Resultaten 1 tot 3 van de 3

Onderwerp: Da'wah

 1. #1
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  31
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  18

  Da'wah

  بسم الله الرحمن الرحيم

  De da’wah voor Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala is de manhadj (leiding) van alle profeten geweest, om zo de mensen uit het donker naar het licht te brengen. De da’wah neemt de mensen weg van het aanbidden van valse afgoden naar het aanbidden van de enige Ilaah; Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala.

  Het doel van de da’wah is advies geven aan de moeslim-oemmah(gemeenschap), hen te leiden naar de islaam en hen te leiden in het praktiseren van de islaam.
  Het is hierbij belangrijk zelf het juiste voorbeeld te geven. Je moet zelf alles in praktijk brengen.
  De betekenis van da’wah is:
  de uitnodiging tot de islaam, de uitnodiging tot de Qoraan en de Soennah van de profeet Mohammed Salla Allahoe Alaihi Wa SallamDe profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam is moeballigh ar-Risaalah. Dit betekent degene die de Shariah (isl. wetgeving) compleet aan de mensen doorgegeven heeft op de beste manier en met het beste gedrag.
  En hij Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam is tot aan zijn dood doorgegaan met de da’wah. De da’wah stopt niet nadat je één keer hebt lesgegeven of hebt verteld over de islaam. Nee, je bent verplicht deze da’wah voort te zetten, te allen tijde en overal ter wereld.
  In Soerah al-Ahzaab aya 45-46 staat:


  Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala heeft gezegd:

  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا (46)
  O profeet (Mohammed Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam )! Waarlijk, Wij hebben jou als een getuige gestuurd en een brenger van de goede tijdingen en een waarschuwer. En als degene die tot Allah uitnodigt (isl. monotheïsme, dit betekent niemand behalve Allah Alleen aanbidden) door Zijn Toestemming en als een lamp die licht verspreidt (door middel van jouw instructies van de Qoraan en de Soennah - de wettigewegen van de profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam ).  Overgeleverd door Aboe Hoeraira (Radia Allahoe Anhoe/Anha :)

  De Profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam heeft gezegd:

  Mijn gelijkenis in vergelijking met de andere profeten voor mij, is dat van een man die een huis goed en mooi heeft gebouwd, behalve een plaats van één steen in een hoek. De mensen gaan er rondom en bewonderen z’n schoonheid, maar zeggen: ‘Werd die steen maar op zijn plaats gezet!’
  Ik ben aldus die steen en ik ben de laatste (eind) van de profeten.
  (Sahih al-Boechaarie deel 4 no. 735)


  De da’wah is voor iedere moeslim verplicht, zowel voor de man als voor de vrouw. In de Qoraan staat:

  Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala heeft gezegd:

  وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
  Laat er onder jullie een groep mensen zijn die uitnodigt tot alles dat goed is (islaam), die al-ma’roef (isl. monotheïsme en alles dat de islaam de mens beveelt te doen) opleggen en al-moenkar (polytheïsme en ongeloof en alles dat de islaam verbiedt) verbieden. En dat zijn degenen die succesvol zullen zijn.
  (Ali-Imraan: 104)
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

 2. #2
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  31
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  18
  Ibn Kathier verklaart over deze aya: Het is de verantwoordelijkheid van een groep in de oemmah om de da’wah te leiden. En voor iedere moeslim is het verplicht de da’wah uit te dragen. In een hadieth overgeleverd door Aboe Hoeraira Radia Allahoe Anhoe/Anha:

  De Profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam heeft gezegd:

  Als iemand van jullie iets van moenkar (polytheïsme; alles dat slecht is) heeft gezien dan moet hij dat veranderen met zijn hand en als hij dat niet kan met zijn tong en als hij dat niet kan met zijn hart. En dit is de zwakste vorm van imaan (geloof). (Moeslim)

  Een ieder moet zichzelf afvragen wat voor da’wah hij tot nu toe heeft gedaan. Kijk eens om je heen hoeveel moeslims, mannen en vrouwen en kinderen, niet zijn afgedwaald van de islaam. Hebben wij tot nu toe iets voor hen gedaan, of gaan we vaak op in onszelf en deze doenja (dit leven).
  In een hadieth van Imaam Ahmad lezen we dat Aboe Bakr Radia Allahoe Anhoe/Anha op een keer een korte choetbah (preek) hield en de mensen aansprak over de betekenis van Soerah al-Maidah aya 105. De mensen hadden deze aya uitgelegd als dat ze zich niet met anderen moesten bemoeien als zij slechtheden zagen en alleen naar zichzelf moesten kijken. Aboe Bakr Radia Allahoe Anhoe/Anha zei:
  “O mensen! Jullie hebben de aya “O jullie die geloven! Zorg voor julliezelf,” verkeerd begrepen. Want ik heb gehoord dat de profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam heeft gezegd: ‘Als de mensen iets van moenkar (ongeloof; alles dat slecht is) hebben gezien en deze moenkar niet veranderen, dat dit tot een straf kan leiden van Allah.”


  Bij het doen van da’wah is het belangrijk kennis op te doen en te blijven opdoen, want je bent immers nooit uitgeleerd.

  Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala heeft gezegd:

  قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي
  Zeg jij (O Mohammed Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam ): “Dit is mijn weg; ik nodig jullie tot Allah uit (dit betekent tot de Eenheid van Allah) met duidelijke kennis. Ik en wie mij ook volgt (moet ook anderen uitnodigen tot Allah) met duidelijke kennis.” (Yoesoef: 108)


  We zien in deze tijd zoveel mensen die bepaalde uitleg geven over ayaat, ahadieth enz. , zonder enige kennis daarover te bezitten. Er worden vaak uitspraken gedaan door zogenaamde ‘Sheichs’ die geen bron hebben en zich baseren op hun eigen ideeën en fantasieën. Het is daarom verplicht kennis op te doen en te hebben bij het uitnodigen tot de islaam.

  “Overgeleverd door Abdullah bin Amr bin Al-Aas Radia Allahoe Anhoe/Anha:


  De Profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam heeft gezegd:

  “Allah zal kennis geen kennis weghalen door het van de mensen weg te grissen, maar het zal weggehaald worden als een gevolg van de dood van geleerde personen, totdat er geen geleerde persoon meer zal zijn. Mensen zullen onwetende personen als hun leiders aanwijzen en zullen van hen leiding vragen in religieuze aangelegenheden en zij zullen fatwa’s geven zonder kennis. Aldus zullen zij zichzelf laten afdwalen en anderen laten afdwalen.” (al-Boechaarie & Moeslim)

  Bij het doen van da’wah is het allereerst belangrijk kennis te hebben over de tauwhied en de aqiedah De profeet Mohammed Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam verbleef 13 jaar in Mekka en onderwees deze gehele periode alleen over de aqiedah (het correcte geloof/ de basisfundamenten van de islaam). Deze 13 jaar was hij Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam bezig om de imaan van zijn volk te sterken door te onderwijzen over de tauwhied en de aqiedah.

  Juist hier in het westen waar we voornamelijk onder de niet-moeslims leven moeten we da’wah doen over de tauwhied. In een hadieth overgeleverd door Ibn Abbaas Radia Allahoe Anhoe/Anha :
  “Toen de profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam Moe’adh naar Yemen stuurde zei hij Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam tegen hem: ‘Jij gaat naar Yemen naar de mensen van het Boek (joden en christenen). En het eerste waartoe je hen moet uitnodigen is an la ilaha il-Allah (Er is geen God behalve Allah) en als zij dit geloven moeten ze weten dat Allah voor hen vijf gebeden verplicht heeft gesteld tijdens de dag en de nacht.
  En als zij dit geloven moeten ze weten dat Allah voor hen de zakaah verplicht heeft gesteld. Het wordt van de rijken genomen voor de armen....” (al-Boechaarie)
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

 3. #3
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  31
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  18
  De eerste stap in de da’wah was dus de mensen te onderwijzen over de betekenis van la ilaha il-Allah. Want als een persoon werkelijk de betekenis van deze woorden begrijpt en in zijn hart sluit, hij zal zegevieren in de islaam en zijn imaan (geloof) zal groeien. Want het is op deze woorden dat de islaam is gegrondvest; het vertegenwoordigt de Eenheid van Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala.
  In een verhaal van de Sahaabah (de metgezellen van de profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam) lezen we over hun imaan (geloof):
  “Op de dag van het gevecht van Oehoed toen de profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam terugkeerde naar Medinah, hoorde hij dat Aboe Soefiyaan met sommige van de moeshrikien (afgodendienaren) naar Medinah wilde gaan om de moeslims te vermoorden.
  De profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam deed het fadjr-gebed en gaf bevel aan Bilal om de oproep tot djihaad (strijden voor Allahs Zaak) te verkondigen. En alleen diegenen die de dag daarvoor hadden gevochten werden opgeroepen opnieuw mee te gaan om te vechten.
  Sa’d Ibn Moe’adh ging naar zijn huis en vertelde zijn familie dat de profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam hen had bevolen te gaan vechten. Oesaid Ibn Chidr zei: ‘Alle gehoorzaamheid is voor Rasoel-Allah Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam.’ Tijdens het gevecht de vorige dag had hij zeven wonden opgelopen. Hij was bezig zijn wonden te behandelen totdat hij over het gegeven bevel hoorde en direct opstond. Sa’d ibn Ibaadah vertrok ook met zijn familie evenals Aboe Qataadah en nog veertig mensen van Banie Salamah op djihaad. En dit terwijl ze allemaal gewond waren. At-Toefail ibn An-Noe’man was één van hen en had 13 wonden op zijn lichaam. Toen de profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam hen zag zei hij Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam: ‘O Allah, alle rahma (barmhartigheid) voor Banie Salamah.’”

  De imaan (geloof) die deze moeslims toonden is de ware imaan. Dit is het werkelijke, oprechte en houden van, van la ilaha il-Allah. Het waren gewonde moeslims, desalniettemin stonden ze na het bevel voor de djihaad direct klaar om te vertrekken, ongeacht de verwondingen en de pijn die ze leden.

  Wij moeten aan onze verplichtingen en verantwoordelijkheid (amaanah) denken die Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala ons heeft gegeven te dragen. En we moeten aan de Dag denken dat we voor de Almachtige komen te staan. De Dag waarvoor we niet kunnen vluchten en waarop Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala ons over ieder klein ding zal vragen. En Hij Soebhanahoe Wa Ta'ala weet alles.
  Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala zal dan zonder tolk met ons praten, rechtstreeks.

  Overgeleverd door Adi ibn Haatim:


  De Profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam heeft gezegd:

  “Allah zal met ieder van jullie spreken zonder tolk. En de persoon zal naar zijn rechterkant kijken en hij zal alleen zien wat hij heeft gedaan. En hij zal naar zijn linkerkant kijken en zien wat hij heeft gedaan. En wanneer hij voor zich kijkt zal hij voor zich de Hel zien.”
  De profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam zei vervolgens: “Jullie moeten jezelf tegen de Hel beschermen, zelfs al is het met een halve dadel (als sadaqah).” (Moeslim)


  We moeten denken aan het moeilijke moment wanneer iemand tegen Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala zal zeggen: “Die persoon heeft gezien dat ik een fout maakte, maar hij was nalatig in het corrigeren ervan.”Als we nu tekort schieten in het doen van de da’wah, moeten we aan dat moment denken en nadenken hoe we, terwijl we nog in leven zijn, onze tekortkomingen kunnen verbeteren. Hoe we sterker kunnen worden in het uitdragen en uitnodigen tot de islaam. De dood is nabij en niemand weet wanneer. Nu hebben we nog die kans, dus benut die kans en vergeet niet de beloning die je insha Allah zal krijgen wanneer iemand met Allahs Toestemming door jouw da’wah op het Rechte Pad komt. Alleen van Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala kunnen we de beloning verwachten en hopen die te krijgen, in dit leven en in het Hiernamaals.

  De profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam heeft gezegd dat als Allah de hidayah (leiding) geeft aan een persoon door jou, dit beter voor jou is dan dat je de eigenaar zou zijn van de mooiste kamelen.

  Laten we Allah vragen ons te leiden naar het volgen van het Rechte Pad en dat Hij de oemmah (gemeenschap) sterker maakt in het uitdragen van de islaam.


  www.eltawheed.nl
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Da'wah in de praktijk.
  Door Umm Hudayfa..** in forum Uitnodiging naar de Islam [Da3wah]
  Reacties: 7
  Laatste Bericht: 30-03-10, 16:30
 2. Hardvochtigheid in de Da'wah!
  Door Umar in forum Islam video's
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 14-02-10, 21:17
 3. Advies aan zusters die Da'wah geven | Shaykh Rabee Ibn Haadee al-Madkhalee
  Door NL-Ismail-Mohammadi in forum Uitnodiging naar de Islam [Da3wah]
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 29-10-09, 10:28
 4. Da'wah verrichten zonder kennis
  Door Al-oegt Noer Aicha in forum Vraag & antwoord
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 06-03-09, 20:09
 5. Mission: Possible - Operation: Da'wah
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Verhalen
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 10-04-06, 08:32

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •