De Poorten van het Paradijs, Beschrijvingen van het Paradijs van de Koran en de Hadith

Verzameld en samengesteld door Dr. `Abdullah al-Shimemeri
“Tuinen der eeuwigheid. Zij en degenen van hun vaderen en hun echtgenoten en hun kinderen die rechtvaardig zijn zullen deze binnengaan. En engelen zullen van iedere poort tot hen komen.” [ar-Ra`d, 13:23]
“Dit is een aanmaning. En voor de godvruchtigen zal zeker een voortreffelijke toevlucht zijn. Tuinen der eeuwigheid met de poorten wijd voor hen open.” [Saad, 38:49-50]
“En degenen die hun Heer vreesden zullen in groepen naar de Hemel worden geleid; wanneer zij die bereiken zullen de poorten worden geopend en zijn bewakers zullen tot hen zeggen: "Vrede zij u! Weest gelukkig en gaat binnen om er voor (altijd) te verblijven." [Az-Zumar, 39:73]
“Sahl bin Sa’d vertelde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het Paradijs heeft acht deuren, en een van hen wordt ar-Rayyaan genoemd, waardoor niemand naar binnen zal gaan behalve degenen die vasten.” [al-Bukhaari]
Abu Hurayrah vertelde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:


“Wie twee dingen op de weg van Allah doet zal voor de Poorten van het Paradijs geroepen worden en zal gezegd worden, ‘O slaaf van Allah, hier is uw succes!’ Dus degenen onder de mensen die elke dag hun gebeden offeren zullen voor de Poort geroepen worden van de gebeden: en die onder de mensen was die deelnamen in jihad zullen geroepen worden voor de poort van jihad, en wie onder degenen was die vastte zal geroepen worden voor de Poort van ar-Rayyaan;

En die onder degenen was die liefdadigheid gaven zullen voor de Poort van liefdadigheid worden geroepen.”Abu Bakr zei: ‘Laat mijn ouders voor U opgeofferd worden, o Apostel van Allah! Geen leed of nood zal degene die voor deze Poorten geroepen wordt overkomen. Zal er iemand zijn die voor alle poorten geroepen zal worden?” De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde, “Ja, en ik hoop dat jij een van hen zal zijn.” [al-Bukhaari]


`Uqba ibn `Aamir zei:


“we waren toevertrouwd met de taak om de kamelen te verzorgen. Op mijn beurt, toen ik ’s avonds terugkwam nadat ik ze had laten grazen in de weilanden, zag ik de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) staan en de mensen toespreken. Ik hoorde deze woorden van hem: ‘Wanneer een moslim zijn wassing goed verricht, dan staat en twee rakahs bidt, ze begint met zowel zijn hart en zijn gelaat, zal het Paradijs voor hem gegarandeerd zijn. ‘Ik zei, Wat fijn is dit!’Een verteller die voor me stond zei, ‘het eerste was zelfs beter dan dit.’ Toen ik opkeek, zag ik dat het ‘Umar was die zei: ‘Ik zie dat je juist bent gekomen. Als iemand onder jullie de wassing voltooid, de wassing goed doet en zegt; Ik getuig dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed de dienaar van Allah is en zijn Boodschapper,” dan zullen de acht poorten van het Paradijs voor hem geopdenworden en hij mag binnengaan waardoor hij wenst.” [Muslim]


Abu Hurayrah vertelde dat de Boodschapper (vrede zij met hem) zei:


“De Poorten van het Paradijs zullen geopend worden op Maandag en op Donderdag, en elke dienaar [van Allah] die niets met Allah associeert zal vergeven worden, behalve voor degenen die haat voelt voor zijn broeder. [Over hen] zal gezegd worden: ‘Stel deze twee uit totdat ze het goedmaken. Stel deze twee uit totdat ze het goedmaken. Stel deze twee uit totdat ze het goedmaken.” [Muslim, Maalik, Abu Dawood]