Resultaten 1 tot 1 van de 1

Onderwerp: Debat tussen al-Imaam al-Albaanie en een voorstander van het vieren van de Mawlid.

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20

  Debat tussen al-Imaam al-Albaanie en een voorstander van het vieren van de Mawlid.  Debat tussen al-Imaam al-Albaanie en een voorstander van het vieren van de Profetische Geboortedag (al-Mawlid an-Nabawie)

  Al-Imaam al-Albaanie: Is het vieren van al-Mawlid an-Nabawie ash-Sharief een goede zaak of een slechte zaak?

  Debattant van de Shaykh: Een goede zaak.

  Al-Imaam al-Albaanie: Goed. Deze goede zaak, waren de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - en zijn Metgezellen hier onwetend over?

  Debattant van de Shaykh: Nee.

  Al-Imaam al-Albaanie: Ik ben er niet tevreden mee dat u "Nee" zegt. U dient zich echter te haasten en te zeggen: Dit is onmogelijk. Dat deze goede zaak - als het een goede zaak is - of een andere goede zaak onbekend was bij de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - en zijn Metgezellen, terwijl wij de Islaam en Iemaan(1) slechts hebben leren kennen via Mohammad - sallallahoe 'alayhi wa sallam. Hoe kan het dan zijn dat wij kennis hebben van een goede zaak, waarvan hij - sallallahoe 'alayhi wa sallam - geen kennis had? Dit is onmogelijk!

  Debattant van de Shaykh: Het vieren van al-Mawlid an-Nabawie is een herleving van zijn herdenking en daarin zit een verering voor hem.

  Al-Imaam al-Albaanie: Deze filosofie kennen wij; wij horen deze van vele mensen en wij hebben deze gelezen in hun boeken. Maar toen de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - de mensen uitnodigde, nodigde hij hen uit naar de gehele Islaam of nodigde hij hen uit naar de Tawhied(2)?

  Debattant van de Shaykh: De Tawhied.

  Al-Imaam al-Albaanie: Het eerste waartoe hij hen uitnodigde was de Tawhied, daarna werden de gebeden verplicht gesteld, daarna werd het vasten verplicht gesteld, daarna werd de bedevaart verplicht gesteld, enz. Gaat u daarom voort op deze wettelijke soennah(3), stap voor stap.

  Wij hebben nu overeenstemming dat het onmogelijk is dat wij over een goede zaak beschikken, terwijl de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - hier geen kennis van had. Al het goede zijn wij namelijk te weten gekomen via de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - en hierover verschillen geen twee personen van mening. Ik geloof dat degene die hierover twijfelt geen Moslim is. Eén van de overleveringen van de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - die deze woorden benadrukken, is de volgende:

  ما تركتُ شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به

  "Ik heb niets gelaten dat jullie dichter bij Allah brengt, of ik heb het jullie opgedragen."(4)

  Als het vieren van al-Mawlid an-Nabawie een goede zaak zou zijn en als het behoort tot datgene wat ons dichter bij Allah brengt, dan moet het zo zijn dat de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - ons daarop heeft gewezen. Correct of niet? Ik wil niet u dat u instemt zonder dat u genoegen neemt met elke letter die ik zeg. U heeft de volledige vrijheid om te zeggen: "Excuseer, over dit punt ben ik het niet met u eens." Bent u het oneens met iets van datgene wat ik tot nu toe gezegd heb, of bent u er volledig mee akkoord?

  Debattant van de Shaykh: Ik ben er volledig mee akkoord.

  Al-Imaam al-Albaanie: Moge Allah u belonen met het goede. Aldus: "Ik heb niets gelaten dat jullie dichter bij Allah brengt, of ik heb het jullie opgedragen." Wij zeggen tegen eenieder die het vieren van deze Mawlid als toegestaan beschouwt:

  Jullie beweren dat deze Mawlid een goede zaak is. Ofwel heeft de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - ons daarop gewezen, ofwel heeft hij ons daar niet op gewezen. Als zij zeggen: "Hij heeft ons daarop gewezen", dan zeggen wij tegen hen:

  هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

  Kom met jullie bewijs indien jullie waarachtig zijn


  [ Soerah al-Baqarah 2:111 ].

  En zij zijn absoluut niet in staat om met een bewijs te komen. Wij hebben de schrijfwerken van al-'Alawie(5) en anderen dan al-'Alawie over dit onderwerp gelezen en zij hebben geen enkel bewijs, behalve dat dit een goede innovatie (bid'ah hasanah) is! Een goede innovatie!

  Allen van hen, zowel degenen die de Mawlid vieren als degenen die deze verwerpen, hebben overeenstemming dat deze Mawlid er niet was in de tijd van de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam, noch in de tijd van de edele Metgezellen, noch in de tijd van de Meester Imaams. Maar degenen die het vieren van de Mawlid toestaan, zeggen: "Wat is er mis met de Mawlid? Het is slechts het gedenken van de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam, het verrichten van gebeden over hem, enz." Wij zeggen echter: Als het een goede zaak zou zijn, dan waren zij ons daarin voor geweest. U kent de overlevering van de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam:

  خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

  "De beste mensen zijn mijn generatie, vervolgens degenen die hen opvolgen, vervolgens degenen die hen opvolgen."(6)

  Deze overlevering bevindt zich in Sahieh al-Boekhaarie en Moeslim. De generatie van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - is die generatie waarin hij en zijn Metgezellen hebben geleefd, vervolgens degenen die hen opvolgen de Taabi'oen, vervolgens degenen die hen opvolgen Atbaa' at-Taabi'ien. Ook hier is geen onenigheid over. Kunt u zich dan voorstellen dat er een goede zaak is waarin wij hen voor zijn, zowel betreffende de kennis als de daden? Is dit mogelijk?

  Debattant van de Shaykh: Wat de kennis betreft, als de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - tegen degenen die met hem waren in zijn tijd gezegd zou hebben dat de aarde ronddraait...

  Al-Imaam al-Albaanie: Neem me niet kwalijk, ik verzoek u om niet af te wijken. Ik heb u gevraagd over twee zaken: kennis en daden. En het feit is dat ik profijt heb getrokken van dit afwijken van u. Met de kennis bedoel ik uiteraard de religieuze kennis, niet geneeskunde bijvoorbeeld. Ik zeg: deze dokter heeft meer kennis dan Ibn Siena in zijn tijd, omdat hij gekomen is na vele eeuwen en zeer talrijke experimenten. Maar dit zuivert hem niet bij Allah en geeft hem geen voorrang op de generaties waarvoor is getuigd. Het zuivert hem echter in de kennis waarin hij gespecialiseerd is.

  Maar wij spreken nu over de religieuze kennis - moge Allah u zegenen. U dient dit goed te beseffen. Wanneer ik dus tegen u zeg: denkt u dat het mogelijk is dat wij meer kennis hebben, dan bedoelen wij enkel de religieuze kennis en niet de wereldse wetenschappen zoals geografie, astronomie, scheikunde, natuurkunde. Stelt u zich bijvoorbeeld een mens voor die ongelovig is aan Allah en Zijn Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam, maar die van alle mensen de meeste kennis heeft over één van deze wetenschappen. Zal dit hem dichter bij Allah brengen?  Debattant van de Shaykh: Nee.

  Al-Imaam al-Albaanie: Aldus spreken wij nu niet over die kennis, maar wij spreken over de kennis waarmee wij dichter bij Allah - de Gezegende en Verhevene - willen komen. Wij hadden het zojuist over het vieren van de Mawlid. Ik stel u de vraag voor de tweede keer en ik hoop dat ik een duidelijk antwoord krijg zonder een tweede ontwijking. Ik zeg: Denkt u - met datgene wat u gekregen hebt aan verstand en begrip - dat het mogelijk is voor ons om aan het einde der tijden meer religieuze kennis te hebben dan de Metgezellen en de Moedjtahid Imaams(7), en dat wij sneller zijn in het uitvoeren van het goede en het zoeken van toenadering tot Allah dan die Vrome Voorgangers?

  Debattant van de Shaykh: Bedoelt u met de religieuze kennis de uitleg van de Qor-aan?

  Al-Imaam al-Albaanie: Zij hebben meer kennis dan wij in de uitleg van de Qor-aan en zij hebben meer kennis dan wij in de uitleg van de overleveringen van de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam. Uiteindelijk hebben zij meer kennis dan wij over de Islamitische wetgeving.

  Debattant van de Shaykh: Wat de uitleg van de Qor-aan betreft, misschien in deze tijd meer dan in de tijd van de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam. Neem bijvoorbeeld het Qor-anische Vers:

  وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّالسَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌبِمَا تَفْعَلُونَ

  En jij ziet de bergen en denkt dat zij stilstaan, terwijl zij voortbewegen als de wolken. De creatie van Allah Die alle zaken heeft geperfectioneerd. Voorwaar, Hij is Alwetend over wat jullie doen


  [ Soerah an-Naml 27:88 ].

  Als de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - tegen iemand in zijn tijd zou zeggen: "De aarde draait", zou iemand hem dan geloven?! Niemand zou hem geloven.

  Al-Imaam al-Albaanie: Dus u wil - en neem me niet kwalijk - dat wij een tweede ontwijking voor u vastleggen. Mijn broeder, ik vraag u over het geheel, niet over een gedeelte. Wij stellen een algemene vraag: de Islaam als geheel, wie heeft er meer kennis over?

  Debattant van de Shaykh: De Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - en zijn Metgezellen uiteraard..

  Al-Imaam al-Albaanie: Dit is hetgeen wij van u willen, moge Allah u zegenen. Vervolgens heeft de uitleg waar u het over heeft geen betrekking op de daden. Hij heeft betrekking op de gedachten en het begrip. Bovendien hebben wij met u gesproken over het vorige Vers en hebben wij u bevestigd dat degenen die het Vers citeren om te bewijzen dat de aarde ronddraait, het mis hebben, want het Vers heeft betrekking op de Dag der Opstanding:

  يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

  De Dag dat de aarde wordt veranderd in een andere aarde en de hemelen. En zij tevoorschijn komen voor de Ene, de Overweldiger


  [ Soerah Ibraahiem 14:48 ].

  Hoe dan ook, dit is niet ons onderwerp. Ik geef omwille van de discussie toe dat iemand van de nakomers meer kennis van een wetenschappelijk of natuurlijk feit kan hebben dan een Metgezel of Taabi'ie, enz. Maar dit heeft geen betrekking op de goede daden. Neem bijvoorbeeld de astronomische wetenschappen van vandaag de dag en wat hierop lijkt. De ongelovigen hebben meer kennis dan wij hierover, maar wat hebben zij hieraan? Niets. Wij willen ons nu niet begeven in dit niets, maar wij willen spreken over alles wat ons dichter bij Allah brengt.

  Wij hebben het nu over al-Mawlid an-Nabawie. En wij waren het met elkaar eens dat als het een goede zaak zou zijn, dan zouden onze Vrome Voorgangers en aan het hoofd van hen de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam, er meer kennis over hebben dan wij en sneller zijn in het uitvoeren ervan dan wij. Is hier dan enige twijfel over?

  Debattant van de Shaykh: Nee, daar is geen twijfel over.

  Al-Imaam al-Albaanie: Wijk hier dus niet van af naar zaken die behoren tot de wereldse wetenschappen en geen betrekking hebben op het zoeken van toenadering tot Allah - Verheven is Hij - door middel van goede daden. Welnu, deze Mawlid was er niet in de tijd van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - met de overeenstemming van eenieder. Deze goede zaak was er dus niet in de tijd van de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - en de Metgezellen, de Taabi'oen en de Moedjtahid Imaams. Hoe kan het zijn dat deze goede zaak onbekend voor hen was?! Het is noodzakelijk dat we één van de volgende twee zaken zeggen: zij hadden kennis van deze goede zaak net zoals wij hier kennis van hebben - en zij hebben meer kennis dan wij. Of zij hadden hier geen kennis van. Hoe kan het dan zijn dat wij hier kennis van hebben?!


  Als wij dan zeggen: zij hadden hier kennis van - en deze uitspraak is het meest gunstig voor degenen die van opinie zijn dat het vieren van de Mawlid is toegestaan; waarom hebben zij hier dan niet naar gehandeld?! Staan wij dan dichter bij Allah?! Waarom is niet één van hen ooit de fout in gegaan, een Metgezel, een Taabi'ie, een geleerde onder hen of een aanbidder onder hen, door te handelen naar deze goede zaak?! Kan uw verstand het begrijpen dat niemand ooit heeft gehandeld naar deze goede zaak?! Terwijl zij met miljoenen waren, en terwijl zij meer kennis hadden dan wij, vromer waren dan wij en dichter bij Allah stonden dan wij?! Ik denk dat u wel kennis heeft van de woorden van de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam:

  لا تسبوا أصحابي ؛ فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أُحدٍ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصيفَهُ

  "Scheld mijn Metgezellen niet uit; want bij Degene in Wiens Hand de ziel van Mohammad is, als één van jullie de berg Oehoed aan goud zou uitgeven, dan zou dat niet de moedd(8) van één van hen bereiken, noch de helft daarvan."(9)

  Ziet u hoe groot het verschil is tussen ons en hen?! Dat is omdat zij hebben gestreden op de weg van Allah - Verheven is Hij - en met de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam. Zij hebben de kennis vers en ongerept van hem overgenomen, zonder deze vele middelen die tussen ons en hem - sallallahoe 'alayhi wa sallam - instaan. De Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - wees naar een soortgelijke betekenis in de authentieke overlevering:

  من أحب أن يقرأ القرآن غضاً طرياً فليقرأهُ على قراءة ابن أم عبد

  "Wie wenst de Qor-aan vers en ongerept te lezen, laat hij deze dan lezen volgens de recitatie van Ibn Oemm 'Abd."(10)

  Dat wil zeggen: 'Abdoellah ibn Mas'oed. Deze Vrome Voorgangers en aan het hoofd van hen de Metgezellen - moge Allah tevreden zijn met hen; het is niet mogelijk dat wij ons voorstellen dat zij onwetend waren over een goede zaak die hen dichter bij Allah brengt, terwijl wij hier wel kennis van hebben.

  En als wij zeggen dat zij hier kennis van hadden net zoals wij hier kennis van hebben, dan kunnen wij ons absoluut niet voorstellen dat zij deze goede zaak hebben verwaarloosd. Wellicht is dit punt waar ik het over heb u duidelijk geworden, als Allah het wil?

  Debattant van de Shaykh: Alle lof is aan Allah.

  Al-Imaam al-Albaanie: Moge Allah u belonen met het goede. Er is iets anders. Er zijn vele Verzen en overleveringen die duidelijk maken dat de Islaam volmaakt is. Ik denk dat u op de hoogte bent van dit feit en er is geen verschil tussen een geleerde, een student van de kennis en iemand van onder het gewone volk in het kennen van dit feit. Dat is dat de Islaam volmaakt is en niet zoals de religie van de Joden en Christenen iedere dag veranderd en gewijzigd wordt. Ik herinner u aan de Woorden van Allah - Verheven is Hij:

  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً

  Vandaag heb Ik jullie religie voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst aan jullie voltooid en ben Ik tevreden met de Islaam als religie voor jullie

  [ Soerah al-Maa-idah 5:3 ].

  Nu komt de vraag - en dit is een andere manier om duidelijk te maken dat het vieren van de Mawlid geen goede zaak is. Anders dan de manier die vooraf is gegaan, en dat is dat als het een goede zaak zou zijn, dan zouden de Vrome Voorgangers ons daarin zijn voorafgegaan, aangezien zij beter zijn dan wij in kennis en aanbidding.

  Als de Mawlid an-Nabawie een goede zaak zou zijn, dan behoort deze tot de Islaam. Dus wij zeggen: wij allen, degenen die het vieren van de Mawlid afkeuren en degenen die het goedkeuren, hebben wij overeenstemming - net zoals de vorige overeenstemming dat deze Mawlid er niet was in de tijd van de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam; hebben wij nu overeenstemming dat als deze Mawlid een goede zaak zou zijn, dat hij tot de Islaam behoort, en als deze geen goede zaak zou zijn, dat hij niet tot de Islaam behoort? Op de dag dat dit Vers werd neergezonden:

  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

  Vandaag heb Ik jullie religie voor jullie vervolmaakt

  [ Soerah al-Maa-idah 5:3 ].

  ...was er geen viering van al-Mawlid an-Nabawie. Behoort deze dan tot de religie volgens u? Ik wens dat u rechtuit met mij bent. Denk niet dat ik tot de Mashaayikh(11) behoor die de studenten en zelfs het gewone volk het zwijgen opleggen: "Zwijg, jij weet niets, jij hebt geen idee." Neen. Neem uw volledige vrijheid alsof u spreekt met een mens gelijk aan u of minder dan u wat leeftijd en kennis betreft. Als u het er niet mee eens bent, zeg dan: "Ik ben het er niet mee eens."  Welnu, als de Mawlid tot het goede behoort, dan behoort deze tot de Islaam. En als hij niet tot het goede behoort, dan behoort hij niet tot de Islaam. Als wij overeenstemming hebben dat het vieren van de Mawlid er niet was toen het vorige Vers werd geopenbaard, dan is het zeer vanzelfsprekend dat hij niet tot de Islaam behoort.

  Ik benadruk wat ik zeg met woorden van Imaam Daar al-Hidjrah(12), Maalik ibn Anas. Hij zei:

  "Wie in de Islaam een innovatie introduceert..."

  Merk op dat hij zegt: 'één innovatie', en niet 'vele innovaties'.

  "...die hij als goed beschouwt, dan heeft hij waarlijk beweerd dat Mohammad - sallallahoe 'alayhi wa sallam - de Boodschap heeft verraden."

  Dit is een zeer ernstige zaak! Wat is het bewijs, o Imaam? Al-Imaam Maalik zei:

  "Lees, als jullie willen, de Woorden van Allah - Verheven is Hij:

  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً

  Vandaag heb Ik jullie religie voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn Gunst aan jullie voltooid en ben Ik tevreden met de Islaam als religie voor jullie

  [ Soerah al-Maa-idah 5:3 ].

  En wat daarom op die dag niet tot de religie behoorde, behoort vandaag ook niet tot de religie."(13) Einde van zijn woorden.

  Wanneer heeft al-Imaam Maalik deze woorden gezegd? In de tweede eeuw na de hidjrah(14), één van de eeuwen voor wiens goedheid getuigd is! Wat denkt u dan van de veertiende eeuw?! Dit zijn woorden die geschreven dienen te worden met vloeibaar goud. Maar wij zijn onachtzaam over het Boek van Allah - Verheven is Hij, over de overleveringen van de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - en over de woorden van de Imaams die wij beweren te volgen. Hoe groot is de afstand tussen ons en hen, een afstand zo groot als de afstand tussen het oosten en het westen, als het gaat om het volgen van hun voorbeeld. Dit is Imaam Daar al-Hidjrah die in duidelijk Arabisch zegt:

  "Wat op die dag niet tot de religie behoorde, behoort vandaag ook niet tot de religie."

  Vandaag de dag behoort het vieren van al-Mawlid an-Nabawie tot de religie. Als dit niet het geval zou zijn, dan had dit dispuut tussen geleerden die aan de Soennah vasthouden en geleerden die de innovatie verdedigen niet plaatsgevonden. Hoe kan dit van de religie zijn, terwijl dit er niet was in de tijd van de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam, noch in de tijd van de Metgezellen, noch in de tijd van de Taabi'oen, noch in de tijd van Atbaa' at-Taabi'ien?! Al-Imaam Maalik behoort tot Atbaa' at-Taabi'ien en hij behoort tot degenen die bedoeld worden in de overlevering:

  "De beste mensen zijn mijn generatie, vervolgens degenen die hen opvolgen, vervolgens degenen die hen opvolgen."

  Al-Imaam Maalik zegt:

  "Wat in die tijd niet van de religie was, is vandaag ook niet van de religie. En niets zal het laatste gedeelte van deze gemeenschap rechtzetten, behalve datgene wat het eerste gedeelte ervan heeft rechtgezet."


  Wat heeft het eerste gedeelte van deze gemeenschap rechtgezet? Het toevoegen van zaken aan de religie en het zoeken van toenadering tot Allah - Verheven is Hij - met zaken waarmee de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - geen toenadering heeft gezocht?! De Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft zelf gezegd:

  "Ik heb niets gelaten dat jullie dichter bij Allah brengt, of ik heb het jullie opgedragen."


  Waarom heeft de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - ons niet opgedragen om zijn Mawlid te vieren?! Dit is een vraag en hij heeft een antwoord:

  Er is een viering van al-Mawlid an-Nabawie die toegestaan is tegenover deze viering die niet toegestaan is. Deze viering die toegestaan is, was er in de tijd van de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam, in tegenstelling tot de viering die niet toegestaan is. Verder is er een immens verschil tussen de twee vieringen:

  Ten eerste: de viering die toegestaan is, is een aanbidding waarover alle Moslims overeenstemming hebben.

  Ten tweede: de viering die toegestaan is, wordt elke week herhaald, terwijl hun viering die niet toegestaan is slechts één keer per jaar plaatsvindt.

  Dat zijn twee verschillen tussen de twee vieringen: dat de eerste een aanbidding is en elke week terugkomt, in tegenstelling tot de tweede die niet toegestaan is; die is geen aanbidding, noch komt die elke week terug. Ik zeg niet zomaar woorden waarvoor Allah geen bewijs heeft neergezonden, maar ik citeer voor jullie een overlevering uit Sahieh Moeslim - moge Allah, Verheven is Hij, hem genadig zijn - op het gezag van Aboe Qataadah al-Ansarie die zei: 'Een man kwam naar de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - en vroeg: "O Boodschapper van Allah, wat zegt u over het vasten op maandag?" Hij antwoordde:

  ذاك يومٌ وُلِدتُ فيه ، وأُنزل القرآن عليَّ فيه

  "Dat is een dag waarop ik werd geboren en waarop de Qor-aan op mij werd neergezonden."

  Wat houden deze woorden in? Het is alsof de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - zegt: hoe kan het zijn dat je mij over deze dag vraagt, terwijl Allah mij tot leven heeft gebracht op deze dag en de Openbaring op mij heeft neergezonden op deze dag?! Met andere woorden: jullie dienen op maandag te vasten uit dankbaarheid aan Allah - Verheven is Hij - dat Hij mij heeft geschapen op deze dag en de Openbaring op mij heeft neergezonden op deze dag.

  Dit is te vergelijken met het vasten van de Joden op 'Aashoeraa-(15). Wellicht weet u dat vóór de verplichting van het vasten van de maand Ramadaan, het vasten op 'Aashoeraa- verplicht was voor de Moslims. Er zijn sommige overleveringen waarin wordt vermeld dat toen de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - emigreerde naar al-Medienah, hij de Joden aantrof, terwijl zij vastten op de dag van 'Aashoeraa-. Dus vroeg hij hen daarover, waarop zij antwoordden: "Dit is de dag waarop Allah Moesa en zijn volk van de Farao en zijn leger heeft gered, dus vasten wij deze dag uit dankbaarheid aan Allah." Daarop zei de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam:

  نحن أحق بموسى منكم

  "Wij hebben meer recht op Moesa dan jullie."(16)

  Dus vastte hij op deze dag en beval dat er op deze dag gevast wordt. Zodoende werd dit verplicht, totdat de Woorden van de Meest Verhevene neerdaalden:

  شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِوَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُالشَّهْرَ فَلْيَصُمْه

  De maand Ramadaan is het waarin de Qor-aan is neergezonden, als Leiding voor de mensheid en duidelijke bewijzen voor de Leiding en de Onderscheider. Wie van jullie de maand dan meemaakt, laat hij deze dan vasten


  [ Soerah al-Baqarah 2:185 ].

  Daarop werd het vasten op 'Aashoeraa- een vrijwillige daad van aanbidding en werd de verplichting ervan afgeschaft. Waar het hier om gaat is dat de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - met de Joden deelnam aan het vasten op 'Aashoeraa- uit dankbaarheid aan Allah - Verheven is Hij - dat Hij Moesa van de Farao had gered. Zodoende heeft hij ook voor ons de deur van dankbaarheid geopend door te vasten op maandag, omdat het de dag is waarop de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - werd geboren en de dag waarop aan hem werd geopenbaard.

  Nu vraag ik u: vasten de meeste mensen op maandag? Nee, zij vasten niet op maandag. Maar de meeste Moslims vieren wel al-Mawlid an-Nabawie eenmaal per jaar! Is dit geen omgekeerde wereld?! Op hen zijn de Woorden van Allah - Verheven is Hij - over de Joden van toepassing:

  أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

  Verruilen jullie datgene wat beter is voor datgene wat slechter is?

  [ Soerah al-Baqarah 2:61 ]

  Dit is wat beter is: een vasten waarover alle Moslims overeenstemming hebben en dat is het vasten op maandag. Desondanks vast de meerderheid van de Moslims niet op deze dag!! Laten we kijken naar degenen die op deze dag vasten, en zij zijn de kleine minderheid: kennen zij het geheim dat verscholen gaat achter het vasten op deze dag? Nee, zij kennen dit niet. Waar zijn dan de geleerden die de Mawlid verdedigen, waarom verduidelijken zij niet voor de mensen dat het vasten op maandag een toegestane viering van de Mawlid is en sporen zij hen hiertoe niet aan, in plaats van de viering te verdedigen die niet voorgeschreven is?! Allah - Verheven is Hij - heeft de Waarheid gesproken:


  أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

  Verruilen jullie datgene wat beter is voor datgene wat slechter is?

  [ Soerah al-Baqarah 2:61 ]

  En de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft de waarheid gesproken toen hij zei:

  لتتبعنَّ سَنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه

  "Jullie zullen waarlijk de wegen van degenen voor jullie volgen tot in de kleinste puntjes, zozeer dat als zij het hol van de hagedis binnengaan jullie dit ook zullen doen."(17)

  En in een andere, ernstige overlevering:

  حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك

  "Zozeer dat als er onder hen iemand zou zijn die op straat gemeenschap heeft met zijn moeder, dan zal er onder jullie ook iemand zijn die dit zal doen."

  Wij hebben dus de wegen van de Joden gevolgd. Wij hebben datgene wat beter is ingeruild voor datgene wat slechter is, zoals wij de viering op elke maandag hebben ingeruild voor de viering die elk jaar plaatsvindt en geen basis heeft; de viering die toegestaan is, door te vasten met het gedenken van het geheim dat erachter schuilt: dat je op deze dag vast uit dankbaarheid aan Allah - Verheven is Hij - dat Hij de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft geschapen op deze dag en de Openbaring aan hem heeft neergezonden op deze dag.

  Ik sluit mijn woorden af met de woorden van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam:

  أبى الله أن يقبل توبة مبتدع

  "Allah weigert het berouw van de innovator te aanvaarden."
  (18)

  En Allah - Verheven is Hij - zegt:

  يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَوَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَمِنَ النَّاسِ

  O Boodschapper, verkondig wat aan jou is neergezonden van jouw Heer. En als je dat niet doet, dan heb jij Zijn Boodschap niet verkondigd. En Allah beschermt jou tegen de mensen

  [ Soerah al-Maa-idah 5:67 ]

  En in Sahieh Moeslim is overgeleverd dat één van de Taabi'oen naar as-Sayyidah 'Aa-ishah kwam - moge Allah tevreden zijn met haar...

  Debattant van de Shaykh: Het lezen van de biografie van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam, is dat geen verering van hem?

  Al-Imaam al-Albaanie: Jawel.

  Debattant van de Shaykh: Zit er een beloning in deze goede zaak van Allah?

  Al-Imaam al-Albaanie: Al het goede. U behaalt geen enkel profijt met deze vraag. Daarom onderbreek ik u met de vraag: weerhoudt iemand u ervan om zijn biografie te lezen? Nu stel ik u een vraag: als er een wettelijke aanbidding is, maar de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft er geen specifieke tijd voor vastgesteld, is het voor ons dan toegestaan om er een specifieke tijd voor vast te stellen op ons eigen houtje? En hij heeft er geen specifieke hoedanigheid voor vastgesteld, is het dan toegestaan voor ons om er een specifieke tijd of hoedanigheid voor vast te stellen op ons eigen houtje? Heeft u een antwoord?


  Debattant van de Shaykh:
  Nee, ik heb geen antwoord.


  Al-Imaam al-Albaanie: Allah - Verheven is Hij - zegt:

  أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

  Of hebben zij deelgenoten die voor hen datgene van de religie hebben voorgeschreven wat Allah niet heeft toegestaan?

  [ Soerah ash-Shoera 42:21 ]

  En Allah - Verheven is Hij - zegt ook:

  اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِاللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُواإِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

  Zij namen hun schriftgeleerden en monniken als heren buiten Allah, en ook al-Masieh ibn Maryam
  (19). En zij werden enkel bevolen om één God te aanbidden. Niemand heeft het recht aanbeden te worden dan Hij. Vrij is Hij van datgene wat zij als deelgenoten aan Hem toekennen

  [ Soerah at-Tawbah 9:31 ].

  Toen 'Adiyy ibn Haatim - moge Allah tevreden zijn met hem - dit Vers hoorde - en hij was een Christen voordat hij tot de Islaam toetrad - had hij moeite met dit Vers en zei: "Wij aanbaden hen niet." De Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - vroeg hem:

  أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلّون ما حرم الله، فتحلونه

  "Is het niet zo dat zij verbieden wat Allah heeft toegestaan, waarop jullie dit verbieden, en dat zij toestaan wat Allah heeft verboden, waarop jullie dit toestaan?"

  Hij antwoordde: "Ja." De Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - zei:

  فتلك عبادتهم

  "Dat is de aanbidding van hen."(20)

  Dit laat het gevaar van het innoveren in de religie van Allah - Verheven is Hij - zien.  Bron:
  Silsilah al-Hoedaa wan-Noer, cassette nr. 94 (licht ingekort)

  Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki

  ____________________________________________


  (1) Voetnoot van de vertaler: Iemaan: Het Geloof.

  (2) Voetnoot van de vertaler: Tawhied: De Eenheid van Allah in Zijn Heerschappij (Roeboebiyyah), Recht op Aanbidding (Oeloehiyyah), en Namen en Eigenschappen (al-Asmaa- was-Sifaat).

  (3) Voetnoot van de vertaler: Het woord Soennah wordt gebruikt voor vier verschillende zaken:

  1) alles wat in de Qor-aan en de Profetische overleveringen is gekomen

  2) de overleveringen van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam

  3) het tegenovergestelde van de innovatie in de religie

  4) alles wat aanbevolen is

  (Zie "al-Hatth ‘alat-Tibaa' as-Soennah" van al-‘Allaamah ‘Abdoel-Moehsin al-‘Abbaad - moge Allah hem behouden).

  (4) Voetnoot van de vertaler: Overgeleverd door 'Abdoer-Razzaaq in al-Moesannaf (11/125) en al-Bayhaqie in Ma'rifah as-Soenan wal-Aathaar (1/20).

  (5) Voetnoot van de vertaler: Dat is omdat de debattant ash-Shaykh al-'Alawie uit Mekkah als bewijs gebruikte en zei dat hij het vieren van de Mawlid toestaat.

  (6) Voetnoot van de vertaler: Overgeleverd door al-Boekhaarie (2652) en Moeslim (211, 2633).

  (7) Voetnoot van de vertaler: Hier worden Aboe Haniefah, Maalik, ash-Shaafi'ie, Ahmad en andere Imaams van onder de Vrome Voorgangers mee bedoeld.

  (8) Voetnoot van de vertaler: Moedd: Twee handen vol.

  (9) Voetnoot van de vertaler: Overgeleverd door al-Boekhaarie (3673) en Moeslim (2540, 2541).

  (10) Voetnoot van de vertaler: Zie Sahieh al-Djaami' (5961) en Silsilah al-Ahaadieth as-Sahiehah (2301).

  (11) Voetnoot van de vertaler: Mashaayikh: De meervoudsvorm van Shaykh: leraar, bezitter van kennis.

  (12) Voetnoot van de vertaler: Daar al-Hidjrah is al-Medienah, de stad van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam.

  (13) Voetnoot van de vertaler: Zie al-I'tisaam (1/49).

  (14) Voetnoot van de vertaler: Hidjrah: De emigratie van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - van Mekkah naar al-Medienah en tevens het begin van de Islamitische jaartelling.

  (15) Voetnoot van de vertaler: 'Aashoeraa-: De tiende dag van de maand Moeharram, de eerste maand van de Islamitische kalender.

  (16) Voetnoot van de vertaler: Een soortgelijke overlevering werd overgeleverd door al-Boekhaarie (2004) en Moeslim (1130).

  (17) Voetnoot van de vertaler: Overgeleverd door al-Boekhaarie (3456, 7320) en Moeslim (2669).

  (18) Voetnoot van de vertaler: Silsilah al-Ahaadieth as-Sahiehah (1620) met een soortgelijke bewoording.

  (19) Voetnoot van de vertaler: Al-Masieh ibn Maryam: Christus, de zoon van Maria.


  (20) Voetnoot van de vertaler: Overgeleverd door at-Tirmidhie en Ahmad.
  Laatst gewijzigd door hassan; 03-02-12 om 23:49.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •