Resultaten 1 tot 3 van de 3

Onderwerp: De liefde van Allah...

Hybride Weergave

Vorig Bericht Vorig Bericht   Volgend Bericht Volgend Bericht
 1. #1
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21

  De liefde van Allah...

  De liefde van Allah...

  Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiem.

  Waarlijk, alle lof behoort toe aan Allah Ta'ala, we prijzen Hem, we zoeken hulp bij Hem en vragen Hem om vergeving. Wie door Allah geleid wordt, er is voor hem geen dwaling, en wie Allah laat dwalen, er is voor hem geen leiding. En ik getuig dat er geen god is buiten Allah en Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Mohammed ibn 'Abdoellah Zijn dienaar en boodschapper is; vrede en zegeningen van Allah zijn met hem, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die zijn leiding volgt. Voorts;

  Veel mensen zijn gewend geraakt aan het idee dat hun relatie met Allah een relatie is van "verplichtingen" en "angst". Men is bang om naar de Hel te gaan. Men bidt omdat men bang is om naar de Hel te gaan. Men vast omdat men bang is om naar de hel te gaan. Maar deze mensen die zo denken begrijpen de relatie tussen Allah en Zijn dienaren en de liefde van
  Allah voor Zijn dienaren niet goed. Waarom maken we dit geen doel in ons leven, dat Allah van ons houdt? Want wie oordeelt er over ons op de Dag des Oordeels? De basis van de relatie zijn niet de verplichtingen en angst, maar de basis is liefde en die gaat soms met angst. Dit hoort erbij (indien de liefde oprecht is).

  Als mensen naar je kijken, dan kijken ze naar wat je hebt, ze kijken naar je kleren, je auto, je uiterlijk, je huis. En de meeste mensen zorgen ervoor dat ze er goed uit zien voor anderen. Maar Allah kijkt niet naar je uiterlijk, Hij kijkt naar je hart. Dus pas op! Zorg er voor dat je niet in de situatie bent dat hetgeen waar de mensen naar kijken mooi is en dat hetgeen waar Allah naar kijkt lelijk is.

  In een h'adieth Qoedsie lezen we het volgende:
  "Als Allah van een dienaar (van Hem) houd, roept Hij Djibriel 3alaihi salaam en zegt: "Ik hou van die-en-die, daarom, hou van hem." De profeet (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) zei: "Dus Djibriel houd van hem." Dan roept hij
  (Djibriel) in de hemel, zeggende: "Allah houd van die-en-die, daarom hou van hem." En de bewoners van de hemel houden van hem. Hij (de profeet saws) zei: "Dan is acceptatie voor hem op aarde gevestigd." En als Allah een dienaar (van Hem) verafschuwt, roept Hij Djibriel as, en zegt: "Ik verafschuw die-en-die, daarom, verafschuw hem." Dus Djibriel verafschuwt hem. Dan roept Djibriel naar de bewoners van de hemel: "Allah verafschuwt die-en-die, daarom, verafschuw hem." Hij (de profeet (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam)) zei: "Dus de bewoners van de hemel verafschuwen hem en verafschuwing voor hem is op de aarde gevestigd."
  Kijk eens hoe Allah Zijn liefde aankondigt en kijk naar jezelf. Durf jij jouw liefde voor Allah voor andere mensen te verklaren?

  Ik zie vele mensen hier in Nederland lopen met T-shirts van psv of ajax, of van hun favoriete muziekband, of ze hebben hun haar en kleding in een bepaalde stijl om te laten zien dat ze er van houden. Twee homoseksuelen bij mij in de straat hebben zelfs

  een vlaggenmast in hun voortuin met een homovlag. In Nederland kun je bijna overal voor uit komen waar je voor staat. Maar kunnen wij moslims dat ook? Waar zijn wij als moslims? Komen wij er voor uit dat we moslims zijn of laten we ons weg stoppen in een hoekje? Hou jij van Allah? Laat jij door jouw baard zien dat je van Allah houdt? Laat jij door jouw hoofddoek of niqaab zien dat je van Allah houdt? Of zorgen we er voor dat hetgeen waar de mensen naar kijken goed is? Houden we meer van de mensen dan van Allah?! Vraag jezelf af, is jouw hart vol met liefde voor Allah?

  Om iemand te zijn waarvan Allah houd, betekent niet dat je perfect moet zijn en dat je nooit fouten maakt. Maar het betekent dat jouw gehoorzaamheid, jouw goede daden en jouw goed gedrag veel meer zijn dan je fouten. Het is verhaald door Aboe hurayrah as dat de boodschapper van Allah(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) zei:
  "Toen Allah de schepping voltooide, schreef
  Hij in Zijn Boek dat bij Hem is boven Zijn Troon; Mijn genade bedwingt Mijn
  boosheid."
  (Sah'ieh' Al-Boekhaarie, h'adieth 4.416.)

  In een andere hadieth Qoedsie lezen we: "O zoon van Adam, zo lang je Mij aanroept en Mij vraagt, zal Ik je vergeven wat jij gedaan hebt en Ik zal er geen bezwaar tegen hebben. O zoon van Adam, ook al reiken jouw zonden tot aan de wolken in de lucht en jij vraagt dan vergeving van Mij, Ik zal jou vergeven. O zoon van Adam, ook al kom je tot Mij met zonden bijna zo groot als de aarde en je komt dan tot Mij zonder een deelgenoot aan Mij toe te schrijven, Ik zal je vergeving brengen bijna zo groot als dat."

  Worden jullie harten hier niet warm van? Laat dit niet zien hoeveel Allah van Zijn oprechte dienaren houd? Soebh'ana llaah. Allaahoe Akbar. En schamen wij ons dan niet dat wij deze liefde niet beantwoorden?

  'Aliy ibn Abi Taalib Radia Allahu 3anhoe zei:
  "Als ze
  tegen me zouden zeggen op de Dag des Oordeels, "wij laten jouw vader en moeder jou beoordelen" dan weiger ik dat, omdat Allah meer genadevol is voor mij dan mijn vader en moeder."
  Soebh'ana llaah, waren dit mensen zoals wij?

  Als je mensen vraagt of ze van Allah houden, zullen ze allemaal zeggen, "ja, ik hou van Allah, we houden van Allah met heel ons hart". Maar als je ze vraagt of ze bidden of vasten, dan zeggen ze "uhh, nee...". Laten hun daden ook zien dat ze van Allah houden? Bidden zij? Vasten zij? Werkelijk, er zijn broeders en zusters die continu vragen of iets h'araam is, of dat iets verplicht is. Ze zoeken naar een weg om het niet te hoeven of om het juist wel te mogen. Sommige gaan zelfs nog een stapje verder, die vragen zich af of iets heel erg h'araam is of maar een beetje h'araam. O Heer, leid ons op Uw Weg en bescherm ons tegen dwaling.

  Allah Ta'ala is niet zoals wij. Hij roept niet zomaar dingen, maar als Hij iets zegt, dan komt Hij ook met bewijs,
  maar als wij iets zeggen, blijkt dat dan ook uit onze daden?

 2. #2
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  Wat is het bewijs dat Allah van ons houd?

  1. In een h'adieth van Al-Tirmidhie lezen we onder andere dat Allah de Verhevene wereldse zaken geeft aan degenen waarvan Hij houd en aan degenen waarvan Hij niet houd, maar Hij geeft religie alleen aan degenen waarvan Hij houd, dus hij aan wie religie gegeven is door Allah, van hem word gehouden door Allah. Beste broeder en zuster, als jij een moslim bent en gelooft in de Waarheid van de Islaam, dat wordt er van jou gehouden door Allah de Almachtige.

  Schamen wij ons dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

  2. Hij heeft geduld met onze zonden, Hij straft ons niet meteen. [ En jouw Heer is de Vergevensgezinde, Bezitter van de Barmhartigheid. Indien Hij hen zou grijpen voor wat zij verricht hebben, dan zou hij zeker de bestraffing voor hen versneld hebben. Maar voor hen is er de afspraak (op de

  Dag der Opstanding), nooit zullen zij buiten Hem een toevlucht vinden."
  [18:58]

  Schamen wij ons dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

  3. Dat Hij berouw accepteert. De neerzending van het Boek is van Allah, de Almachtige, de Alwetende. De Vergever van de zonden en de Aanvaarder van het berouw... [40:2-3]

  Schamen wij ons dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

  4. Dat ??n goede daad vertienvoudigd wordt en ??n zonde is slechts ??n zonde. Wie met een goede daad komt; voor hem is er (een beloning) als van tien daarvan; en wie met een slechte daad komt, die wordt dan slechts vergolden met het gelijke, en hen zal geen onrecht worden aangedaan. [6:160]

  Schamen wij ons dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

  5. Hij geeft heel veel h'asanaat voor kleine dingen.
  Bijvoorbeeld Laylatoel Qadr; ??n nacht en je krijgt de beloning voor 84 jaar. Het vasten op de dag van ?Arafah geeft vergeving voor twee jaar. Het vasten op 'Aashuraa-e geeft de vergeving van ??n jaar. En dzikr geeft veel h'asanaat, voor elke letter die je leest van de Qor-aan, krijg je 10 h?asanaat (Als je begint te lezen en zegt "Bismillaahie r-Rah'maanie r-Rah'iem" heb je al 200 h?asanaat), door het zeggen van "Laa h'awla wa laa qoewatta illaa billaah (er is geen macht en geen kracht behalve bij Allah)" krijg je een schat van het Paradijs, als je ??n keer "Soebh'aana llahie wa bieh'amdieh (Glorieus is Allah en alle lof is aan Hem)" zegt, dan word er voor je een boom geplant in het Paradijs etc etc.

  Schamen wij ons dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

  Bij het laatste punt dat ik in dit artikel wil noemen, wil ik even langer stil staan, namelijk:

  6. Er zijn 11 filters om ons te reinigen van onze
  zonden, zodat we het Paradijs kunnen binnengaan.

  H'adieth Qoedsi: "Ik heb voor Mijn oprechte dienaren dat voorbereid wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, noch wat zijn hart heeft verlangd. Dus reciteer als je wilt:" En geen ziel weet welke verkoeling van de ogen voor hen verborgen wordt gehouden, als beloning voor wat zij plachten te doen. [32:17]

  En er zal tot degenen die (Allah) vreesden gezegd worden: "Wat is het dat jullie Heer heeft doen neerdalen?" Zij zullen zeggen: "Het goede." Voor degenen die het goede in deze wereld deden, is er (in het Hiernamaals) het goede. En het Huis van het Hiernamaals is zeker beter. En het Huis van de Moettaqoen is zeker het beste. Zij zullen de Tuinen van 'Aden (het Paradijs) binnengaan, waar onder door de rivieren stromen. Voor hen is daarin wat zij willen. Zo beloont Allah de Moettaqoen. (Zij zijn) degenen die de engelen als reinen
  wegnemen terwijl zij zeggen "Salamoen 'Aleikoem (vrede zij met jullie), treedt het Paradijs binnen, wegens wat jullie plachten te doen."
  [16:30-32]

  We lezen hier onder andere dat de engelen degenen die zullen slagen "als reinen" wegnemen. Niemand is zonder zonden, maar door de Rah'ma (Barmhartigheid) van Allah zijn er 11 filters, die de zonden zullen "wegpoetsen". Niet iedereen heeft alle 11 filters nodig om rein te zijn en niet iedereen wordt gereinigd en vallen alsnog in de Hel (moge Allah ons daar tegen beschermen), waar zij tijdelijk gestraft worden. Let wel! Dit geldt alleen voor de moe-mienoen (gelovigen) en niet voor de ongelovigen, die voor eeuwig in de Hel zullen verblijven. O Heer, laat ons behoren tot de Moettaqoen.

  De 11 filters eindigen voor As-Siraat (de brug over de Hel), die zo dun is als een haar en zo scherp is als een zwaard. Sommigen gaan zo snel over As-Siraat, zo snel als het knipperen van de ogen. Anderen rennen,
  anderen lopen, of kruipen, anderen worden geholpen door de engelen en anderen worden in de Hel gedompeld en weer anderen vallen in de Hel. Er zijn 4 filters in de Doenya (deze wereld), 3 in Al-Qabr (het graf) en 4 op Yawm Al-Qiyaamah (de Dag des Oordeels).

 3. #3
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  De 4 filters in de Doenya zijn:

  • at-tawbah (berouw): natuurlijk moet dit wel volgens de juiste voorwaarde gebeuren; de intentie (alleen voor Allah), volgens de Soennah, je dient spijt te hebben, stoppen met de zonden, voornemen om het niet meer te doen, de rechten van de mensen teruggeven, op het juiste moment (vóórdat de zon opkomt vanuit het westen en voordat jouw doodsgerochel begint).

   O jullie die geloven, toont Allah oprecht berouw, hopelijk zal jullie Heer jullie zonden uitwissen en jullie Tuinen (het Paradijs) doen binnengaan... [66:8]

   De boodschapper van Allah zei: "Allah is meer tevreden met het berouw van een dienaar van Hem, dan ??n van jullie zou zijn als hij zijn kameel in een dorre woestijn zou kwijtraken en hem dan plotseling zou vinden." (Boekhaarie & Moesliem)

  • al-istighfaar (vergeving vragen): Aboe hurayrah as verhaalde dat hij de boodschapper van Allah hoorde zeggen: "Bij Allah, ik zoek vergeving bij Allah, en ik wend mij meer dan 70 maal (vergeving vragend) per dag tot Hem." (Boekhaarie) En het is zo gemakkelijk om het te doen; in de auto, in de rij in de supermarkt etc. 70 Maal "Astaghfiroellah (O Allah, vergeef mij)" kost je misschien net 1 minuut.

   En degenen die, als zij een zedeloosheid begaan hebben, of zichzelf onrecht aangedaan hebben, daarna Allah gedenken en dan vergeving voor hun zonden vragen, en niemand vergeeft zonden behalve Allah. En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij (het) weten. Zij zijn degenen wiens beloning vergeving van hun Heer is, en tuinen (het Paradijs) waar onder door de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden en (het is) de beste beloning voor hen die goed
   doen.
   [3:135-136]

  • h'asanaat die wissen sayyie-aat uit: goede daden die slechte daden uitwissen. Je zou iemand kunnen bellen en vragen hoe het gaat, glimlachen naar je broeder of zuster, zieken bezoeken, sadaqah geven (al is het maar 1 ?), i.p.v. doei zeg je Salaamoe 'Aleikoem, vrijwillige gebeden/vasten etc.

   ...voorwaar, de goede daden wissen de slechte daden uit... [11:114]

   En volg de boodschapper van Allah , want Allah de Verhevene zegt: Zeg (O Mohammed): Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig. [3:31] Soebh'ana llaah! Kijk dus niet of iets verplicht is of niet, maar doe wat je kunt en volg de Soennah van onze profeet Mohammed saws.   Tot hier eindigen de filters die we zelf in de hand hebben Inshaa-e llaah. De volgende filters hebben we niet in onze hand.

  • Slechte dingen die een persoon overkomen: b.v. ziekte, pijn, verlies van familie/geld, als er over je geroddeld wordt etc. Aboe hurairah as verhaalde dat de boodschapper van Allah zei: "Voor elke tegenspoed, ziekte, bezorgdheid, verdriet, of pijn die een moslim treft - zelfs de pijn veroorzaakt door het prikken van een doorn - zal Allah ??n van zijn zonden verwijderen." Dus elke keer als je je stoot of verbrandt aan een pan etc., wees Allah dankbaar en zeg el-hamdoelillah, in plaats van sh.. en andere vulgaire stopwoordjes die afkomstig zijn van de ondankbare koeffaar (ongelovigen).

  Er kan echter ook iets gebeuren bij een goed en oprecht persoon wat niet als kwijtschelding dient, maar omdat Allah haar/hem hoger in het Paradijs wil verheffen.  De 3 filters in Al-Qabr zijn:

  • de moe-minien (de gelovigen) die sallaat al-djanaazah bidden. Als er een familielid overlijdt, verzamel dan mensen om voor hem al-djanaazah te bidden, en het gaat niet zo zeer om het aantal mensen, maar meer om de oprechte mensen. Tijdens sallaat al-djanaazah verrichten zij onder andere smeekbeden voor de overledene en Inshaa-e llaah zullen de smeekbeden verhoord worden...

  • Fitnatoel Qabr: de beproevingen in het graf. De vragen van de engelen, het graf wordt smal en donker, ??nzaamheid, marteling in het graf etc.

  • Wat levende mensen geven (thawaab) aan de overledene. Alle geleerden van de oemmah zijn het er over eens dat de levenden 4 dingen kunnen geven aan de dode: H'adjj, 'Oemrah, Sadaqah en Doe'aa-e.

  De 4 filters op Yawm Al-Qiyaamah zijn:

  • de gebeurtenissen op de Dag des Oordeels. De paniek, de drukte, de zon komt van zijn plaats en zal zeer dichtbij zijn, de dorst en honger die men heeft en niet iedereen krijgt te drinken of te eten (bijvoorbeeld wel diegenen die regelmatig vrijwillig gevast hebben, Inshaa-e llaah).

   Op die Dag vlucht de mens van zijn broeder. En van zijn vrouw en van zijn kinderen. E?n ieder van hen zal op die Dag een bezigheid hebben die hem genoeg is. [80:34-37]

   De boodschapper van Allah
   zei: "De mensen zullen verzameld worden, blootsvoets, naakt en onbesneden." Ik ('Aa-ishah) zei: "O boodschapper van Allah! Zullen de vrouwen en mannen naar elkaar kijken?" Hij zei: "De situatie zal te moeilijk voor hen zijn om er aandacht aan te besteden." (Boekhaarie)

  • Het staan voor het aangezicht van Allah (Glorieus en Verheven is Hij). Stel je voor, dat je daar staat met al je zonden en dat Allah aan je vraagt; "Abdi (mijn dienaar), dacht je te licht over de ontmoeting met Mij?" Wat ga je zeggen? Alles wat Allah voor jou gedaan heeft en jij staat daar met je zonden. Je tijd verspild aan tv en onnozel geklets en gechat. Je had kunnen vasten maar hebt het niet gedaan, de vrijwillige gebeden waren te veel voor je en zelfs een hoofddoek of een baard was te moeilijk. Toen je een acceptgiro aan het invullen was vulde je 10 ? in, in plaats van 100.

   En wanneer de graven worden omgekeerd. Dan weet de ziel wat zij heeft verricht en wat zij nagelaten heeft. O mens, wat heeft jou weggeleid van jouw Heer, de Edele. [82:4-6]

  • De voorspraak van de profeet en de voorspraak van de Qor-aan: zij kunnen voorspraak voor jou doen, mits je dit verdiend hebt.

   Als je wilt dat de Qor-aan een voorspraak voor je is, lees hem dan. Aboe Oemaamah verhaalt dat hij de boodschapper van Allah
   hoorde zeggen: "Lees de Qor-aan, want hij zal op de Laatste Dag verschijnen als een voorspraak voor degenen die zijn metgezellen waren." (Moesliem)

   Als je wilt dat de profeet Mohammed
   ten gunste van jou spreekt, vraag dan de "wasielah" voor hem . 'Abdoellah ibn 'Amr al-'aas verhaalde dat hij de boodschapper van Allah hoorde zeggen: "Wanneer jullie de moe'adhin (de oproeper tot het gebed) de adhaan (de oproep tot het gebed) horen roepen, herhaal dan wat hij zegt, voeg dan de
   zegeningen (salawaat[1]) van Allah voor mij er aan toe want degene die bij Allah om genade voor mij vraagt, krijgt deze tienvoudig terug; smeek dan Allah om de wasielah[2] voor mij, dat is een hoog niveau in het Paradijs dat slechts aan ??n van de dienaren van Allah gegeven wordt, en ik hoop dat ik diegene ben. Wie de wasielah voor mij vraagt, krijgt zeker voorspraak." (Moesliem)

  • Vergeving van Allah: Je krijgt kwijtschelding/vergeving van je zonden door Allah de Barmhartige.  Beste zuster en broeder, wanhoop niet, denk niet dat het te laat is, dat je teveel zonden hebt of dat ze te groot zijn. Allah houd van jou en wil dat je naar Hem terugkeert en het Paradijs binnen gaat. Zo heeft Hij de profeet opgedragen om het volgende te zeggen:Zeg: O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige. [39:53]


  [1] Allaahoemma sallie 'alaa Moh'ammed wa 'alaa aalie Moh'ammed, kamaa sallayta 'alaa Ibrahiem wa 'alaa aalie Ibrahiem, innaka h'amiedoen-madjied. Allaahoema baarik 'alaa Moh'ammed wa 'alaa aalie Moh'ammed, kamaa barakta 'alaa Ibrahiem wa 'alaa aalie Ibrahiem innaka h'amiedoen-madjied (O Allah, schenk Uw vredesgroeten aan Moh'ammed en de familie van Moh'ammed, zoals U Uw
  vredesgroeten hebt geschonken aan Ibrahiem en de familie van Ibrahiem. U bent waarlijk de Lofwaardige, de Glorievolle. O Allah, schenk Uw zegeningen aan Moh'ammed en aan de familie van Moh'ammed, zoals U Uw zegeningen hebt gegeven aan Ibrahiem en de familie van Ibrahiem. U bent waarlijk de Lofwaardige, de Glorievolle).
  [2] Allaahoema Rabba haadzihie da'wati-t-taamah wa-s-salaatie-l-qaa-imah, aatie Moh'ammedani l-wasielata wa l-fadelata wa b'ath-hoe maqaaman mah'moedani-lladzie wa'adtah (O Allah, die de Rabb (Schepper, Beheerder) van deze perfecte oproep en te verrichten gebed (sallaat) is, schenk Moh'ammed Al-wasielah (een plaats in het Paradijs) en Al-fadielah (een rang boven de rest van de schepselen en geef hem de ge?erde rang die U hem heeft beloofd, (voorwaar U verbreekt geen beloftes).Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. De liefde van Allah...
  Door hassan in forum Allah Subhan Wata'ala
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 04-02-10, 16:44
 2. Hoop jij om de liefde van Allah te ontvangen?
  Door Al-oegt Noer Aicha in forum Islam video's
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 20-02-09, 13:33
 3. Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
  Door Oem_Nisa in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 29-11-07, 17:56
 4. De liefde van Allah.
  Door Umm Hudayfa..** in forum Gedichten
  Reacties: 6
  Laatste Bericht: 30-10-07, 20:25
 5. De liefde van Allah.
  Door mOslima_Samira in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 4
  Laatste Bericht: 02-05-07, 12:04

Labels voor dit Bericht

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •