as-Salaamu 'alaykum wa rahmatullaah,

"Maar mensen willen van Allaah wat Hij zelfs niet aan Zijn Boodschapper heeft gegeven!"

Zowel de religie als het intellect wijzen erop dat hardvochtigheid de mensen afschrikt en wegdrijft. Dit geldt ook in de Da'wah, als mensen met hardheid en grofheid worden benaderd, zullen ze afstand nemen en de waarheid niet accepteren! Helaas willen sommigen dat, ondanks hun hardvochtigheid, de mensen naar hen blijven luisteren en accepteren wat ze te zeggen hebben. Hiermee claimen zij iets wat Allaah Zijn Boodschapper niet eens heeft gegeven.

Hardvochtigheid in de Da'wah! - Shaykh Muhammad Sa'eed Raslaan


Wassalaam.