Resultaten 1 tot 7 van de 7

Onderwerp: Kennismaking met de Islaam

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20

  Kennismaking met de Islaam

  Wat is de Islaam?


  Het woord “Islaam” is een Arabisch woord dat betekent “het onderwerpen en overgeven van je wil aan de Almachtige God”.

  Het woord komt van dezelfde stam als het Arabische woord “salaam”, wat vrede betekent.

  In tegenstelling tot de namen gebruikt voor andere religies, zoals Boeddhisme, Hindoeïsme en Christendom, is de naam voor de religie Islaam geopenbaard door God en draagt het een diepe spirituele betekenis - slechts door het onderwerpen van iemands wil aan de Almachtige God, kan iemand ware vrede verwerven zowel in dit leven als in het leven hierna. De Islaam onderwijst dat alle religies oorspronkelijk dezelfde essentiële boodschap hadden – hetgeen inhield om het gehele hart te onderwerpen aan de Wil van God en om Hem en Hem alleen te aanbidden.

  Om deze reden is de Islaam geen nieuwe religie, maar het is dezelfde Goddelijk geopenbaarde Ultieme Waarheid die God aan alle profeten heeft geopenbaard, waaronder Noach, Abraham, Mozes en Jezus - ‘alayhimoes-salaam.

  Door: Aboe ‘Iyaad
  Bron: www.fatwa-online.com
  Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandie
  Laatst gewijzigd door hassan; 26-05-13 om 21:41.

 2. #2
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Wie zijn Moslims?

  Het Arabische woord “Moslim” betekent letterlijk “iemand die zich onderwerpt aan de wil van God”.

  De boodschap van de Islaam is bedoeld voor de gehele wereld en iemand die deze boodschap accepteert wordt een Moslim.

  Sommige mensen denken onterecht dat de Islaam een religie is, alleen voor Arabieren, maar niets is minder waar, aangezien in de werkelijkheid meer dan 80 procent van de Moslims in de wereld niet Arabisch zijn! Ook al zijn de meeste Arabieren Moslim, er zijn ook Christelijke, Joodse en Atheïstische Arabieren.

  Als iemand alleen een kijkje zou nemen naar de verschillende volkeren die in de Moslimwereld leven - van Nigeria tot Bosnië en van Marokko tot Indonesië - is het makkelijk genoeg om te zien dat Moslims van allerlei verschillende rassen, etnische groeperingen en nationaliteiten komen.

  Vanaf het vroegste begin had de Islaam een universele boodschap voor alle mensen. Dit kan worden gezien in het feit dat sommige van de vroege Metgezellen van de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - niet alleen Arabieren waren, maar ook Perzen, Afrikanen en Byzantijnse Romeinen. Moslim zijn heeft de complete acceptatie en actieve gehoorzaamheid aan de geopenbaarde Wil van de Almachtige God tot gevolg.

  Een Moslim is iemand die vrijwillig accepteert om zijn opvattingen, waarden en geloof te baseren op de Wil van de Almachtige God. Al zie je het tegenwoordig niet meer zo veel, in het verleden werd de term “Mohammedanen” vaak gebruikt als een stempel voor Moslims. Deze betiteling is een valse benaming en is ofwel het resultaat van bewuste verstoring, ofwel louter onwetendheid. Eén van de redenen voor deze misvatting is dat de Europeanen eeuwenlang werd onderwezen dat Moslims de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - aanbaden op dezelfde manier waarop de Christenen Jezus - ‘alayhis-salaam - aanbidden. Dit is absoluut niet waar, aangezien een Moslim niets en niemand naast de Almachtige God mag aanbidden.

  Door: Aboe ‘Iyaad
  Bron: www.fatwa-online.com
  Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandie
  Laatst gewijzigd door hassan; 26-05-13 om 21:41.

 3. #3
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Wie is Allah?

  Heel vaak zal iemand het Arabische woord “Allah” gebruikt horen worden in verband met de Islaam.

  Het woord “Allah” is gewoonweg het Arabische woord voor Almachtige God, en is hetzelfde woord dat gebruikt wordt door Arabisch sprekende Christenen en Joden.

  Als iemand een Arabische vertaling van de Bijbel zou nemen, zou men het woord “Allah” gebruikt zien worden waar het woord “God” in het Engels is gebruikt. Eigenlijk is het Arabische woord voor Almachtige God, “Allah” behoorlijk gelijk aan het woord God in andere Semitische talen - bijvoorbeeld, het Hebreeuwse woord voor God is “Elah”.

  Door verschillende redenen denken sommige niet-Moslims ten onrechte dat Moslims een andere God dan Joden en Christenen aanbidden. Dit is zeker niet het geval, aangezien het Pure Monotheïsme van de Islaam alle mensen oproept tot de aanbidding van de God van Noach, Abraham, Mozes, Jezus en alle andere profeten - ‘alayhimoes-salaam. Echter, al aanbidden Joden, Christenen en Moslims dezelfde God - daar er maar één God is - hun concepten betreffende Hem verschillen in sommige belangrijke manieren.

  Door: Aboe ‘Iyaad
  Bron: www.fatwa-online.com
  Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandie
  Laatst gewijzigd door hassan; 26-05-13 om 21:42.

 4. #4
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Wie is Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam?

  De meest recente en laatste Profeet die Allah (de ware God) naar de mensheid stuurde was de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam.

  Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - legde de leerstellingen van de Islam uit, en interpreteerde en beleefde ze.

  De Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - is de geweldigste van alle Profeten om vele redenen, maar vooral omdat de resultaten van zijn missie meer mensen tot het pure geloof in Eén God heeft gebracht, dan welke andere Profeet dan ook.

  Zelfs al beweren andere religieuze gemeenschappen in Eén God te geloven, toen de tijd verstreek hebben zij hun geloof aangetast door hun Profeten en heiligen als tussenpersonen bij de Almachtige God te nemen.

  Sommige religies geloven dat hun Profeten manifestaties van Allah (de ware God) zijn, “God Incarnatie” of de “Zoon van God”. Al deze valse ideeën leidden ertoe dat het schepsel werd aanbeden in plaats van de Schepper, wat bijdroeg aan de afgoderij praktijk van het geloven dat de Almachtige God benaderd kan worden door bemiddelaars. Om tegen deze valsheden beschermd te zijn, heeft de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - altijd benadrukt dat hij slechts een menselijk wezen was, met de taak van het prediken van de boodschap van Allah (de ware God). Hij onderwees de mensen om naar hem te verwijzen als “de Boodschapper van Allah en Zijn Dienaar”.

  Voor de Moslims is Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - het ultieme voorbeeld voor alle mensen - hij was de voorbeeldige Profeet, staatsman, militaire leider, heerser, leraar, buurman, echtgenoot, vader en vriend. In tegenstelling tot andere Boodschappers leefde de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - in het volle licht van de geschiedenis. Moslims hoeven geen “geloof” te hebben dat hij bestond en dat zijn leerstellingen bewaard zijn gebleven - zij weten het als een feit. Zelfs toen zijn volgelingen slechts enkele tientallen telden, informeerde de Almachtige God Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - dat hij een genade zou zijn voor de gehele mensheid. Omdat mensen de boodschappen van Allah (de ware God) hadden verstoord of waren vergeten, nam Allah (de ware God) het op zich om de boodschap die aan Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - werd geopenbaard te beschermen. Dit is omdat de Almachtige God beloofde om na hem geen andere Boodschapper te sturen.

  Omdat alle Boodschappers van Allah (de ware God) de Islaam hebben gepredikt - d.w.z. onderwerping aan de Wil van Allah (de ware God) en de aanbidding van Hem alleen - is Mohammad in feite de laatste Profeet van de Islaam, niet de eerste.

  Door: Aboe ‘Iyaad
  Bron: www.fatwa-online.com
  Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandie
  Laatst gewijzigd door hassan; 26-05-13 om 21:43.

 5. #5
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Wat zijn de leerstellingen van de Islaam?


  Het fundament van het Islamitisch geloof is het geloof in de Eenheid van Allah (de ware God).

  Dit betekent het geloven dat er maar één Schepper en Onderhouder is van alles in het universum en dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij.

  Oprecht geloven in de Eenheid van Allah (de ware God) betekent veel meer dan alleen geloven in “Eén God” - in tegenstelling tot twee, drie of vier.

  Er zijn een aantal religies die beweren dat zij geloven in “Eén God” en geloven dat er uiteindelijk maar één Schepper en Onderhouder van het Universum is. De Islaam daarentegen vereist dit niet alleen, maar verwerpt tevens woorden zoals "Heer" en "Redder" voor wie dan ook naast de Almachtige God. De Islaam verwerpt ook het gebruik van iedere bemiddelaar tussen Allah (de ware God) en mens, en vereist dat men Allah (de ware God) direct benadert en alle aanbidding voor Hem voorbehoudt. Moslims geloven dat de Almachtige God Mededogend, Liefdevol en Genadevol is.

  De essentie van onwaarheid is de bewering dat Allah (de ware God) niet direct aan Zijn schepselen kan geven en hen niet direct kan vergeven. Door de nadruk te zwaar te leggen op de last van de zonde en te beweren dat Allah (de ware God) je niet direct kan vergeven, proberen valse religies mensen te laten wanhopen over de Genade van Allah (de ware God). Zodra ze overtuigd zijn dat ze Allah (de ware God) niet direct kunnen benaderen, kunnen mensen misleid worden tot het zich keren tot valse goden voor hulp. Deze “valse goden” kunnen verschillende vormen aannemen, zoals heiligen, Engelen, of iemand van wie geloofd wordt dat het de “Zoon van God” is, of de “Incarnatie van God”. In bijna alle gevallen van mensen die aanbidden, door bidden tot of hulp zoeken van een valse god, beschouwen het niet een “god” te zijn, noch noemen ze het zo. Ze beweren te geloven in Eén Opper God, maar ze beweren dat ze alleen bidden tot anderen en anderen aanbidden naast Allah (de ware God) om dichter tot Hem te komen. In de Islaam is er een duidelijk onderscheid tussen de Schepper en het schepsel. Er is geen dubbelzinnigheid in goddelijkheid - iets dat geschapen is, verdient het niet aanbeden te worden en alleen de Schepper heeft het recht aanbeden te worden. Sommige religies beweren valselijk dat Allah (de ware God) een onderdeel van Zijn schepping is geworden, en dit heeft de mensen ertoe geleid te geloven dat zij iets dat geschapen is kunnen aanbidden om hun Schepper te bereiken.

  Moslims geloven dat Allah (de ware God) Uniek is en buiten het bevattingsvermogen - Hij heeft geen “zoon”, partners of deelgenoten. Volgens het Moslim geloof, verwekt de Almachtige God niet, noch is Hij verwekt - niet woordelijk, zinnebeeldig, figuurlijk, lichamelijk of bovenzinnelijk - Hij is Absoluut Uniek en Eeuwig. Hij beheerst alles en is Perfect in staat Zijn oneindige Genade en Vergiffenis te schenken aan wie Hij dan ook wil. Dat is waarom Hij de Almachtige en Meest Genadevolle wordt genoemd. De Almachtige God heeft het universum voor de mensen geschapen en wil zodoende het beste voor alle mensen. Moslims zien alles in het universum als een teken van de Schepping en de Goedgunstigheid van de Almachtige God. Tevens is het geloof in de Eenheid van Allah (de ware God) niet slechts een bovenzinnelijk concept. Het is een dynamisch geloof dat iemands opvatting over de mensheid, maatschappij en alle aspecten van het leven beïnvloedt.

  Bron: www.fatwa-online.com
  Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandie
  Laatst gewijzigd door hassan; 26-05-13 om 21:44.

 6. #6
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Wat is de Qor-aan?


  Het is de laatste openbaring van de Wil van de Almachtige God aan de gehele mensheid, die werd overgebracht door de Engel Gabriël, in het Arabisch, aan de Profeet Mohammad – sallallahoe ‘alayhi wa sallam - in klanken, woorden en betekenissen ervan.

  De Qor-aan, soms gespeld als Koran, werd doorgegeven aan de Metgezellen van de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam, die deze openbaring woord voor woord memoriseerden en openbaar en constant door hen werd gereciteerd, en door hun opvolgers tot op de dag van vandaag. In het kort is de Qor-aan het ultieme boek van leiding van Allah (de ware God). De Qor-aan wordt nog steeds gememoriseerd en onderwezen door miljoenen mensen.

  De taal van de Qor-aan, Arabisch, is nog steeds een levende taal voor miljoenen mensen, dus in tegenstelling tot de schriften van andere religies, wordt de Qor-aan nog steeds in de oorspronkelijke taal gelezen door miljoenen mensen. De Qor-aan is een levend wonder in de Arabische taal; en staat bekend om de niet te imiteren stijl, vorm en spirituele impact ervan. De laatste openbaring van Allah (de ware God) aan de mensheid, de Qor-aan, werd gedurende een periode van 23 jaar aan de Profeet Mohammad – sallallahoe ‘alayhi wa sallam - geopenbaard. De Qor-aan, in tegenstelling tot vele andere religieuze boeken, is door degenen die erin geloven altijd gezien als het Woord van Allah (de ware God), d.w.z. het was niet iets opgelegd door een religieuze raad, vele jaren nadat het werd opgeschreven. Tevens werd de Qor-aan gedurende het leven van de Profeet Mohammad – sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zowel aan de Moslims als de niet-Moslims publiekelijk gereciteerd.

  De gehele Qor-aan was ook neergeschreven gedurende het leven van de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam, en vele Metgezellen van de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam - memoriseerden de gehele Qor-aan woordelijk zoals die werd geopenbaard. Dus in tegenstelling tot andere geschriften stond de Qor-aan altijd ter beschikking van de gewone gelovigen, het werd altijd onderwezen als het Woord van Allah (de ware God) en dankzij wijdverspreide memorisatie werd het perfect bewaard.

  Wat betreft de leerstellingen van de Qor-aan - het is een universeel geschrift, en het richt zich tot de gehele mensheid, en niet tot een specifieke stam, of “uitverkoren volk”. De boodschap die het brengt is niets nieuws, maar dezelfde boodschap als die van alle Profeten - onderwerp je aan Allah, de Almachtige God, en aanbid Hem alleen. Zodoende richt de openbaring van Allah (de ware God) zich op het onderwijzen van het belang van het geloven in de Eenheid van Allah (de ware God) aan de mensen, en het inrichten van hun levens rond de leiding die Hij heeft gezonden. Daarnaast bevat de Qor-aan de verhalen van vroegere Profeten, zoals Abraham, Noach, Mozes en Jezus; en daarnaast vele geboden en verboden van Allah (de ware God). In de moderne tijden waarin zoveel mensen zijn gevangen in twijfel, spirituele wanhoop en “politieke correctheid”, bieden de Qor-aanische leerstellingen oplossingen aan de leegheid van onze levens en de beroering die de wereld tegenwoordig in zijn grip heeft.

  Door: Aboe ‘Iyaad
  Bron: www.fatwa-online.com
  Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandie
  Laatst gewijzigd door hassan; 26-05-13 om 21:44.

 7. #7
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Hoe zien Moslims de natuur van de mens, het doel van dit leven en het leven hierna?

  In de Heilige Qor-aan onderwijst Allah (de ware God) de mensen dat zij geschapen zijn met als doel Hem te aanbidden, en dat de basis van alle aanbidding Godbewustzijn is.  Omdat de leerstellingen van de Islaam alle aspecten van het leven en ethiek omvatten, wordt Godbewustzijn aangemoedigd in alle menselijke aangelegenheden. De Islaam maakt duidelijk dat alle menselijke daden, daden van aanbidding zijn, mits ze worden verricht voor Allah (de ware God) alleen en in overeenkomst met Zijn Goddelijke Wet. Zodoende is aanbidding in de Islaam niet beperkt tot religieuze rituelen.  De leerstellingen van de Islaam zijn als een genade en genezing voor de menselijke ziel, en kwaliteiten zoals nederigheid, oprechtheid, geduld en vrijgevigheid worden sterk aangemoedigd. Daarnaast keurt de Islaam trots en hoogmoed af, omdat de Almachtige God de enige rechter is van menselijke rechtvaardigheid.  De Islamitische opvatting van de natuur van de mens is ook realistisch en goed gebalanceerd. Er wordt niet geloofd dat mensen erfelijk zondig zijn, maar zij worden gezien als gelijk in staat tot zowel het goede als het kwade. De Islaam onderwijst tevens dat geloof en daad hand in hand gaan.  Allah (de ware God) heeft de mensen de vrije wil gegeven, en de meting van iemands geloof zijn iemands handelingen en daden. Echter, de mensen zijn ook zwak geschapen en vervallen regelmatig in zonde. Dit is de natuur van het menselijke wezen zoals het met Zijn Wijsheid is geschapen, en het is niet erfelijk “verdorven” of behoevend aan herstelling. Dit is zo, omdat de poort van berouw altijd open is voor alle mensen, en de Almachtige God houdt meer van een zondaar die berouw toont dan van iemand die helemaal niet zondigt. De ware balans van een Islamitisch leven is gevestigd in het hebben van een gezonde vrees voor Allah (de ware God) alsmede een oprecht geloof in Zijn oneindige Genade.  Een leven zonder vrees voor Allah (de ware God) leidt tot zonde en ongehoorzaamheid, terwijl geloven dat we zo veel zondigen dat Allah (de ware God) ons onmogelijk zal vergeven alleen leidt tot wanhoop. In het licht hiervan onderwijst de Islaam dat alleen de misleiden wanhopen aan de Genade van hun Heer. Daarnaast bevat de Heilige Qor-aan, die aan de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - is geopenbaard, een groot aantal leerstellingen over het leven hierna en de Dag des Oordeels. Hierdoor geloven Moslims dat uiteindelijk alle mensen door Allah (de ware God) beoordeeld zullen worden op hun overtuigingen, hun daden en hun wereldse levens. In het oordelen van de mensen zal de Almachtige God zowel Genadevol als Rechtvaardig zijn, en de mensen zullen slechts beoordeeld worden op hetgeen waartoe zij in staat waren. Het is voldoende te zeggen dat de Islaam onderwijst dat het leven een test is, en dat alle mensen ter verantwoording zullen worden geroepen voor Allah (de ware God). Een oprecht geloof in het Hiernamaals is de sleutel tot het leiden van een goed gebalanceerd leven en moreel. Zonder dit geloof wordt het leven zelf beschouwd alsof het een einde is, wat ervoor zorgt dat mensen meer egoïstisch, materialistisch en immoreel worden.  Door: Aboe ‘Iyaad

  Bron: www.fatwa-online.com

  Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandie
  Laatst gewijzigd door hassan; 26-05-13 om 21:45.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Mededogen in Islaam
  Door Morad277 in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 09-06-10, 20:35
 2. Queens of Islaam
  Door Moe'tasima in forum Islam video's
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 22-11-08, 20:28
 3. Kennismaking met uitnodigen tot Allah
  Door Oem_Nisa in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 16-08-07, 17:05
 4. Kennismaking met broeder Aboe Abdoer-Rahmaan
  Door hassan in forum Biografieën
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 07-04-07, 20:16
 5. Islaam
  Door mOslima_Samira in forum Gedichten
  Reacties: 15
  Laatste Bericht: 15-01-06, 17:53

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •