Aboe Hoerairah verhaalt dat hij de Boodschapper van Allah hoorde zeggen:
“Allah is mijn getuige dat ik vergeving bij Allah zoek, en dat ik mij meer dan zeventig maal (om vergeving vragende) per dag tot Hem wend.”

Opgeleverd door : Al-Boechari