De correcte Methodologie bij het maken van Da’wah (verkondiging en uitnodiging)

door Shaych ‘Abdoel-Aziez ibn ‘Abdoellaah ibn Baaz (rahiemehoellaah)
Bron: het boek ‘Words of Advice Regarding Da’wah
Oorspronkelijke tekst: Hoofdstuk 8, The correct Methodology in giving Da’wah.
Vertaald door: Amin Aboe Nouhad

Niets kan het laatste gedeelte van de Oemmah verbeteren behalve datgene wat het eerste gedeelte verbeterde; dat is wat de mensen van kennis en geloof hebben gezegd. Onder hen bevindt zich de welbekende Imaam Maalik bin Anas, de imaam van Medina in zijn tijd, een welbekende jurist. Hij was één van de vier imaams die deze uitspraak heeft gemaakt. Zowel de mensen van kennis in zijn tijd als na zijn tijd, allen waren het ermee eens en accepteerden het. “Het einde van deze Oemmah zal niet verbeterd worden behalve door hetgeen wat het eerste gedeelte verbeterde.”
Daarmee wordt bedoeld dat hetgeen de eerste generaties van Moslims verbeterde (het volgen van het Boek van Allaah en de Soennah van de nobele Boodschapper (Sal Allaahoe aleihie wa Salaam)), datgene is wat de generaties na hen gaat verbeteren, tot aan de Dag van Wederopstanding.
Voorwaar, de manier waarop de mensen moeten worden hervormd en op het correcte pad gezet moeten worden, is door het volgen van het pad waar onze Profeet (Sal Allaahoe aleihie wa Salaam) en zijn Metgezellen (Radie Allaahoe ‘anhoem) op waren en degenen die hen in oprechtheid volgden tot aan deze dag. Dit pad is het pad van het vasthouden aan de Qor’aan en de Soennah van de Boodschapper van Allaah (Sal Allaahoe aleihie wa Salaam), de mensen naar beide uit te nodigen en hun wetten te bestuderen; door het verspreiden van de Qor’aan en de Soennah onder de mensen, op basis van kennis en goed begrip (basierah), en door het verduidelijken van het feit dat deze twee bronnen van Openbaring ons de correcte Aqiedah leren.
Het is algemeen bekend dat de manieren waarop de Islaamitische en niet-Islaamitische samenlevingen hervormd kunnen worden, dat daarvoor alleen die van de leider van de Boodschappers gebruikt kunnen worden, de zegel der Profeten, Muhammad (Sal Allaahoe aleihie wa Salaam). Zijn nobele Metgezellen pasten deze manieren toe onder leiding van de rechtgeleide Khaliefen: Aboe Bakr as-Siddieq, ‘Omar al-Faaroeq, ‘Uthmaan Dhun-Nurayn, ‘Alie ibn Abie Taalib Aboel-Hassan al-Murtada en degenen die met hen waren. Moge wij van degenen zijn die hen in rechtschapenheid volgen.
Elke innovatie, misleiding en methodiek (manhadj) die tegenstrijdig is aan de wetten van Allaah moet verworpen worden. Iedereen moet de manhadj (methodiek) volgen waar de Boodschapper van Allaah (Sal Allaahoe aleihie wa Salaam) in zijn tijd op was, dan zijn Metgezellen (Radie Allaahoe ‘anhoem), en daarna de rechtgeleide Khaliefen die hem (Sal Allaahoe aleihie wa Salaam) volgden en dan de rechtgeleide Imaams en Vrome Voorgangers die hen volgden. Zij waren allen op de correcte methodologie en de Siraat al-moestaqiem (het Rechte Pad).
Dit is de methodologie die iedereen moet vastpakken en vasthouden en waar iedereen standvastig op moet blijven en waarnaar men de mensen moet uitnodigen, en alles wat de mensen in de Dien geïntroduceerd hebben wat hier tegenstrijdig aan is, moet verworpen en afgewezen worden.