as-Salaamu 'alaykum wa rahmatullaah,

"Maar de duivel laat het niet daarbij.."

Hier geeft Shaykh 'Abdullaah ibn Muhammad al-Mutlaq - hafidahullaah, lid van het Comité van Grote Geleerden in Saudi Arabië, antwoord op een belangrijke vraag die tegenwoordig veel speelt.
Wassalam.