Aicha, moge Allah met haar tevreden zijn, heeft overgeleverd:

"Elke keer dat de Profeet tussen twee zaken mocht kiezen dan koos hij het eenvoudigste, mits daarmee geen zonde werd begaan. Als dat wel het geval is dan was hij de eerste die het vermeed. De Profeet nam nooit wraak voor zichzelf maar wel als de voorschriften van Allah, de Verhevene, werden overtreden." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]


De uitleg van de hadith:

De hadith weerspiegelt de eenvoud en de tolerantie binnen de Islam. Hier wordt gewezen op het feit dat wanneer de Profeet moest kiezen tussen twee zaken, hij voor de eenvoudigste zaak koos mits dit geen aanleiding gaf tot een zonde. Als dat wel het geval was koos hij voor de oprechtheid.

De Profeet nam ook geen wraak als het om zichzelf ging, hij vergaf een boer toen deze met een boze stem tegen hem sprak. Ook vergaf hij een andere man die aan zijn kleren trok tot hij er last van kreeg aan zijn schouders. Het is dus van belang om te vergeven in zaken waar het niet om de rechten van Allah, de Verhevene, gaat.