Door Abu Marwan

Het westen begint eindelijk zijn ware aard te laten zien. Het lelijke gezicht dat voor decennia verscholen ging achter het masker van 'beschaving, vrijheid en tolerantie' is nu zichtbaar geworden voor iedereen. Het masker is gevallen en hoe! De voortdurende aanvallen op de vrome Moslima zijn geen toeval, maar zijn een gevolg van de grenzeloze onverdraagzaamheid, rassenhaat en een afkeer tegen de Islam.

In hun pogingen om de niqaab van de Moslim zusters te verbieden is hun eigen gezichtssluier het eerste slachtoffer geworden, hun lelijke ware gezicht is nu onthuld. Hoe ironisch kan de werkelijkheid zijn? De politici en media hebben hun eigen façade van een rechtvaardig, voor rede vatbaar westen om zeep geholpen. De illusie is ingehaald door de waarheid en we zien nu met wie we echt te maken hebben.

Hoe vaak hoorden we niet de leiders en opiniemakers in landen zoals Frankrijk, Italië en Nederland kritiek leveren op het feit dat vrouwen in Afghanistan volledig gesluierd moesten zijn onder de Taliban? ''Deze vrouwen moeten het recht hebben om zelf te kiezen of ze geheel gesluierd willen zijn of niet'', maar als in hun eigen landen vrouwen vrijwillig kiezen om zo over straat te gaan dan laten ze blijken wat hun echte bedoeling is. Het recht voor de vrouw om zelf te kiezen geldt alleen als ze kiezen om de niqaab niet te dragen.

Wat de vrouwen betreft die ervoor kiezen het wel te dragen, hen moet het leven zo zuur mogelijk worden gemaakt als het aan deze 'promoters van mensenrechten' ligt. Net zoals hoe de Joden werden behandeld door de nazi's voor de oorlog. En natuurlijk worden er straks allemaal redenen verzonnen om deze pesterij tegen de Moslim zuster goed te praten. ''Iedereen moet herkenbaar zijn op straat in verband met veiligheid'' Oh ja? Iemand met een motorhelm, capuchon en/of zonnebril ook een boete dan?

De pesterijen zijn al begonnen in verschillende Europese landen en de situatie wordt steeds erger. Voor iedere Moslim is het zaak om te begrijpen dat de zogenaamde bescherming en vrijheden van minderheden niks betekenen wanneer het er op aankomt. Al deze verklaringen van zogenaamde mensenrechten worden allemaal irrelevant voor westerse politici en opiniemakers wanneer zij kans zien hun innerlijke haat openlijk te tonen.

''Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger.'' (3:118)

Waarom zien wij telkens weer dat de westerse leiders hun eigen protocollen en idealen tegengaan wanneer het hen goed uitkomt? Het zijn mensen die hun begeerten volgen daarom. Je zult daarom zien dat het concept ''dubbeldenken'' onlosmakelijk verboden is aan westerse leiders. Dubbeldenken is een vorm van hypocrisie waarbij een persoon twee tegengestelde opvattingen tegelijkertijd als waarheid ziet. Westerse politici zijn per definitie dubbeldenkers en de westerling is over het algemeen ook een dubbeldenker.

In het boek ''1984'' van George Orwell wordt dubbeldenken als volgt omschreven:

''De kracht om twee tegengestelde opvattingen tegelijkertijd in je brein te hebben en ze beiden te accepteren.....Het opzettelijk verkondigen van leugens terwijl je oprecht in ze gelooft, het vergeten van elk feit dat slecht voor je uitkomt en daarna wanneer je dit feit weer nodig hebt haal je het terug van vergetelheid voor zolang het nodig is...''

Ik leg dit uit zodat de lezer duidelijk wordt dat er onderscheid kan worden gemaakt tussen de hypocriet en de dubbeldenker. De hypocriet is iemand die volledig bewust is van de dubbele standaard die hij hanteert, terwijl de dubbeldenker er van overtuigd is dat hij oprecht is. Als ik namen zou moeten noemen als voorbeelden om dit verschil te verduidelijken dan zijn George W. Bush en Tony Blair goede voorbeelden. Bush is de hypocriet die weet dat zijn woorden over mensenrechten en vrijheid slechts dekmantels zijn. Tony Blair is de persoon die zichzelf op de vreemdst mogelijke manieren misleid om te geloven dat het bombarderen en verhongeren van de Irakezen echt goed voor ze is en als bevrijding kan worden gezien.

Als je dit begrijpt dan weet je dat de meeste politici en opiniemakers in het westen dubbeldenkers zijn. Zij zijn instaat om deze onderdrukking tegen de Moslim zuster te zien als haar bevrijding. Hierbij passen ze toe wat Orwell beschrijft over het vergeten van elk feit dat als problematisch wordt ervaren, dus voor het gemak vergeten zij dat deze Moslima's in het westen er zelf voor kiezen deze niqaab te dragen. Zo kunnen zij tegen de vrijheid van de Moslima om voor de niqaab te kiezen vechten, terwijl ze claimen haar te bevrijden. En dit geloven zij dan ook echt.