Resultaten 1 tot 2 van de 2

Onderwerp: Prijzingen Ulamaa op Shaykh Rabee

 1. #1
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Sep 2009
  Locatie
  Maghreb
  Berichten
  104
  Reputatie Macht
  11

  Prijzingen Ulamaa op Shaykh Rabee

  1.Shaych al Albani Rahiemahoellaah:

  http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Salafi ... -moqbel.rm

  Bij bovenstaande audios zou iedere twijfel moeten verdwijnen bij de oprechte luisteraar.

  Aangezien er gevraagd word over de manhaaj van Shaych Rabi’ en Shaych Moqbil aangezien deze twee Mashaych bid’a en haar mensen aanvallen en oorlog voeren tegen de innovaties en daarop worden aangevallen worden…..

  “Wij prijzen Allaah de Verhevene en Heerlijkte zonder twijfel voor de oprechte da’waah gebasseerd op het Boek, de Soennaah en de methodologie van de vrome voorgangers. Vele Doe’aat in de verschillende Moslim Landen die de gemeenschappelijk verplichting uitvoeren ( Fard al Kifa’ie ) die weinigen vandaag de dag uitvoeren in de Islamitische Wereld. Daarvoor, het verkleinen van deze 2 Shaychs ( Rabi’ en Shaych Moqbil ) die oproepen naar het Boek en de Soennaah en hetgeen waar de vrome voorgangers op waren en die oorlog voeren tegen degenen die de correcte methodologie tegengaan zoals duidelijk te zien is voor iedereen komt behalve van een van twee soorten personen:

  1. Een ontwetende ( Jahiel ).
  2. Een persoon van begeerten ( Saahiboe Hawaa ).

  Een ontwetend persoon kan mogelijk gemakkelijk geleid worden omdat hij denkt dat hij op duidelijke kennis is dus wanneer corecte kennis voor hem duidelijk gemaakt word volgt hij deze………….
  Als voor de persoon van begeerten dan hebben we geen weg om hem te leiden behalve dat Allaah de Gezegende en Verhevene hem leidt. Daarvoor degene die deze 2 Shaychs bekritiseerd is of een ontwetend persoon die geleerd moet worden of een persoon van begeerten tegen wiens kwaad Allaah Zijn bescherming gezocht moet worden. We vragen Allaah of om hem te leiden of om zijn rug te breken.”


  En na deze audio spreekt Shaych al Albani verder op tape.
  Hij prijst de boeken van Shaych Rabi’ en geeft aan dat deze profijtvol zijn en hij zich niet kan hernneren dat hij bij de Shaych een fout gezien welke hem buiten manhaaj laat gaan waar zij op verenigt zijn…Hij geeft aan dat Shaych Rabi’ Hafidahoellaah m.b.t het wetenschappelijk aspect erg sterk is!

  2.Shaych al Albani Rahiemmahoellaah:

  http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Salafi ... ni_rabe.rm

  Shaych al Albaani antwoord op een vraag van de vragensteller dat Shaych Rabi’ takfier zou doen op Ighwaan al Moslimien…..

  Shaych Naasir Rahiemahoellaah zegt dat dit leugens zijn en dat hij veel van de boeken van Dokter Rabi’ heeft gelezen dat m.b.t. het wetenschappelijke aspect niets aan te merken heeft op hem!

  3.Shaych al Albani Rahiemmahoellaah:

  http://www.fatwa-online.com/audio/other ... 020105.htm

  “De vlagedrager van Jarh en Ta’deel ( het bekristiseren en prijzen van personen ) in deze tijd is onze broeder Doktor Rabi’ en degenen die hem bekristiseren doen dit niet op kennis en de kennis is met hem…...”

  4.Ibn ‘Othamin Rahiemmahoellaah:

  http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Salafi ... be-alem.rm

  Shaych al ‘Othamin Rahiemahoellaah zei over een vraag over Sayd Qutub:

  “Mijn studie van de boeken van Sayd Qutub is weinig geweest, en ik weet niet veel van de situatie van de man. Maar de ‘Oellamaah hebben geschreven over wat samenhangt met zijn boek van Tafsier ‘Fie Dhilaal al Qoraan’. Zij hebben er kritieke opmerkingen over geschreven zoals als wat Shaych ‘Abdoellaah ad Doewaish Rahiemahoellaah schreef en onze broeder Shaych Rabi’ al Madkhali schreef sommige punten van kritiek op hem, op Sayd Qutub, met betrekking tot zijn Tafsier en andere. Dus als iemand hierna wil terugkeren, laat het hem dan doen.”
  (Een lezing genaamt ‘Liqaa ma-‘ash - Shaychain: Mohammad ibn ‘Othaimin & Rabi’ al-Madkhaali in Jeddah, op 20/11/1413H)


  5.Ibn ‘Othamin Rahiemmahoellaah:

  http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Salafi ... an-rabe.rm

  Shaych ibn ‘Othamin Rahiemahoellaah werd gevraagt over hen die Shaych Rabi’ bekritiseerden. Hij antwoorde: “Degene die hem bekritiseert maakt een fout want ik ken de man, hij is een Selefie……”

  6.Ibn ‘Othamin Rahiemahoellaah:

  http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Salafi ... ob-rabe.rm

  Er was een vraag tijdens een bijeenkomst waar men vroeg: “Er is een vraag betreffende de boeken van Shaych Rabi’, moge Allaah u beschermen ( Genadig zijn en het Hoogste Paradijs geven insha Allaah ) ?”De Faaqih van onze Oemmaah antwoorde, Rahiemahoellaah:

  “Het is duidelijk dat deze vraag niet voor al ‘Othaimin is. En zoals Imaam Ahmed werd gevraagd over Ishaaq bin Raahwaaih moge Allaah hen Genadig zijn, en hij antwoorde: ‘Iemand als ik word gevraagd over Ishaaq! Ishaaq moet gevraagd worden over mij!’ En ik sprak in het begin van van mijn toespraak over wat ik weet over Shaych Rabi’, moge Allaah hem succes geven, en wat ik noemde blijft tot dit moment het zelfde. En zijn komst hier en zijn woorden die mij bereikt hebben, dan zonder twijfel, zijn zulke dat deze een persoon zijn liefde voor hem zullen vermeerderen en zijn smeekbeden voor hem.” (Cassette: “Ittihaaf al-Kurraam Bi Liqaa al-‘Othaimin Ma'a Rabi’ al-Madhkhali wa Mohammed al-Imaam”).

  6. Ibn ‘Othaimin Rahiemahoellaah:

  http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Salafi ... h_rabe1.rm

  Vragensteller: “Wat is uw advies betreffende degene die de cassettes van Shaych Rabi’ verbied met de claim dat dezen fitnaah veroorzaken en dat zij prijzingen van de Regeringsleiders bevatten van het Koninkrijk en dat deze prijzing van hen voortkomt uit nifaaq ? “

  Ibn ‘Othaimin Rahiemahoellaah zei:
  “Dat is een fout en erg gevaarlijk. Shaych Rabi’ is van de ‘Oellamaah van Ahloe Soennaah en van de mensen goedheid en zijn Geloofsleer is veilig ( ‘aqeedatoe Saliema ) en zijn methodologie is sterk ( Minhajoehioe qaweem ). Maar toen hij begon te spreken over bepaalde hoofden van bepaalde mensen van de laatkomers ( Moeta’agireen ) begonnen zij hem met deze zaken beschuldigen, wist je dat ?”
  (Genomen van de cassette serie, "Kashf oel-Lithaam ‘An moekhalifaat Ahmad Sallaam" )


  7.Shaych Ibn ‘Othamin Rahiemahoellaah:

  http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Salafi ... ih-rabe.rm

  “We prijzen Allaah de Verhevene en Verheerlijkte dat Hij het makkelijk maakte voor onze broeder, Doktor Rabi’ bin Hadi al Madkhali om deze regio te bezoeken. Zo dat degene weet voor wie bepaalde zaken onduidelijk waren, dat onze broeder, moge Allaah ons en hem succes schenken, op een gedeelte van Selefiyyaah is, de weg van de Selef. En ik bedoel niet dat Selefiyyaah een Hizb is ( partij ) welke opgericht is om de moslims erbuiten tegen te gaan. Maar ik bedoel met Selefiyyaah dat hij ( Shaych Rabi’ ) op het pad van de Salaaf is in zijn manhaaj ( methodologie ). Specifiek in het veld van het actualiseren van Tawheed en het tegengaan wat dit tegengaat. En we weten allen dat Tawheed de basis is waarvoor Allaah de Boodschappers vrede en zegeningen zijn op hen zond. Zoals Allaah zegt:
  “En we zonden voor jullie geen Boodschapper….

  Het bezoek van onze broeder Shaych Rabi’ bin Hadi al Madkhali naar deze streek, onze stad, ‘Onayzaa, zal zonder twijfel een goed effect hebben en het zal duidelijk worden voor veel van de mensen wat verborgen voor hen was door het verspeiden van paniek en het verspreiden van opschudding en het los laten van de tong. En hoeveel hebben er spijt van over wat zei zijden over de ‘Oellamaah wanneer het duidelijk word dat zij ( de ‘Oellamaah ) op de waarheid zijn.”


  8.Shaych Mohammed as Soebayl, Imaam in de Gewijde Moskee in Mekka, Hafidahoellaah:

  http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Salafi ... be-jami.rm

  Shaych as Soebayl Hafidahoellaah word dezelfde vraag gesteld als bij punt 6, behalve dat men ook Shaych Mohammed Amaan aj Jamee meegenomen word in de vraag….

  Shaych as Soebayl zegt:

  “Ik vraag bescherming bij Allaah, ik vraag bescherming bij Allaah, de bandjes van deze twee Mashaych zijn van de beste bandjes, ze roepen op naar de soennaah en het vasthouden aan de soennaah, maar er word niet over hen gesproken behalve door een persoon van begeerten en de meesten die over hen spreken zijn van de groeperingen, degenen die vasthouden aan een groepering van de groeperingen…. en met betrekking tot deze twee Mashaych, ze houden zich vast aan de soennaah en de geloofsleer van as Salafiyyaah, zij zijn van de beste mensen.”

  9.Shaych ar Rajihie, een van de Kibaar al ‘Oellamaah uit Riyaad en een vaste student van Shaych Ibn Baaz voor meer dan 30 jaar, Hafidahoellaah:

  http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Salafi ... ob-rabe.rm

  Wat is uw mening over de boeken en bandjes van Shaych Rabi’ bin Hadee al Madkhalee Hafidahoellaahoe Ta’alaa adviseert u ons om zijn boeken te lezen en zijn casettes te luisteren ?

  Shaych ar Rajihie Hafidahoellaah zegt:

  “Ja, er is niets mis mee, zijn boeken en bandjes ik heb er niets in gezien wat bekritiseert dient te worden, zijn cassettes zijn goed en zijn boeken zijn goed en profijtvol, na3aam.”

  10.Shaych al Fawzaan, lid van het Commitee van de Kibaar al ‘Oellamaah, Hafidahoellaah:

  http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Salafi ... -rabe.html

  Shaych al Fawzaan Hafidahoellaah werd gevraagt:

  “Er is een boek verschenen in deze tijd met als onderwerp” أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب و فكره” ( van Shaych Rabi’ Hafidahoellaah ) en de de schrijver is tot de uitspraak gekomen dat Sayd Qutub in grote fouten verviel in ‘aqeedah en wij vragen u o edele Shaych om ons in te lichten over uw visie over dat boek ?

  De Shaych antwoorde:

  “Dit is een goede daad en degene die dit doet is een verrichter van het goede. Want hij komt niet met iets vanuit zichzelf en zegt niets over Sayd Qutub. En hij noemt de fout waar Sayd Qutub in vervallen is in zijn boeken en verduidelijkt dit door de pagina te noemen en de tekstuele uitspraak. Zolang hij dit doet is er geen aanmerking op hem. Zolang als hij noemt en overlevert en…..van de boeken van de man, dan heeft hij gedaan wat op hem is, en iedereen maakt fouten, Sayd Qutub maakt fouten, en anderen dan hem maken fouten en alle Lof is voor Allaah, de waarheid is…..de gelovige.

  Zolang als de schrijver niet komt met iets vanuit zichzelf en niets zegt over de persoon en niet over hem liegt maar hij de woorden tekstueel weergeeft uit zijn boeken en de pagina noemt en het boek dan is hij vrij van…..
  En het is noodzakelijk om dit te verduidelijken want deze boeken zijn in de handen van de jongeren en zij zien de auteur ( Sayd ) als van de hoofden van de Denkers.”


  11.Shaych Bin Baaz Rahiemahoellaah:

  http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Salafi ... -rabe.html

  Toen hij gevraagd werd over Shaych Mohammed Amaan al Jami en Shaych Rabi’ :

  “……En ik adviseer om voordeel te halen uit hun boeken……”

  Over Shaych Rabi’ Hafidahoellaah:

  “....Wat ik adviseer is dat Shaych Rabi’ Hafidahoellaah van de beste van Ahloe Soennaah wal Jama3aa is en zijn boeken en uitspraken ( maqalaat ) bekend zijn.....”

  12.Shaych al Loehaydaan, Hoofd van de Rechters uit Riyaad, Hafidahoellaah:

  http://www.sincerehearts.nl/bestanden/l ... nrabee.wma

  Vraag: “ We hebben bepaalde Mashaych horen spreken over Shaych Rabi’ en zij zeggen dat hij de bepalingen van de shaari’aah tegengaat en ze waarschuwen voor hem, wat is uw mening hierop ?”

  De Shaych wafaqahoellaah antwoorde:

  “…..Er is geen twijfel dat dit onderdrukking en overschrijding is, en we kennen van Shaych Rabi’ geen tegenstrijdigheid aan de shaari’ah. En kennen geen van de bekende ‘Oellamaah die waarschuwen tegen hem……”

  Verderop zegt de Shaych wederom:

  “En ik ken van Shaych Rabi’ geen tegenstrijdigheden aan de shaari’ah. En ik weet dat hij van Ahloe Soennaah is en dat hij zich op correcte Geloofsleer bevind. Dit is wat duidelijk is voor mij en mij heeft bereikt over hem.
  En ontachtzaamheid voor de mensen van Kennis ( Ahloel ‘Ilm ) en het bekritiseren en waarschuwen voor hen brengt geen goed voor de moslims, het is slechts een reden voor opsplitsing en slechtheid………”


  13. Shaych an Najmee Rahiemahoellaah over Shaych Rabi’ en shaych al Albani Rahiemahoellaah ( Arabisch-Engels ):

  http://www.sincerehearts.nl/bestanden/n ... baanee.wma

  14. Shaych ‘Oebayd Hafidahoellaah over Shaych Rabi’ en de
  beschuldigingen tegen hem ( Arabisch-Engels ):

  http://www.sincerehearts.nl/bestanden/j ... nrabee.wma

  1. Een boekje met de verschillende prijzingen verzameld:

  http://fatwa1.com/anti-erhab/Salafiyah/ ... althna.doc

  Hier worden 16 Mashaych genoemd en hun prijzingen.

  2. Moqbil Rahiemahoellaah:

  http://fatwa1.com/anti-erhab/Salafiyah/ ... l_rabe1.rm

  “ALhamdoellaah Ahloe Soennaah zeven de gemeenschap met een zeef, Shaych Rabi’, er zal altijd een groep van mijn Oemmaah duidelijk op de waarheid blijven, het zal hen niet schaden wie hen tegen gaat of wie hen aanvalt tot het bevel van Allaah komt en zij zijn hier op, Shaych Rabi’ in het land van al Haramayn, na3aam, alhamdoellilaah, weerlegt de Hizbiyyoen en zeeft hen ( van Ahloe Soennaah )en laat zien waar zij op zijn…..”

  3. Moqbil Rahiemahoellaah:

  http://fatwa1.com/anti-erhab/Salafiyah/ ... l_rabe2.rm

  In deze audio adviseerd Shaych Moqbil om kennis te nemen van de ‘Oellamaah van de Soennaah die geen Hizbiyyeen zijn en om te reizen naar de ‘Oellamaah!

  Hij noemt ‘Oellamaah als Shaych Rabi’, Al Albani en Ibn Baaz…..Daarnaast geeft hij aan dat de mensen die Wereldse zaken volgen reizen naar Amerika en dat de Selefiyyeen reizen naar de ‘Oellamaah!


  3)Shaych bin Baaz Rahiemahoellaah vroeg Shaych Rabi’ Hafidahoellaah over zijn weerleggingen:

  Over al Mawdoodi Rahiemahoellaah:

  http://www.rabee.net/show_pic.aspx?id=7

  Shaych Bin Baaz vraagt Shaych Rabi’ over de toestand van een persoon……

  http://www.rabee.net/show_pic.aspx?id=6

  Shaych Bin Baaz vraagt Shaych Rabi’ om een moebtadi’ te weerleggen:

  http://www.rabee.net/show_pic.aspx?id=5

  Shaych Bin Baaz Rahiemahoellaah gaf tijdens zijn leven Shaych Rabi’ Hafidahoellaah toestemming om les te geven in zijn Moskee Masjid Ibn Baaz in Mekkaah!

  4) Shaych Rabi’ Hafidahoellaah gaf ook een keer een lezing in het bijzijn van de Moeftie van zijn tijd, Ibn Baaz Rahiemahoellaah:

  http://www.rabee.net/book_index.aspx?pid=5&id=159&gid=0

  Kijk wat voor toevoegingen Ibn Baaz Rahiemahoellaah deed!

  4) Shaych Rabi’ Hafidahoellaah gaf in Jeddah een lezing samen met de Faaqieh van deze Oemmaah, ibn ‘Othaimin Rahiemahoellaah. Luister vanaf minuut 23:00.

  http://www.ryadussalihin.org/ar/utheiminau4.php

  Er kwam korte discussie over at Tabligh en Ikhwaan al Moeslimien en de Salafiyyeen…Luister wat de Shaych Rahiemahoellaah en Shaych Rabi’ bespreken en waarop ze uitkomen! Alhamdoellilaah. Shaych Rabi’ hafidahoellaah gaf zijn mening en kwam uit voor waar hij in geloofde in het bijzijn van een van de grote ‘Oellamaah en deze wees dat niet af!

  Hayaak Allaah
  Salafie insha Allaah .. volg de ulamaa broeders en zusters en niet een aantal figuren die leugens verspreiden over de ulamaa.

 2. #2
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  May 2009
  Berichten
  3
  Reputatie Macht
  0
  Verdomme zeg, zijn jullie Salafi's ook hier actief? Bah. Ik kom al niet meer op deze forum.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Advies aan zusters die Da'wah geven | Shaykh Rabee Ibn Haadee al-Madkhalee
  Door NL-Ismail-Mohammadi in forum Uitnodiging naar de Islam [Da3wah]
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 29-10-09, 10:28
 2. De 'Ulamaa en hun siyar
  Door Umar in forum Biografieën
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 23-06-07, 20:51
 3. CD-Shaykh Abdur-Rahman As Sudais & Shaykh Sa'ood Shuraim
  Door Oem_Nisa in forum Koran recitaties
  Reacties: 8
  Laatste Bericht: 16-02-07, 11:11
 4. Wat de 'Ulamaa zeggen over Sayyid Qutb
  Door Umar in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 12-02-07, 21:06
 5. Reacties: 3
  Laatste Bericht: 11-09-06, 18:29

Labels voor dit Bericht

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •