As-salamu 'alaikum wa rahmatu Allaah,


Deze Deen fundeert zich op al-'Aqeedah (de geloofsleer). Zonder de juiste geloofsleer staan de poorten wijd open voor dwaling, Shirk, Kufr en andere gruwelijkheden; moge Allaah ons behoeden. Het is dus van zeer groot belang dat onze geloofsleer correct is, in overeenstemming met de Qur'aan en de Sunnah.

Hier staat insha Allaah een korte lezing (8 minuten) van shaykh Muhammad Sa'eed Raslaan (hafidahullaah) in Nederlandstalige ondertiteling. De lezing heet 'De inleiding op de juiste geloofsleer'.Moge Allaah ons behoeden voor valsheid, ameen.


Wassalam.