze geërfd worden. Als er toch iets buitengewoons plaatsvindt met een grote zondaar, dan wordt dit geen wonderlijke gunst genoemd zoals Sa'ied Hawwa beweert. Neen, dit is dan slechts een uitstel voor hem om de dwaling voor hem te vermeerderen. Bovendien heb ik al gezegd dat de vuuraanbidders handelingen uitvoeren die groter zijn dan het slaan met spiesen!  Een persoon die ik ken, die de weg van de Voorgangers volgt, vroeg één van de kwakzalvers - die zichzelf met spiesen slaan - om een pin in zijn oog te steken, maar hij deed dit niet en was bang. Dit wijst erop dat zij niet zomaar elke spies in hun huid steken, maar een speciale soort.  Degenen die dit soort praktijken uitvoerden maar daarna berouw toonden, hebben verteld over het bloed dat uit hun lichamen kwam waarna zij dit wegwasten.  Een oprechte moslim heeft mij verteld dat hij met zijn eigen ogen gezien heeft hoe een soldaat zichzelf sloeg met een speciale ijzeren spies en dat er bloed uit zijn lichaam kwam. Toen hij werd meegenomen naar de legercommandant, zei deze tegen hem: 'Wij zullen jou op jouw voeten slaan met een pin. Als je waarachtig bent, wees dan geduldig en verdraag het.' Toen zij hem dan begonnen te slaan, begon hij te huilen, te roepen en te smeken. Hij kon de slagen niet verdragen, waarop de soldaten hem uitlachten en bespotten!

  Conclusie


  Het slaan met spiesen werd niet uitgevoerd door de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), noch zijn Metgezellen, noch de generatie na hen, noch de bekende Imams. Als hier enig goeds in zou zitten, dan waren zij ons hiermee voor geweest. Het behoort echter tot de handelingen van de latere vernieuwers, die hulp zoeken bij de duivels en deelgenoten toekennen aan de Heer der Werelden.  Voorzeker, de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) waarschuwde voor deze innovaties en zei:  'Pas op voor de vernieuwde zaken (in de religie), want voorwaar: elke vernieuwing is een innovatie, elke innovatie is een dwaling en elke dwaling is in het Hellevuur.'

  (Een authentieke overlevering, overgeleverd door an-Nasaa-ie)
  De handelingen van deze vernieuwers worden verworpen, vanwege de woorden van de Profeet (vrede zij met hem):  'Wie een handeling verricht waarop niet ons bevel staat, deze wordt verworpen.'

  (Sahieh Moeslim)
  Bovendien zoeken deze vernieuwers hun hulp bij de doden en de duivels, wat tot de afgoderij behoort waarvoor Allah heeft gewaarschuwd met Zijn Woorden:  Voorwaar, wie deelgenoten toekent aan Allah, voor hem heeft Allah het Paradijs waarlijk verboden gemaakt. En zijn verblijfplaats is het Hellevuur. En voor de onrechtplegers zijn er geen helpers.

  [Soerat al-Maa-idah 5:72]  De Profeet (vrede zij met hem) heeft bovendien gezegd:  'Wie sterft terwijl hij buiten Allah een deelgenoot aanroept, die zal het Hellevuur binnengaan.'

  (Sahieh al-Boekhaarie)
  Eenieder die in hen gelooft of hen verdedigt, behoort ook tot hen.
  Door: Shaykh Mohammed ibn Djamiel Zienoe

  Bron: Kayf ihtadayt ila at-Tawhied wa as-Siraat al-Moestaqiem

  Vertaald vanuit het Arabisch  _________________________________________

  [1] Voetnoot van de vertaler: Sa'ied Hawwa is één van de leiders van de Ikhwaan al-Moeslimoen groepering.  [2] Tarbiyatoena ar-Roehiyyah, blz. 74.

 7. #7
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Deel 6: Hoe werd ik geleid naar de Tawhied en het Rechte Pad

  De Mawlawie Orde


  De Mawlawie Orde had een speciale zaawiyah in de stad waar ik woonde, genaamd al-Mawlawiyyah. Dit was een grote moskee waar de vijf dagelijkse gebeden werden uitgevoerd. In deze moskee bevindt zich een groot aantal graven met omheiningen eromheen, gebouwd van versierde stenen. Hierop zijn Koranverzen geschreven, de naam van de degene die in het graf ligt en poëzieverzen.  Deze mensen van de Mawlawie Orde hielden elke vrijdag en tijdens gelegenheden een hadrah[1]. Zij droegen dan lange grijze wollen hoofddeksels en speelden op luiten en andere muziekinstrumenten tijdens de dhikr, welke van ver te horen was. Ik zag één van hen in het midden van de kring staan en rondjes draaien op zijn plaats. Verder buigen zij hun hoofden terwijl zij hulp vragen aan hun (dode) Shaykh Djalaaloed-Dien ar-Roemie en anderen.  Het is merkwaardig dat er in de moskeeën in vele moslimlanden doden begraven worden; en deze moskee is één daarvan. Hiermee imiteren zij de joden en christenen, aangezien de Profeet (vrede zij met hem) de joden en christenen berispte, omdat:  '...zij de graven van hun Profeten tot gebedsplaatsen namen.'

  (Sahieh al-Boekhaarie)
  Ook het bidden richting de graven is verboden, volgens de woorden van de Profeet (vrede zij met hem):  'Zit niet op de graven en bid niet in de richting ervan.'

  (Sahieh Moeslim)
  Luister naar het verbod van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) op het bouwen (van altaren, koepels, muren, enz.) op de graven, het schrijven erop en het pleisteren (d.w.z. bestrijken met gips) ervan:  'De Profeet (vrede zij met hem) verbood het pleisteren van de graven en het bouwen erop.'

  (Sahieh Moeslim)
  Een andere overlevering vermeldt:  'Hij verbood het schrijven van iets op de graven.'

  (Soenan at-Tirmidhie en Moestadrak al-Haakim)
  Wat betreft het gebruiken van muziekinstrumenten in de moskeeën en in de dhikr, dit behoort tot de innovaties van de latere Soefies. Voorzeker, de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) verbood muziek en zei:  'Waarlijk, er zullen van mijn gemeenschap mensen zijn die ontucht, zijde (voor mannen), bedwelmende drank en muziekinstrumenten toegestaan verklaren.'

  (Overgeleverd door al-Boekhaarie (die het begin van de overleveringsketen wegliet) en Aboe Daawoed. Al-Albaanie en anderen verklaarden hem authentiek.)  Een uitzondering op de muziekinstrumenten is de doeff[2] voor vrouwen op de feestdagen en bruiloften.  Deze mensen van de Mawlawie Orde gingen rond in de moskeeën om datgene wat zij nawbah noemen, uit te voeren. Nawbah is een dhikr met behulp van muziekinstrumenten. Zij bleven op in de nachten, waardoor de mensen in de buurt 's nachts de verderfelijke geluiden van muziekinstrumenten kregen te horen!  Ik kende één van de mensen van de Mawlawie Orde. Hij had in zijn kantoor een bord opgehangen met daarop geschreven:  ' O onze eerbiedwaardige meester Djalaaloed-Dien!'


  Daarop vroeg ik hem:  ' Hoe kun je deze Shaykh aanroepen, die jou niet hoort noch jouw smeekbede verhoort?'  Maar hij zweeg.  Tot zover in het kort over de Mawlawie Orde.


  Door: Shaykh Mohammed ibn Djamiel Zienoe

  Bron: Kayf ihtadayt ila at-Tawhied wa as-Siraat al-Moestaqiem

  Vertaald vanuit het Arabisch  _______________________________________________  [1] Voetnoot van de vertaler: Hadrah: Letterlijk betekent het: aanwezigheid. In de Soefie termkunde worden er hun bijeenkomsten mee bedoeld waarin hun verschillende manieren van dhikr, dansen en zwijgen worden gepraktiseerd. Het doel is om 'de aanwezigheid van het hart met de Goddelijke Waarheid' te bereiken. Sommige Orden beweren dat de Profeet (vrede zij met hem) of hun dode heiligen de hadrah bijwonen!  [2] Voetnoot van de vertaler: Doeff: Soort tamboerijn, zonder de bellen of bekkentjes aan de rand ervan.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •