as-Salaamu 'alaykum wa rahmatullaah,

Shaykh Sa'd ibn Naasir ash-Shithri - hafidahullaah, voormalig lid van het Comité van Grote Geleerden in Saudi-Arabië, krijgt een vraag over de viering van de Mawlid an-Nabawiy (geboortedag van de Profeet). Hij geeft er een duidelijk en uitvoerig antwoord op.

Shaykh Sa'd ash-Shithri: Het vieren van de Mawlid an-Nabawiy (geboortedag van de Profeet)!


Wassalam.